Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Spłacają długi

Spłacają długi

Spłacają długi

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze, omówienie problematyki związanej z realizacją ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji były tematami posiedzenia rady społecznej Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej. 
O sytuacji finansowej Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej dyskutowano podczas posiedzenia rady społecznej. Wielkość straty finansowej placówki była w ciągu sześciu pierwszych miesięcy bieżącego roku mniejsza niż planowano. Koszty działalności zostały zredukowane dzięki ugodom zawartym z pracownikami i dostawcami. Przychody były natomiast wyższe od zaplanowanych o ok. 40% dzięki umorzeniu przez dostawców odsetek od zobowiązań. Zanotowano także nieplanowane zyski z tytułu wypłaty z polisy ubezpieczeniowej. Mimo, że mniejsza strata rokuje nadzieje twierdzą, że w dalszym ciągu poziom finansowania działalności ZOZ jest za niski w stosunku do kosztów działalności, chociaż są one o wiele niższe niż w latach ubiegłych. 
Zgodnie z nakreślonym wcześniej harmonogramem realizowana jest ustawa o restrukturyzacji ZOZ-ów, przyjęto program restrukturyzacyjny i zaciągnięto pożyczkę poręczoną majątkiem szpitala z przeznaczeniem na wypłaty zaległych wynagrodzeń i regulowanie zobowiązań wobec dostawców. Zawarte zostały ugody pomiędzy szpitalem a pracownikami, dostawcami i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Pierwsza transza pożyczki została wypłacona, następna będzie uruchomiona w połowie września i wtedy zakończy się wypłacanie zobowiązań wobec pracowników. 
„Jestem zadowolony, że po tylu latach udaje się regulować zobowiązania wobec pracowników. Ważnym jest również fakt, że szpital odzyskał płynność finansową. W dalszym ciągu musimy pilnować reżimu finansowego, gdyż będziemy spłacać poważne kwoty od zaciągniętych w poprzednich latach kredytów” – komentuje sytuację szpitala Krzysztof Karczmarski, starosta dąbrowski.(JD) 

Źródło: TEMI

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze, omówienie problematyki związanej z realizacją ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji były tematami posiedzenia rady społecznej Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej.  O sytuacji finansowej Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej dyskutowano podczas posiedzenia rady społecznej. Wielkość straty finansowej placówki była w ciągu sześciu pierwszych miesięcy bieżącego roku mniejsza niż planowano. Koszty działalności zostały zredukowane dzięki ugodom zawartym z pracownikami i dostawcami. Przychody były natomiast wyższe od zaplanowanych o ok. 40% dzięki umorzeniu przez dostawców odsetek od zobowiązań. Zanotowano także nieplanowane zyski z tytułu wypłaty z polisy ubezpieczeniowej. Mimo, że mniejsza strata rokuje nadzieje twierdzą, że w dalszym ciągu poziom finansowania działalności ZOZ jest za niski w stosunku do kosztów działalności, chociaż są one o wiele niższe niż w latach ubiegłych.  Zgodnie z nakreślonym wcześniej harmonogramem realizowana jest ustawa o restrukturyzacji ZOZ-ów, przyjęto program restrukturyzacyjny i zaciągnięto pożyczkę poręczoną majątkiem szpitala z przeznaczeniem na wypłaty zaległych wynagrodzeń i regulowanie zobowiązań wobec dostawców. Zawarte zostały ugody pomiędzy szpitalem a pracownikami, dostawcami i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Pierwsza transza pożyczki została wypłacona, następna będzie uruchomiona w połowie września i wtedy zakończy się wypłacanie zobowiązań wobec pracowników.  „Jestem zadowolony, że po tylu latach udaje się regulować zobowiązania wobec pracowników. Ważnym jest również fakt, że szpital odzyskał płynność finansową. W dalszym ciągu musimy pilnować reżimu finansowego, gdyż będziemy spłacać poważne kwoty od zaciągniętych w poprzednich latach kredytów” – komentuje sytuację szpitala Krzysztof Karczmarski, starosta dąbrowski.(JD)  Źródło: TEMI