Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Spotkanie inaugurujące działalność Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego

Spotkanie inaugurujące działalność Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego

Spotkanie inaugurujące działalność Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego

W dniu dzisiejszym w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej pod patronatem Starosty Dąbrowskiego Wiesława Krajewskiego odbyło się szkolenie promocyjno-informacyjne inaugurujące otwarcie i realizację działań Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Tarnowie. Spotkanie zostało zorganizowane przez Starostwo Dąbrowskie oraz Tarnowską Fundację im. Hetmana Jana Tarnowskiego, która prowadzi Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego, a jego działalność finansowana jest w ramach projektu Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele urzędów gmin, jednostek organizacyjnych powiatu, nauczyciele a także pracownicy Starostwa Powiatowego.

Działania tego Ośrodka skierowane są do mieszkańców województwa małopolskiego i obejmują powiaty: dąbrowski, bocheński oraz brzeski. Do głównych zadań Ośrodka należy promowanie programów EFS i dobrych praktyk, informowanie i przeprowadzanie szkoleń i seminariów dla potencjalnych projektodawców w zakresie EFS, ogólne doradztwo dla projektodawców, pomoc w kreowaniu pomysłów na dobre projekty oraz pomoc przy tworzeniu lokalnych inicjatyw z obszaru EFS i współpracy partnerów społecznych przy ich realizacji.

W programie seminarium znalazło się szereg wykładów. Pierwszy z nich dotyczący celów i zakresu działania Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego wygłosił Prezes Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego Tomasz Kita. Następnie o przykładach dobrych praktyk projektów dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego opowiedział koordynator projektu ROEFS Waldemar Piwowarczyk. Pani Grażyna Wiatr - członek zarządu wspomnianej wyżej Fundacji a zarazem asystent i koordynator ROEFS opowiedziała o funduszach pomocowych na lata 2007 – 2013. W spotkaniu uczestniczył także Jacek Pilch – Przewodniczący Komisji Rozwoju Regionalnego, Promocji i Współpracy z Zagranicą, który omówił System Instytucjonalny Wdrażania Regionalnego Komponentu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W dniu dzisiejszym w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej pod patronatem Starosty Dąbrowskiego Wiesława Krajewskiego odbyło się szkolenie promocyjno-informacyjne inaugurujące otwarcie i realizację działań Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Tarnowie. Spotkanie zostało zorganizowane przez Starostwo Dąbrowskie oraz Tarnowską Fundację im. Hetmana Jana Tarnowskiego, która prowadzi Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego, a jego działalność finansowana jest w ramach projektu Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele urzędów gmin, jednostek organizacyjnych powiatu, nauczyciele a także pracownicy Starostwa Powiatowego. Działania tego Ośrodka skierowane są do mieszkańców województwa małopolskiego i obejmują powiaty: dąbrowski, bocheński oraz brzeski. Do głównych zadań Ośrodka należy promowanie programów EFS i dobrych praktyk, informowanie i przeprowadzanie szkoleń i seminariów dla potencjalnych projektodawców w zakresie EFS, ogólne doradztwo dla projektodawców, pomoc w kreowaniu pomysłów na dobre projekty oraz pomoc przy tworzeniu lokalnych inicjatyw z obszaru EFS i współpracy partnerów społecznych przy ich realizacji. W programie seminarium znalazło się szereg wykładów. Pierwszy z nich dotyczący celów i zakresu działania Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego wygłosił Prezes Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego Tomasz Kita. Następnie o przykładach dobrych praktyk projektów dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego opowiedział koordynator projektu ROEFS Waldemar Piwowarczyk. Pani Grażyna Wiatr - członek zarządu wspomnianej wyżej Fundacji a zarazem asystent i koordynator ROEFS opowiedziała o funduszach pomocowych na lata 2007 – 2013. W spotkaniu uczestniczył także Jacek Pilch – Przewodniczący Komisji Rozwoju Regionalnego, Promocji i Współpracy z Zagranicą, który omówił System Instytucjonalny Wdrażania Regionalnego Komponentu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.