Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób z niepełnosprawnościami w roku 2021

Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób z niepełnosprawnościami w roku 2021

Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób z niepełnosprawnościami w roku 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej w roku 2021 przyznało, dwóm Stowarzyszeniom z terenu Powiatu Dąbrowskiego, działającym na rzecz osób z niepełnosprawnościami, dofinansowanie do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych. Łącznie na ten cel przyznane zostało, Uchwałą Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej 12.000,00 zł pochodzących ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu, osoby z niepełnosprawnością wspierane przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” w Dąbrowie Tarnowskiej wzięły udział w trzydniowym wyjeździe integracyjnym do Poronina.

Z kolei osoby z niepełnosprawnościami, skupione wokół Stowarzyszenia „Otwarte Serce” Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Szczucinie mieli możliwość uczestniczenia w wyjeździe kulturalno-rekreacyjno-turystycznym do Wrocławia. Wyjazd ten miał na celu integrację środowiska osób z niepełnosprawnościami
z osobami pełnosprawnymi ale również był swoistego rodzaju rehabilitacją społeczną tej grupy społecznej.

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, mając świadomość tego, iż turystyka dla osób z niepełnosprawnościami to nie tylko jedna
z form rehabilitacji, ale także okazja do integracji społecznej, odpoczynku i relaks poza miejscem zamieszkania, co roku zachęca osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, z terenu Powiatu Dąbrowskiego, działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami do aplikowania o środki finansowe PFRON z przeznaczeniem na organizację sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych.

Turystyka, pełni nie tylko funkcję integracyjną, podnosi wiarę we własne możliwości, obniża poziom napięcia i podnosi samoocenę, a przebywanie z innymi ludźmi wpływa na lepsze samopoczucie oraz pozwala na oderwanie się od codziennej rutyny. Jest również alternatywą dla zwykłych ćwiczeń rehabilitacyjnych. Turystyka i rekreacja są ważnymi elementami rehabilitacji – zwiększają sprawność i wydolność organizmu oraz poprawiają stan psychiczny.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej przypomina iż w terminie do 30 listopada 2021 roku można składać wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadania pn. organizacja sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. Termin realizacji zadania powinien przypadać na rok 2022.

O dofinansowanie realizacji niniejszego zadania mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:

  1. prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed złożeniem wniosku,
  2. udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
  3. udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1, tel. 0-14 642 – 44 – 15

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej w roku 2021 przyznało, dwóm Stowarzyszeniom z terenu Powiatu Dąbrowskiego, działającym na rzecz osób z niepełnosprawnościami, dofinansowanie do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych. Łącznie na ten cel przyznane zostało, Uchwałą Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej 12.000,00 zł pochodzących ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu, osoby z niepełnosprawnością wspierane przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” w Dąbrowie Tarnowskiej wzięły udział w trzydniowym wyjeździe integracyjnym do Poronina. Z kolei osoby z niepełnosprawnościami, skupione wokół Stowarzyszenia „Otwarte Serce” Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Szczucinie mieli możliwość uczestniczenia w wyjeździe kulturalno-rekreacyjno-turystycznym do Wrocławia. Wyjazd ten miał na celu integrację środowiska osób z niepełnosprawnościami z osobami pełnosprawnymi ale również był swoistego rodzaju rehabilitacją społeczną tej grupy społecznej. Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, mając świadomość tego, iż turystyka dla osób z niepełnosprawnościami to nie tylko jedna z form rehabilitacji, ale także okazja do integracji społecznej, odpoczynku i relaks poza miejscem zamieszkania, co roku zachęca osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, z terenu Powiatu Dąbrowskiego, działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami do aplikowania o środki finansowe PFRON z przeznaczeniem na organizację sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych. Turystyka, pełni nie tylko funkcję integracyjną, podnosi wiarę we własne możliwości, obniża poziom napięcia i podnosi samoocenę, a przebywanie z innymi ludźmi wpływa na lepsze samopoczucie oraz pozwala na oderwanie się od codziennej rutyny. Jest również alternatywą dla zwykłych ćwiczeń rehabilitacyjnych. Turystyka i rekreacja są ważnymi elementami rehabilitacji – zwiększają sprawność i wydolność organizmu oraz poprawiają stan psychiczny. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej przypomina iż w terminie do 30 listopada 2021 roku można składać wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadania pn. organizacja sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. Termin realizacji zadania powinien przypadać na rok 2022. O dofinansowanie realizacji niniejszego zadania mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli: prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed złożeniem wniosku, udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania, udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON. Informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1, tel. 0-14 642 – 44 – 15