Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

25 marca 2019 r. w Wieliczce odbyła się Wojewódzka Konferencja pn. „Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – nowy instrument wsparcia zadań gmin i powiatów a inne możliwości pozyskiwania środków z budżetu państwa, funduszy celowych i Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego”.

Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele małopolskich samorządów i organizacji pozarządowych wspierających osoby niepełnosprawne. Samorząd powiatowy reprezentował Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek.
Prelegenci konferencji omówili Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na przykładzie Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” edycja 2019, a także możliwe formy wsparcia projektów społecznych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020.
Dyrektor Małopolskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Marta Mordarska podczas swojego wystąpienia opowiedziała o realizacji programów PFRON oraz o pomocy udzielonej osobom z niepełnosprawnościami z terenu województwa małopolskiego. Przedstawiła również formy wsparcia, które PFRON dedykuje samorządom, instytucjom oraz organizacjom, tym m.in. „Program wyrównywania różnic między regionami III” oraz „Aktywny samorząd”.
Organizowane spotkanie było również okazją do złożenia gratulacji niepełnosprawnej multimedalistce Agnieszce Kociołek, która w ostatnim czasie zdobyła II miejsce podczas organizowanych we Francji Narciarskich Mistrzostw Świata INAS 2019 w slalomie gigancie w kategorii II2.
Konferencja odbyła się pod patronatem honorowym Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika oraz Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego.

dagj/msmol

25 marca 2019 r. w Wieliczce odbyła się Wojewódzka Konferencja pn. „Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – nowy instrument wsparcia zadań gmin i powiatów a inne możliwości pozyskiwania środków z budżetu państwa, funduszy celowych i Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego”. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele małopolskich samorządów i organizacji pozarządowych wspierających osoby niepełnosprawne. Samorząd powiatowy reprezentował Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek. Prelegenci konferencji omówili Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na przykładzie Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” edycja 2019, a także możliwe formy wsparcia projektów społecznych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020.Dyrektor Małopolskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Marta Mordarska podczas swojego wystąpienia opowiedziała o realizacji programów PFRON oraz o pomocy udzielonej osobom z niepełnosprawnościami z terenu województwa małopolskiego. Przedstawiła również formy wsparcia, które PFRON dedykuje samorządom, instytucjom oraz organizacjom, tym m.in. „Program wyrównywania różnic między regionami III” oraz „Aktywny samorząd”.Organizowane spotkanie było również okazją do złożenia gratulacji niepełnosprawnej multimedalistce Agnieszce Kociołek, która w ostatnim czasie zdobyła II miejsce podczas organizowanych we Francji Narciarskich Mistrzostw Świata INAS 2019 w slalomie gigancie w kategorii II2. Konferencja odbyła się pod patronatem honorowym Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika oraz Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego. dagj/msmol