Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Spotkanie dąbrowskich policjantów ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Spotkanie dąbrowskich policjantów ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Spotkanie dąbrowskich policjantów ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku

  Sala kinowa Dąbrowskiego Domu Kultury w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu 17 marca br. była miejscem spotkania dąbrowskich policjantów ze słuchaczami  Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  Przedmiotem spotkania zorganizowanego przez Wydział Kryminalny dąbrowskiej Komendy była prelekcja nt. "Jak nie dać się oszukać! – Porady dla seniorów”.

  W debacie udział wzięło około 60 osób zaproszonych, w tym m.in. Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej mł. insp. Andrzej Kupiec, Prezes Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy DDK w Dąbrowie Tarnowskiej Krystyna Guzik, Wiceprezes Stowarzyszenia UTW Małgorzata Majchrowicz, słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej z/s w Brniu Ewa Drzazga, dzielnicowy sierż. sztab. Marcin Reichert oraz prelegent debaty st. asp. Krzysztof Lechowicz – oficer prasowy dąbrowskiej Policji.

  Oficjalnego otwarcia debaty i przywitania gości dokonała Wiceprezes Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku Małgorzata Majchrowicz, która krótko wprowadziła słuchaczy i zaproszonych gości  w tematykę debaty.

  Przed rozpoczęciem prelekcji minutą ciszy uczczono pamięć nagle zmarłego  insp. Marka Woźniczki - I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, który bezpośrednio nadzorował pion kryminalny małopolskiej Policji. Wymieniony często odwiedzał powiat dąbrowski, a w ostatnim czasie brał udział w Powiatowych Obchodach Święta Policji w Dąbrowie Tarnowskiej.  Natomiast w lutym bieżącego roku uczestniczył w naradzie rocznej kierownictwa dąbrowskiej Komendy. 

  Prelegent debaty st. asp. Krzysztof Lechowicz w trakcie wystąpienia oraz prezentacji multimedialnej przekazał obecnym informacje o mechanizmie oszustw popełnianych metodą „na wnuczka” i innych. Mechanizm każdego typu oszustwa na szkodę osób starszych został omówiony i przedstawiono metody jak przeciwdziałać tym przestępstwom, żeby nie zostać oszukanym. Pokazano w trakcie prelekcji  również poziom zagrożeń, jakie niosą za sobą oszustwa na szkodę osób starszych, jaka jest ich skala w kraju i Małopolsce. Zaprezentowano uczestnikom również filmy, które przedstawiały scenki obrazujące przedmiot omawianych rodzajów przestępstw oraz właściwe zachowania powodujące w znacznej mierze uniknięcie dolegliwych społecznie przestępstw na ich szkodę.

  Następnie Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Andrzej Kupiec w swoim wystąpieniu podkreślił, że przestępcy odchodzą już stopniowo od popełniania przestępstw kradzieży czy włamań, ukierunkowując swoją „działalność przestępczą„ na osoby starsze podatne na ufność i łatwowierność, które to cechy przestępcy bezlitośnie wykorzystują. Podkreślił również jak ważna jest edukacja w tym zakresie, aby zapobiegać tego rodzaju przestępstwom trudnym do wykrycia.

  Po wystąpieniu Komendanta kilku uczestników spotkania podzieliło się swoimi przykrymi doświadczeniami związanymi z oszustwami i kradzieżami na ich szkodę oraz przekazali swoje oczekiwania w zakresie bezpieczeństwa i zagrożeń na jakie są narażeni seniorzy.

  Bezpośrednio po skończeniu spotkania policjanci pozostali na terenie domu kultury do dyspozycji uczestników spotkania w zakresie indywidualnych rozmów.

 

  Sala kinowa Dąbrowskiego Domu Kultury w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu 17 marca br. była miejscem spotkania dąbrowskich policjantów ze słuchaczami  Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  Przedmiotem spotkania zorganizowanego przez Wydział Kryminalny dąbrowskiej Komendy była prelekcja nt. "Jak nie dać się oszukać! – Porady dla seniorów”.   W debacie udział wzięło około 60 osób zaproszonych, w tym m.in. Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej mł. insp. Andrzej Kupiec, Prezes Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy DDK w Dąbrowie Tarnowskiej Krystyna Guzik, Wiceprezes Stowarzyszenia UTW Małgorzata Majchrowicz, słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej z/s w Brniu Ewa Drzazga, dzielnicowy sierż. sztab. Marcin Reichert oraz prelegent debaty st. asp. Krzysztof Lechowicz – oficer prasowy dąbrowskiej Policji.   Oficjalnego otwarcia debaty i przywitania gości dokonała Wiceprezes Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku Małgorzata Majchrowicz, która krótko wprowadziła słuchaczy i zaproszonych gości  w tematykę debaty.   Przed rozpoczęciem prelekcji minutą ciszy uczczono pamięć nagle zmarłego  insp. Marka Woźniczki - I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, który bezpośrednio nadzorował pion kryminalny małopolskiej Policji. Wymieniony często odwiedzał powiat dąbrowski, a w ostatnim czasie brał udział w Powiatowych Obchodach Święta Policji w Dąbrowie Tarnowskiej.  Natomiast w lutym bieżącego roku uczestniczył w naradzie rocznej kierownictwa dąbrowskiej Komendy.    Prelegent debaty st. asp. Krzysztof Lechowicz w trakcie wystąpienia oraz prezentacji multimedialnej przekazał obecnym informacje o mechanizmie oszustw popełnianych metodą „na wnuczka” i innych. Mechanizm każdego typu oszustwa na szkodę osób starszych został omówiony i przedstawiono metody jak przeciwdziałać tym przestępstwom, żeby nie zostać oszukanym. Pokazano w trakcie prelekcji  również poziom zagrożeń, jakie niosą za sobą oszustwa na szkodę osób starszych, jaka jest ich skala w kraju i Małopolsce. Zaprezentowano uczestnikom również filmy, które przedstawiały scenki obrazujące przedmiot omawianych rodzajów przestępstw oraz właściwe zachowania powodujące w znacznej mierze uniknięcie dolegliwych społecznie przestępstw na ich szkodę.   Następnie Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Andrzej Kupiec w swoim wystąpieniu podkreślił, że przestępcy odchodzą już stopniowo od popełniania przestępstw kradzieży czy włamań, ukierunkowując swoją „działalność przestępczą„ na osoby starsze podatne na ufność i łatwowierność, które to cechy przestępcy bezlitośnie wykorzystują. Podkreślił również jak ważna jest edukacja w tym zakresie, aby zapobiegać tego rodzaju przestępstwom trudnym do wykrycia.   Po wystąpieniu Komendanta kilku uczestników spotkania podzieliło się swoimi przykrymi doświadczeniami związanymi z oszustwami i kradzieżami na ich szkodę oraz przekazali swoje oczekiwania w zakresie bezpieczeństwa i zagrożeń na jakie są narażeni seniorzy.   Bezpośrednio po skończeniu spotkania policjanci pozostali na terenie domu kultury do dyspozycji uczestników spotkania w zakresie indywidualnych rozmów.