Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Skutecznie pozyskać pieniądze

Skutecznie pozyskać pieniądze

Dzisiaj Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski wziął udział w spotkaniu poświęconym skutecznemu wdrażaniu w regionie tarnowskim Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki". W naradzie zorganizowanej w Urzędzie Miasta Tarnowa uczestniczyły także władze miasta, wicemarszałek Małopolski Roman Ciepiela oraz starostowie powiatów bocheńskiego, brzeskiego i tarnowskiego. Na realizację programu do Małopolski wpłynie w najbliższych latach ponad 550 mln euro.

Aby jak najlepiej wykorzystać fundusze dostępne w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki", samorządy subregionu tarnowskiego – powiaty dąbrowski, brzeski, bocheński, tarnowski oraz Gmina Miasta Tarnowa podpisały umowę o współpracy, która w swych założeniach przewiduje stworzenie bazy danych beneficjentów POKL z terenu subregionu, opracowanie mapy projektów priorytetowych, wytypowanie potencjalnych partnerów do projektów partnerskich, przygotowanie i wdrażanie innowacyjnych, partnerskich oraz opierających się na dobrych praktykach projektów. Jest to pierwsza tego typu sieć współpracy w Małopolsce.

Umowę podpisali starostowie: Wiesław Krajewski, Mieczysław Kras, Mirosław Banach, Ryszard Ożóg, Jacek Pająk oraz Prezydent Miasta Tarnowa Ryszard Ścigała. Jej sygnatariuszem jest również Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego, prowadząca Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego, którego konsultanci zapewnią wsparcie eksperckie wszystkim potencjalnym projektodawcom z regionu tarnowskiego.

Pierwszym efektem podjętych działań jest wstępna diagnoza projektów i problemów z obszaru współpracujących samorządów, której wyniki zostały przedstawione wicemarszałkowi Romanowi Ciepieli podczas spotkania w siedzibie Urzędu Miasta Tarnowa. Oprócz starostów i przedstawicieli władz miasta w spotkaniu uczestniczyli również specjalni pełnomocnicy do spraw PO KL, powołani w każdym z powiatów.

Dzisiaj Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski wziął udział w spotkaniu poświęconym skutecznemu wdrażaniu w regionie tarnowskim Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki". W naradzie zorganizowanej w Urzędzie Miasta Tarnowa uczestniczyły także władze miasta, wicemarszałek Małopolski Roman Ciepiela oraz starostowie powiatów bocheńskiego, brzeskiego i tarnowskiego. Na realizację programu do Małopolski wpłynie w najbliższych latach ponad 550 mln euro. Aby jak najlepiej wykorzystać fundusze dostępne w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki", samorządy subregionu tarnowskiego – powiaty dąbrowski, brzeski, bocheński, tarnowski oraz Gmina Miasta Tarnowa podpisały umowę o współpracy, która w swych założeniach przewiduje stworzenie bazy danych beneficjentów POKL z terenu subregionu, opracowanie mapy projektów priorytetowych, wytypowanie potencjalnych partnerów do projektów partnerskich, przygotowanie i wdrażanie innowacyjnych, partnerskich oraz opierających się na dobrych praktykach projektów. Jest to pierwsza tego typu sieć współpracy w Małopolsce. Umowę podpisali starostowie: Wiesław Krajewski, Mieczysław Kras, Mirosław Banach, Ryszard Ożóg, Jacek Pająk oraz Prezydent Miasta Tarnowa Ryszard Ścigała. Jej sygnatariuszem jest również Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego, prowadząca Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego, którego konsultanci zapewnią wsparcie eksperckie wszystkim potencjalnym projektodawcom z regionu tarnowskiego. Pierwszym efektem podjętych działań jest wstępna diagnoza projektów i problemów z obszaru współpracujących samorządów, której wyniki zostały przedstawione wicemarszałkowi Romanowi Ciepieli podczas spotkania w siedzibie Urzędu Miasta Tarnowa. Oprócz starostów i przedstawicieli władz miasta w spotkaniu uczestniczyli również specjalni pełnomocnicy do spraw PO KL, powołani w każdym z powiatów.