Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Spotkanie integracyjne „Dobra Przyszłość”

Spotkanie integracyjne „Dobra Przyszłość”

Spotkanie integracyjne „Dobra Przyszłość”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej jako realizator na terenie Powiatu Dąbrowskiego projektu systemowego pn. „Dobra Przyszłość" – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, w ramach zadania „Działania o charakterze środowiskowym" w dniu 21 listopada 2011 roku zorganizowało spotkania integracyjne w zabytkowym Centrum Polonii - Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu.

Spotkanie to miało na celu prezentację osiągniętych w projekcie w latach 2008 – 2011 roku rezultatów, ze szczególnym uwzględnieniem korzyści płynących dla uczestników projektu. Podczas spotkania za pomocą prezentacji multimedialnej i fotograficznej przypomniany został uczestnikom ich udział w poszczególnych zadaniach projektu.

Spotkanie to, miało również na celu integrację wszystkich osób, które brały udział w projekcie w latach 2008-2011, integrację osób z otoczenia Uczestników Projektu. W trakcie spotkania integracyjnego osoby w nim uczestniczące, miały możliwość wymiany doświadczeń, opinii, wrażeń z udziału w projekcie pn. „Dobra Przyszłość".

Spotkanie dostarczyło zarządzającym projektem „Dobra Przyszłość i Uczestnikom Projektu namacalnych i długotrwałych korzyści w postaci:

a) motywacji do dalszej pracy nad sobą,

b) budowy i integracji grupy samopomocy,

c) otwartości w wyrażaniu myśli na temat uczestnictwa w projekcie,

d) większego zaufanie do przedstawicieli instytucji świadczących pomoc społeczną,

e) zwiększoną wzajemną tolerancję i życzliwość,

f) dobrą zabawę i aktywny wypoczynek,

g) możliwości poznania nowych ludzi..

Dzień 21 listopada 2011 roku, nie był przypadkowo wybraną datą dla spotkania podsumowującego działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, na rzecz osób potrzebujących szczególnego wsparcia i pomocy podejmowanych w ramach projektu „Dobra Przyszłość".

21 listopada jest dniem ustawowo przyjętym jako Dzień Pracownika Socjalnego, jako święto wszystkich pracowników służb społecznych. W związku z czym Starosta Dąbrowski - Tadeusz Kwiatkowski wraz z Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej Agnieszką Anioł – Głuszek wręczyli stosowne podziękowania tym osobom i instytucjom, które na terenie Powiatu Dąbrowskiego wpisują się swoją działalnością w realizacje zadań z zakresu pomocy społecznej.

Spotkanie zakończyło się krótkim recitalem Anny Lis – uczennicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej, której akompaniował Jarosław Streb.

opracowanie: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej jako realizator na terenie Powiatu Dąbrowskiego projektu systemowego pn. „Dobra Przyszłość" – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, w ramach zadania „Działania o charakterze środowiskowym" w dniu 21 listopada 2011 roku zorganizowało spotkania integracyjne w zabytkowym Centrum Polonii - Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu. Spotkanie to miało na celu prezentację osiągniętych w projekcie w latach 2008 – 2011 roku rezultatów, ze szczególnym uwzględnieniem korzyści płynących dla uczestników projektu. Podczas spotkania za pomocą prezentacji multimedialnej i fotograficznej przypomniany został uczestnikom ich udział w poszczególnych zadaniach projektu. Spotkanie to, miało również na celu integrację wszystkich osób, które brały udział w projekcie w latach 2008-2011, integrację osób z otoczenia Uczestników Projektu. W trakcie spotkania integracyjnego osoby w nim uczestniczące, miały możliwość wymiany doświadczeń, opinii, wrażeń z udziału w projekcie pn. „Dobra Przyszłość". Spotkanie dostarczyło zarządzającym projektem „Dobra Przyszłość i Uczestnikom Projektu namacalnych i długotrwałych korzyści w postaci: a) motywacji do dalszej pracy nad sobą, b) budowy i integracji grupy samopomocy, c) otwartości w wyrażaniu myśli na temat uczestnictwa w projekcie, d) większego zaufanie do przedstawicieli instytucji świadczących pomoc społeczną, e) zwiększoną wzajemną tolerancję i życzliwość, f) dobrą zabawę i aktywny wypoczynek, g) możliwości poznania nowych ludzi.. Dzień 21 listopada 2011 roku, nie był przypadkowo wybraną datą dla spotkania podsumowującego działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, na rzecz osób potrzebujących szczególnego wsparcia i pomocy podejmowanych w ramach projektu „Dobra Przyszłość". 21 listopada jest dniem ustawowo przyjętym jako Dzień Pracownika Socjalnego, jako święto wszystkich pracowników służb społecznych. W związku z czym Starosta Dąbrowski - Tadeusz Kwiatkowski wraz z Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej Agnieszką Anioł – Głuszek wręczyli stosowne podziękowania tym osobom i instytucjom, które na terenie Powiatu Dąbrowskiego wpisują się swoją działalnością w realizacje zadań z zakresu pomocy społecznej. Spotkanie zakończyło się krótkim recitalem Anny Lis – uczennicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej, której akompaniował Jarosław Streb. opracowanie: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej