Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Spotkanie dąbrowskich samorządowców z Ks. Bp. Wiktorem Skworcem

Spotkanie dąbrowskich samorządowców z Ks. Bp. Wiktorem Skworcem

Spotkanie dąbrowskich samorządowców z Ks. Bp. Wiktorem Skworcem

Proboszcz dąbrowskiej parafii Józef Poremba zaprosił samorządowców gminy i powiatu oraz nauczycieli dąbrowskich szkół na spotkanie z Ks. Biskupem Ordynariuszem Diecezji Tarnowskiej Wiktorem Skworcem, które odbyło się 19 lutego w trakcie Wizytacji Kanonicznej dąbrowskiej parafii, pw. NMP Szkaplerznej. Na to niecodzienne spotkanie licznie przybyli pracownicy urzędów: gminnego i powiatowego, nauczyciele wszystkich szczebli szkół oraz władze Gminy i Powiatu Dąbrowa Tarnowska. 

Przedstawiciele samorządu oraz dyrektorzy poszczególnych szkół mających swoją siedzibę w mieście mówili o osiągnięciach jak również o problemach w swojej pracy. Starosta Dąbrowski Krzysztof Kaczmarski scharakteryzował powiat dąbrowski. Powiedział, że najpoważniejszym problemem jest wysoka stopa bezrobocia, zadłużenie szpitala powiatowego i olbrzymie potrzeby w zakresie modernizacji i remontów dróg. Podkreślił troskę samorządu powiatowego o funkcjonowanie szkół ponadgimnazjalnych, które podlegają starostwu. 
Samorząd gminny reprezentował Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Początek wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Marianem Wojtyto i liczną grupą radnych i pracowników samorządowych. 
Przed prezentacją gminy burmistrz powiedział: "Jako samorządowcy chętnie przyjęliśmy zaproszenie na to spotkanie. W naszym środowisku znana jest życzliwość Księdza Biskupa do nas jako ludzi na których spoczywa szczególna odpowiedzialność za wspólne dobro. Mogliśmy się o tym przekonać przy różnych okazjach. Wspomnę tu homilię ks. Biskupa z czerwca 2001 roku wygłoszoną podczas uroczystej Mszy św. na błoniach w Starym Sączu do licznie zgromadzonych pielgrzymów i samorządowców z terenu diecezji. To tam ks. Biskup mówił z uznaniem o pracy samorządów i ich inicjatywach lokalnych m.in. z obszaru edukacji ,pomocy społecznej, ekologii ,pomocy rodzinie i zwalczania bezrobocia. Dowodem troski o samorząd jest ustanowienie przez ks. Biskupa patronki samorządowców diecezji tarnowskiej. Od 2000 roku jest nią Święta Kinga." 
Następnie burmistrz zaprezentował gminę, jej osiągnięcia i problemy oraz plany. Stwierdził, że blisko połowa budżetu gminy jest kierowana na funkcjonowanie edukacji w różnych formach. Dużo inwestuje się w ekologię, dowodem jest stała rozbudowa sieci kanalizacyjnej w mieście i w sołectwach. modernizacja kotłowni, oddanie do użytku w 2000 roku nowoczesnego składowiska odpadów komunalnych. Podkreślił bardzo dobrze układającą się współpracę z ks. Proboszczem. Jest ona wielotematyczna i owocna zwłaszcza w dziedzinie pomocy społecznej, kultury, charytatywnej, edukacji i wychowania młodego pokolenia. 
Dyrektorzy szkół podzielili się swoimi uwagami na temat ich funkcjonowania. Wyrażali troskę o poziom nauczania i wychowania. Podkreślali ,że szkoła stara się korygować często wynoszone z domu i środowiska niewłaściwe postawy. Padały wypowiedzi, że generalnie młodzież w tych szkołach jest dobra, widać też efekty działań ze strony szkoły. Dyrektorzy bardzo pozytywnie oceniali pracę swoich nauczycieli. Podkreślali bardzo dobrą współpracę z dąbrowską parafią. Takie wypowiedzi prezentowali m.in. Pani Dyrektor Irena Czternastek, Pani Dyrektor Stanisława Rzeźnik. Pani Dyrektor Iwona Wrzoskiewicz Słonka, Pan Dyrektor Marian Gajda, Pan Dyrektor Jan Kiljan. W spotkaniu brał udział Dyrektor Dąbrowskiego Domu Kultury Pan Paweł Chojnowski 
Ksiądz Biskup Wiktor Skworc podziękował wszystkim wypowiadającym się samorządowcom i dyrektorom szkół za prezentacje. Z uznaniem odniósł się do samorządów, że blisko połowę budżetu kierują na oświatę. To znaczy, że doceniają potrzebę inwestowania w młode pokolenie. Z wielką serdecznością mówił o pracy nauczycieli, wspominał też swoich nauczycieli i ich postawy. Z zadowoleniem przyjął informacje o bardzo dobrej współpracy samorządów i nauczycieli z tutejszą parafią. 
Na koniec w imieniu samorządowców i nauczycieli Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej podziękował za spotkanie Ks. Biskupowi i Ks. Proboszczowi, zaś JE ks. Biskup udzielił Pasterskiego Błogosławieństwa, oddając wszystkich pod opiekę Bożej Opatrzności. 

Źródło: Urząd Gminy Dąbrowa Tarnowska

Proboszcz dąbrowskiej parafii Józef Poremba zaprosił samorządowców gminy i powiatu oraz nauczycieli dąbrowskich szkół na spotkanie z Ks. Biskupem Ordynariuszem Diecezji Tarnowskiej Wiktorem Skworcem, które odbyło się 19 lutego w trakcie Wizytacji Kanonicznej dąbrowskiej parafii, pw. NMP Szkaplerznej. Na to niecodzienne spotkanie licznie przybyli pracownicy urzędów: gminnego i powiatowego, nauczyciele wszystkich szczebli szkół oraz władze Gminy i Powiatu Dąbrowa Tarnowska.  Przedstawiciele samorządu oraz dyrektorzy poszczególnych szkół mających swoją siedzibę w mieście mówili o osiągnięciach jak również o problemach w swojej pracy. Starosta Dąbrowski Krzysztof Kaczmarski scharakteryzował powiat dąbrowski. Powiedział, że najpoważniejszym problemem jest wysoka stopa bezrobocia, zadłużenie szpitala powiatowego i olbrzymie potrzeby w zakresie modernizacji i remontów dróg. Podkreślił troskę samorządu powiatowego o funkcjonowanie szkół ponadgimnazjalnych, które podlegają starostwu.  Samorząd gminny reprezentował Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Początek wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Marianem Wojtyto i liczną grupą radnych i pracowników samorządowych.  Przed prezentacją gminy burmistrz powiedział: "Jako samorządowcy chętnie przyjęliśmy zaproszenie na to spotkanie. W naszym środowisku znana jest życzliwość Księdza Biskupa do nas jako ludzi na których spoczywa szczególna odpowiedzialność za wspólne dobro. Mogliśmy się o tym przekonać przy różnych okazjach. Wspomnę tu homilię ks. Biskupa z czerwca 2001 roku wygłoszoną podczas uroczystej Mszy św. na błoniach w Starym Sączu do licznie zgromadzonych pielgrzymów i samorządowców z terenu diecezji. To tam ks. Biskup mówił z uznaniem o pracy samorządów i ich inicjatywach lokalnych m.in. z obszaru edukacji ,pomocy społecznej, ekologii ,pomocy rodzinie i zwalczania bezrobocia. Dowodem troski o samorząd jest ustanowienie przez ks. Biskupa patronki samorządowców diecezji tarnowskiej. Od 2000 roku jest nią Święta Kinga."  Następnie burmistrz zaprezentował gminę, jej osiągnięcia i problemy oraz plany. Stwierdził, że blisko połowa budżetu gminy jest kierowana na funkcjonowanie edukacji w różnych formach. Dużo inwestuje się w ekologię, dowodem jest stała rozbudowa sieci kanalizacyjnej w mieście i w sołectwach. modernizacja kotłowni, oddanie do użytku w 2000 roku nowoczesnego składowiska odpadów komunalnych. Podkreślił bardzo dobrze układającą się współpracę z ks. Proboszczem. Jest ona wielotematyczna i owocna zwłaszcza w dziedzinie pomocy społecznej, kultury, charytatywnej, edukacji i wychowania młodego pokolenia.  Dyrektorzy szkół podzielili się swoimi uwagami na temat ich funkcjonowania. Wyrażali troskę o poziom nauczania i wychowania. Podkreślali ,że szkoła stara się korygować często wynoszone z domu i środowiska niewłaściwe postawy. Padały wypowiedzi, że generalnie młodzież w tych szkołach jest dobra, widać też efekty działań ze strony szkoły. Dyrektorzy bardzo pozytywnie oceniali pracę swoich nauczycieli. Podkreślali bardzo dobrą współpracę z dąbrowską parafią. Takie wypowiedzi prezentowali m.in. Pani Dyrektor Irena Czternastek, Pani Dyrektor Stanisława Rzeźnik. Pani Dyrektor Iwona Wrzoskiewicz Słonka, Pan Dyrektor Marian Gajda, Pan Dyrektor Jan Kiljan. W spotkaniu brał udział Dyrektor Dąbrowskiego Domu Kultury Pan Paweł Chojnowski  Ksiądz Biskup Wiktor Skworc podziękował wszystkim wypowiadającym się samorządowcom i dyrektorom szkół za prezentacje. Z uznaniem odniósł się do samorządów, że blisko połowę budżetu kierują na oświatę. To znaczy, że doceniają potrzebę inwestowania w młode pokolenie. Z wielką serdecznością mówił o pracy nauczycieli, wspominał też swoich nauczycieli i ich postawy. Z zadowoleniem przyjął informacje o bardzo dobrej współpracy samorządów i nauczycieli z tutejszą parafią.  Na koniec w imieniu samorządowców i nauczycieli Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej podziękował za spotkanie Ks. Biskupowi i Ks. Proboszczowi, zaś JE ks. Biskup udzielił Pasterskiego Błogosławieństwa, oddając wszystkich pod opiekę Bożej Opatrzności.  Źródło: Urząd Gminy Dąbrowa Tarnowska