Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Spotkanie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych

Spotkanie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych

Spotkanie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych

W dniu 24 lutego 2014r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej zorganizowało spotkanie rodzin zastępczych z terenu Powiatu Dąbrowskiego w ramach Grupy Wsparcia. W trakcie spotkania rodzice zastępczy przy uczestnictwie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej dzielili się swoimi historiami, problemami, ale także sukcesami i radościami. Ponadto, podejmowano kwestie dotyczące sposobu radzenia sobie przez rodziców zastępczych z trudnymi zachowaniami przejawianymi przez podopiecznych oraz kontaktami z rodzicami biologicznymi dzieci.

Celem grupy wsparcia jest wzajemna pomoc, korzystanie z siły i wsparcia grupy. Uczestnicy grupy sami dla siebie stanowią źródło wsparcia emocjonalnego i informacyjnego, jak również źródło inspiracji i motywacji do działania. Wartością grup wsparcia jest zaangażowanie uczestniczących w nich osób oraz ich gotowość do wprowadzania zmian w swoim życiu i rodzinie. Udział w grupie wsparcia jest dobrowolny, zgodny z wewnętrzną gotowością poszczególnych osób i rodzin. Spotkania grup wsparcia prowadzone są przez specjalistów zatrudnionych w zespole ds. pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za zaangażowanie, a zainteresowanych zapraszamy na kolejne spotkania.

Jednocześnie informujemy, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze. Szczegółowe informacje dotyczące zasad kwalifikacji i funkcjonowania rodzin zastępczych znajdują się na stronie internetowej PCPR – www.pcprdt.pl w zakładce Pomoc Dziecku

Zachęcamy również do  kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej ul. B. Joselewicza 5, 33-200 Dabrowa Tarnowska, tel. 14 642-44-15. 

W dniu 24 lutego 2014r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej zorganizowało spotkanie rodzin zastępczych z terenu Powiatu Dąbrowskiego w ramach Grupy Wsparcia. W trakcie spotkania rodzice zastępczy przy uczestnictwie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej dzielili się swoimi historiami, problemami, ale także sukcesami i radościami. Ponadto, podejmowano kwestie dotyczące sposobu radzenia sobie przez rodziców zastępczych z trudnymi zachowaniami przejawianymi przez podopiecznych oraz kontaktami z rodzicami biologicznymi dzieci. Celem grupy wsparcia jest wzajemna pomoc, korzystanie z siły i wsparcia grupy. Uczestnicy grupy sami dla siebie stanowią źródło wsparcia emocjonalnego i informacyjnego, jak również źródło inspiracji i motywacji do działania. Wartością grup wsparcia jest zaangażowanie uczestniczących w nich osób oraz ich gotowość do wprowadzania zmian w swoim życiu i rodzinie. Udział w grupie wsparcia jest dobrowolny, zgodny z wewnętrzną gotowością poszczególnych osób i rodzin. Spotkania grup wsparcia prowadzone są przez specjalistów zatrudnionych w zespole ds. pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za zaangażowanie, a zainteresowanych zapraszamy na kolejne spotkania. Jednocześnie informujemy, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze. Szczegółowe informacje dotyczące zasad kwalifikacji i funkcjonowania rodzin zastępczych znajdują się na stronie internetowej PCPR – www.pcprdt.pl w zakładce Pomoc Dziecku.  Zachęcamy również do  kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej ul. B. Joselewicza 5, 33-200 Dabrowa Tarnowska, tel. 14 642-44-15.