Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Spotkanie konsultacyjne w sprawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Spotkanie konsultacyjne w sprawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Spotkanie konsultacyjne w sprawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

W dniu 18 czerwca 2008r. w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej   odbyło się spotkanie konsultacyjne poświęcone sprawie pozyskiwania funduszy unijnych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich  i zwiększenia konkurencyjności w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz możliwości finansowania inwestycji prowadzonych przez samorządy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

W spotkaniu udział wzięli: Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Andrzej Sztorc, Dyrektor Departamentu Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski, Wicestarosta Tadeusz Kwiatkowski, Wójt Gminy Szczucin Jan Sipior, Wójt Gminy Radgoszcz Marek Lupa, Wójt Gminy Bolesław Kazimierz Olearczyk, Wójt Gminy Olesno Witold Morawiec, Wójt Gminy Mędrzechów Krzysztof Korzec, Wiceburmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Marek Minorczyk, Radny Rady Powiatu Ryszard Morelewski oraz sołtysi z terenu powiatu dąbrowskiego.

Spotkanie rozpoczął Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski, który przywitał wszystkich zaproszonych i zebranych gości. Następnie głos zabrał Pan Andrzej Sztorc, który w swojej wypowiedzi wyraził przekonanie, że środki finansowe z Unii Europejskiej przeznaczone na rozwój obszarów wiejskich zostaną dobrze wykorzystane przez samorządy powiatu dąbrowskiego. W dalszej części spotkania Pan Andrzej Masny omówił okres programowania funduszy PROW 2004 – 2006. Następnie zaprezentował możliwości pozyskania środków finansowych w ramach działań PROW 2007 – 2013 dla samorządów, organizacji pozarządowych, instytucji kultury i instytucji kościelnych.. Na zakończenie Pani Agata Rodak przedstawiła działania w ramach osi priorytetowej LEADER PROW 2007-2013.

W dniu 18 czerwca 2008r. w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej   odbyło się spotkanie konsultacyjne poświęcone sprawie pozyskiwania funduszy unijnych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich  i zwiększenia konkurencyjności w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz możliwości finansowania inwestycji prowadzonych przez samorządy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. W spotkaniu udział wzięli: Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Andrzej Sztorc, Dyrektor Departamentu Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski, Wicestarosta Tadeusz Kwiatkowski, Wójt Gminy Szczucin Jan Sipior, Wójt Gminy Radgoszcz Marek Lupa, Wójt Gminy Bolesław Kazimierz Olearczyk, Wójt Gminy Olesno Witold Morawiec, Wójt Gminy Mędrzechów Krzysztof Korzec, Wiceburmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Marek Minorczyk, Radny Rady Powiatu Ryszard Morelewski oraz sołtysi z terenu powiatu dąbrowskiego. Spotkanie rozpoczął Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski, który przywitał wszystkich zaproszonych i zebranych gości. Następnie głos zabrał Pan Andrzej Sztorc, który w swojej wypowiedzi wyraził przekonanie, że środki finansowe z Unii Europejskiej przeznaczone na rozwój obszarów wiejskich zostaną dobrze wykorzystane przez samorządy powiatu dąbrowskiego. W dalszej części spotkania Pan Andrzej Masny omówił okres programowania funduszy PROW 2004 – 2006. Następnie zaprezentował możliwości pozyskania środków finansowych w ramach działań PROW 2007 – 2013 dla samorządów, organizacji pozarządowych, instytucji kultury i instytucji kościelnych.. Na zakończenie Pani Agata Rodak przedstawiła działania w ramach osi priorytetowej LEADER PROW 2007-2013.