Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Spotkanie dotyczące przebiegu oraz skutków powodzi w Powiecie Dąbrowskim

Spotkanie dotyczące przebiegu oraz skutków powodzi w Powiecie Dąbrowskim

Spotkanie dotyczące przebiegu oraz skutków powodzi w Powiecie Dąbrowskim

W dniu 21.07.2009 r. w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się spotkanie poświęcone powodzi na terenie Powiśla Dąbrowskiego oraz jej skutkom.

 Na zaproszenie Starosty Dąbrowskiego Wiesława Krajewskiego na spotkanie przybyli m.in. Posłowie na Sejm RP: Urszula Augustyn, Edward Czesak, Józef Rojek, Wojewoda Małopolski Jerzy Miller, Marszałek Województwa Małopolskiego  Wojciech Kozak, Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Andrzej Sztorc, Radni Sejmiku Woj. Małopolskiego: Elżbieta Zięba, Bolesław Łączyński, Przewodniczący Rady Powiatu Dąbrowskiego Robert Kądzielawa, Wicestarosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski, Radni Powiatu Maria Dubiel oraz Marian Szajor, przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej PSP , przedstawiciele Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, przedstawiciele Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW , przedstawiciele Instytutu Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej, Komendanci Powiatowi :PSP oraz Policji, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin z terenu Powiatu Dąbrowskiego.

Spotkanie rozpoczęło się miłym akcentem. Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski, Przewodniczący Rady Powiatu Robert Kądzielawa oraz Wicestarosta Tadeusz Kwiatkowski złożyli gratulacje i życzenia z okazji nominacji Komendanta Powiatowego PSP Adama Rzemińskiego na stopień starszego brygadiera.

Dziękując  Komendantowi Straży, na jego ręce złożyli również serdeczne podziękowanie wszystkim strażakom zarówno zawodowym, jak i ochotnikom za ofiarną pomoc w ratowaniu życia i mienia mieszkańców powiatu.  

Następnie Sekretarz Powiatu Zdzisław Kogut na podstawie zgromadzonych informacji, zdjęć i filmów w celu przypomnienia  odtworzył sytuację powodziową, jak również zaprezentował skutki klęski powodzi jaka nawiedziła Powiśle Dąbrowskie na przełomie czerwca i lipca br.

Komendant Powiatowy PSP Adam Rzemiński przedstawili działania Państwowej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych w trakcie akcji powodziowej oraz podczas usuwania skutków powodzi. Głos zabrał również Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej Bogdan Tabiś, informując o działaniach Policji podczas akcji ratowniczej.

Następnie Wicestarosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski oraz przedstawiciele  poszczególnych samorządów z Powiatu Dąbrowskiego poinformowali o  szacunkowych stratach w infrastrukturze komunalnej, mieniu oraz uprawach rolnych mieszkańców powiatu powstałych w wyniku powodzi. 

Z szacunkowych danych, łączne straty wszystkich samorządów na terenie Powiatu Dąbrowskiego wyniosły ponad 70 mln zł.

Starosta Dąbrowski  Wiesław Krajewski zaapelował , aby Wojewoda Małopolski podjął działania dotyczące budowy nowej strażnicy wraz z magazynem powodziowym dla Komendy Powiatowej PSP. Starosta przypomniał, że teren Powiatu Dąbrowskiego jest szczególnie zagrożony klęskami powodzi ze względu na depresyjny charakter ukształtowania terenu oraz przepływające przez powiat  duże rzeki: Wisła oraz Dunajec. Mając na uwadze potrzeby bezpieczeństwa powodziowego mieszkańców, samorząd powiatu, jak i wszystkie samorządy gminne wspólnie zadeklarowały przekazanie niezbędnych środków finansowych na pokrycie kosztów wykonania dokumentacji technicznej tej inwestycji.   

Starosta zasygnalizował, że wiele inwestycji priorytetowych w ciągu kilku lat zostało już wykonanych, jednak w celu zapewnienia należytego bezpieczeństwa powodziowego mieszkańców, wiele niezbędnych zadań wciąż wymaga realizacji. Zwracając się do przedstawicieli województwa poprosił o zintensyfikowanie prac melioracyjnych i modernizacyjnych infrastruktury przeciwpowodziowej oraz o zwiększenie środków finansowych na konserwację i bieżące utrzymanie urządzeń wodnych, kanałów i cieków wodnych.

Marszałek Wojciech Kozak poinformował, że problemem w zwiększeniu liczby inwestycji są niewystarczające środki finansowe oraz regulacje prawne dotyczące prawa wodnego, budowlanego oraz własnościowego, które są dużym hamulcem w procesie inwestycyjnym.   

Dyrektor  Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Adam Cebula zapewnił, że jeszcze w tym roku zostanie wykonane sporo niezbędnych prac związanych z odbudową zniszczonej infrastruktury melioracyjnej i z poprawą bezpieczeństwa powodziowego powiatu. Straty popowodziowe w infrastrukturze melioracyjnej w Województwie Małopolskim wyniosły ponad  80 mln zł. Na najpilniejsze prace inwestycyjne potrzeba 25 mln. zł.
Niezbędne na ten cel środki finansowe zostaną zapewnione z:  budżetu województwa - 12 mln zł, rezerwy celowej - 7 mln zł, natomiast pozostała część środków finansowych zostanie pozyskana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Ze względu na ogrom strat na terenie Powiśla Dąbrowskiego, środki inwestycyjne będą w pierwszej kolejności przeznaczone na odbudowę infrastruktury melioracyjnej w naszym powiecie.

Najpilniejszymi zadaniami planowanymi do wykonania na terenie powiatu w tym roku są:

- modernizacja przepompowni w Radwanie,
- odbudowa i nadbudowa przerwanych wałów na rzece Nieczajka,
- modernizacja wałów na rzece Dęba, Upust, Breń i Żabnica,
- konserwacja kanału do przepompowni średnicy,
- odmulenie i odbudowa zniszczonych ubezpieczeń na: rzece Żymanka, Żabnica, Breń , kanału w m. Dąbrówki Breńskie, Skrzynka, Podlesie, Radwan, kanału B na rzece Dęba ,
- likwidacja zamuleń i odbudowa zniszczonych skarp na rzece Upust,
- odmulenie basenów na przepompowniach: Dąbrówki Breńskie I, Dąbrówki Breńskie II, Zabrnie II,
- naprawa rurociągu tłocznego i pompy w przepompowni Zabrnie I.      

Wojewoda Małopolski zapewnił, że w ciągu kilku dni samorządy mają otrzymać z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji promesy środków na usuwanie szkód w infrastrukturze. Środki finansowe przeznaczone na pomoc dla poszkodowanych ma również uruchomić Wojewódzki Urząd Pracy.

Wszyscy uczestnicy spotkania zgłaszali potrzebę częstszych spotkań i dyskusji dotyczących bezpieczeństwa powodziowego, na terenie tak szczególnie często dotykanym klęskami powodzi, jakim jest Powiat Dąbrowski .  

W dniu 21.07.2009 r. w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się spotkanie poświęcone powodzi na terenie Powiśla Dąbrowskiego oraz jej skutkom.  Na zaproszenie Starosty Dąbrowskiego Wiesława Krajewskiego na spotkanie przybyli m.in. Posłowie na Sejm RP: Urszula Augustyn, Edward Czesak, Józef Rojek, Wojewoda Małopolski Jerzy Miller, Marszałek Województwa Małopolskiego  Wojciech Kozak, Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Andrzej Sztorc, Radni Sejmiku Woj. Małopolskiego: Elżbieta Zięba, Bolesław Łączyński, Przewodniczący Rady Powiatu Dąbrowskiego Robert Kądzielawa, Wicestarosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski, Radni Powiatu Maria Dubiel oraz Marian Szajor, przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej PSP , przedstawiciele Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, przedstawiciele Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW , przedstawiciele Instytutu Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej, Komendanci Powiatowi :PSP oraz Policji, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin z terenu Powiatu Dąbrowskiego. Spotkanie rozpoczęło się miłym akcentem. Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski, Przewodniczący Rady Powiatu Robert Kądzielawa oraz Wicestarosta Tadeusz Kwiatkowski złożyli gratulacje i życzenia z okazji nominacji Komendanta Powiatowego PSP Adama Rzemińskiego na stopień starszego brygadiera. Dziękując  Komendantowi Straży, na jego ręce złożyli również serdeczne podziękowanie wszystkim strażakom zarówno zawodowym, jak i ochotnikom za ofiarną pomoc w ratowaniu życia i mienia mieszkańców powiatu.   Następnie Sekretarz Powiatu Zdzisław Kogut na podstawie zgromadzonych informacji, zdjęć i filmów w celu przypomnienia  odtworzył sytuację powodziową, jak również zaprezentował skutki klęski powodzi jaka nawiedziła Powiśle Dąbrowskie na przełomie czerwca i lipca br. Komendant Powiatowy PSP Adam Rzemiński przedstawili działania Państwowej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych w trakcie akcji powodziowej oraz podczas usuwania skutków powodzi. Głos zabrał również Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej Bogdan Tabiś, informując o działaniach Policji podczas akcji ratowniczej. Następnie Wicestarosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski oraz przedstawiciele  poszczególnych samorządów z Powiatu Dąbrowskiego poinformowali o  szacunkowych stratach w infrastrukturze komunalnej, mieniu oraz uprawach rolnych mieszkańców powiatu powstałych w wyniku powodzi.  Z szacunkowych danych, łączne straty wszystkich samorządów na terenie Powiatu Dąbrowskiego wyniosły ponad 70 mln zł. Starosta Dąbrowski  Wiesław Krajewski zaapelował , aby Wojewoda Małopolski podjął działania dotyczące budowy nowej strażnicy wraz z magazynem powodziowym dla Komendy Powiatowej PSP. Starosta przypomniał, że teren Powiatu Dąbrowskiego jest szczególnie zagrożony klęskami powodzi ze względu na depresyjny charakter ukształtowania terenu oraz przepływające przez powiat  duże rzeki: Wisła oraz Dunajec. Mając na uwadze potrzeby bezpieczeństwa powodziowego mieszkańców, samorząd powiatu, jak i wszystkie samorządy gminne wspólnie zadeklarowały przekazanie niezbędnych środków finansowych na pokrycie kosztów wykonania dokumentacji technicznej tej inwestycji.    Starosta zasygnalizował, że wiele inwestycji priorytetowych w ciągu kilku lat zostało już wykonanych, jednak w celu zapewnienia należytego bezpieczeństwa powodziowego mieszkańców, wiele niezbędnych zadań wciąż wymaga realizacji. Zwracając się do przedstawicieli województwa poprosił o zintensyfikowanie prac melioracyjnych i modernizacyjnych infrastruktury przeciwpowodziowej oraz o zwiększenie środków finansowych na konserwację i bieżące utrzymanie urządzeń wodnych, kanałów i cieków wodnych. Marszałek Wojciech Kozak poinformował, że problemem w zwiększeniu liczby inwestycji są niewystarczające środki finansowe oraz regulacje prawne dotyczące prawa wodnego, budowlanego oraz własnościowego, które są dużym hamulcem w procesie inwestycyjnym.    Dyrektor  Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Adam Cebula zapewnił, że jeszcze w tym roku zostanie wykonane sporo niezbędnych prac związanych z odbudową zniszczonej infrastruktury melioracyjnej i z poprawą bezpieczeństwa powodziowego powiatu. Straty popowodziowe w infrastrukturze melioracyjnej w Województwie Małopolskim wyniosły ponad  80 mln zł. Na najpilniejsze prace inwestycyjne potrzeba 25 mln. zł. Niezbędne na ten cel środki finansowe zostaną zapewnione z:  budżetu województwa - 12 mln zł, rezerwy celowej - 7 mln zł, natomiast pozostała część środków finansowych zostanie pozyskana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ze względu na ogrom strat na terenie Powiśla Dąbrowskiego, środki inwestycyjne będą w pierwszej kolejności przeznaczone na odbudowę infrastruktury melioracyjnej w naszym powiecie. Najpilniejszymi zadaniami planowanymi do wykonania na terenie powiatu w tym roku są: - modernizacja przepompowni w Radwanie, - odbudowa i nadbudowa przerwanych wałów na rzece Nieczajka, - modernizacja wałów na rzece Dęba, Upust, Breń i Żabnica, - konserwacja kanału do przepompowni średnicy, - odmulenie i odbudowa zniszczonych ubezpieczeń na: rzece Żymanka, Żabnica, Breń , kanału w m. Dąbrówki Breńskie, Skrzynka, Podlesie, Radwan, kanału B na rzece Dęba , - likwidacja zamuleń i odbudowa zniszczonych skarp na rzece Upust, - odmulenie basenów na przepompowniach: Dąbrówki Breńskie I, Dąbrówki Breńskie II, Zabrnie II, - naprawa rurociągu tłocznego i pompy w przepompowni Zabrnie I.       Wojewoda Małopolski zapewnił, że w ciągu kilku dni samorządy mają otrzymać z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji promesy środków na usuwanie szkód w infrastrukturze. Środki finansowe przeznaczone na pomoc dla poszkodowanych ma również uruchomić Wojewódzki Urząd Pracy. Wszyscy uczestnicy spotkania zgłaszali potrzebę częstszych spotkań i dyskusji dotyczących bezpieczeństwa powodziowego, na terenie tak szczególnie często dotykanym klęskami powodzi, jakim jest Powiat Dąbrowski .