Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Spotkanie dotyczące przygotowania gmin do zagrożenia powodziowego i innych zdarzeń kryzysowych

Spotkanie dotyczące przygotowania gmin do zagrożenia powodziowego i innych zdarzeń kryzysowych

Spotkanie dotyczące przygotowania gmin do zagrożenia powodziowego i innych zdarzeń kryzysowych

Realizując wniosek który został przyjęty na posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 11 sierpnia 2020 roku w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się spotkanie dotyczące przygotowania gmin powiatu dąbrowskiego do zagrożeń związanych z powodzią oraz innymi zdarzeniami kryzysowymi.

W spotkaniu udział wzięli: Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek, Wicestarosta Krzysztof Bryk, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej Krzysztof Kolarczyk, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski, Wójt Gminy Bolesław Kazimierz Olearczyk, Wójt Gminy Olesno Witold Morawiec, Zastępca Burmistrza Szczucina Tomasz Bełzowski, Sekretarz Gminy Radgoszcz Marek Kopia, Józef Woźniak reprezentujący Urząd Gminy w Gręboszowie, Jerzy Kaczówka reprezentujący Urząd Gminy w Mędrzechowie, Zdzisław Wójtowicz reprezentujący Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Sylwia Ziemian i Michał Kiełbasa z Referatu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej. Ponadto udział w spotkaniu wzięli dr Wojciech Panna i Paweł Kolbusz reprezentujący firmę Reakcja Sp. J., którzy jej przedstawiciele na ostatniej części spotkania przedstawili autorski projekt mobilnych zapór przeciwpowodziowych, które mogłyby zostać wykorzystane w pierwszym rzucie do zabezpieczenia newralgicznych obiektów w czasie zagrożenia powodziowego.

Podczas posiedzenia zostały zasygnalizowane główne problemy jakie zostały zidentyfikowane podczas działań jakie były prowadzone w czasie zagrożenia powodziowego, które wystąpiło w miesiącu czerwcu br. na terenie powiatu. Ponadto przedstawione zostały również, inne problemy dot. bezpieczeństwa mieszkańców powiatu, których skutki mogą w sposób pośredni generować występowanie sytuacji kryzysowych w czasie zarówno intensywnych opadów deszczu jak i powodzi.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Realizując wniosek który został przyjęty na posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 11 sierpnia 2020 roku w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się spotkanie dotyczące przygotowania gmin powiatu dąbrowskiego do zagrożeń związanych z powodzią oraz innymi zdarzeniami kryzysowymi. W spotkaniu udział wzięli: Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek, Wicestarosta Krzysztof Bryk, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej Krzysztof Kolarczyk, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski, Wójt Gminy Bolesław Kazimierz Olearczyk, Wójt Gminy Olesno Witold Morawiec, Zastępca Burmistrza Szczucina Tomasz Bełzowski, Sekretarz Gminy Radgoszcz Marek Kopia, Józef Woźniak reprezentujący Urząd Gminy w Gręboszowie, Jerzy Kaczówka reprezentujący Urząd Gminy w Mędrzechowie, Zdzisław Wójtowicz reprezentujący Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Sylwia Ziemian i Michał Kiełbasa z Referatu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej. Ponadto udział w spotkaniu wzięli dr Wojciech Panna i Paweł Kolbusz reprezentujący firmę Reakcja Sp. J., którzy jej przedstawiciele na ostatniej części spotkania przedstawili autorski projekt mobilnych zapór przeciwpowodziowych, które mogłyby zostać wykorzystane w pierwszym rzucie do zabezpieczenia newralgicznych obiektów w czasie zagrożenia powodziowego. Podczas posiedzenia zostały zasygnalizowane główne problemy jakie zostały zidentyfikowane podczas działań jakie były prowadzone w czasie zagrożenia powodziowego, które wystąpiło w miesiącu czerwcu br. na terenie powiatu. Ponadto przedstawione zostały również, inne problemy dot. bezpieczeństwa mieszkańców powiatu, których skutki mogą w sposób pośredni generować występowanie sytuacji kryzysowych w czasie zarówno intensywnych opadów deszczu jak i powodzi. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego