Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Spotkanie mieszkańców sołectwa Małec z Posłem na Sejm RP, Jackiem Pilchem i Starostą Dąbrowskim, Wiesławem Krajewskim

Spotkanie mieszkańców sołectwa Małec z Posłem na Sejm RP, Jackiem Pilchem i Starostą Dąbrowskim, Wiesławem Krajewskim

Spotkanie mieszkańców sołectwa Małec z Posłem na Sejm RP, Jackiem Pilchem i Starostą Dąbrowskim, Wiesławem Krajewskim

8 lutego 2010 r. w Szkole Podstawowej w Małcu odbyło się spotkanie mieszkańców tego sołectwa i okolic z posłem na Sejm RP Jackiem Pilchem i Starostą Dąbrowskim, Wiesławem Krajewskim. W spotkaniu uczestniczyli również Wójt Gminy Radgoszcz, Marek Lupa, Przewodniczący Rady Gminy, Kazimierz Król i z-ca Wójta, Mirosław Burzec.
Spotkanie dotyczyło, skutków i poniesionych strat po ubiegłorocznej powodzi, przez mieszkańców Małca i okolic Radgoszczy oraz realnych zagrożeń powtórnymi podtopieniami. Przywitała gości i prowadziła spotkanie pani Grażyna Przybyło – Kowalska.

Zarówno poseł Jacek Pilch jak i Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski ze zrozumieniem odnieśli się do aktualnych problemów i obaw mieszkańców sołectwa, dotyczących możliwych, kolejnych podtopień na tym terenie.

Niepokoje mieszkańców, podnoszone na zebraniu i związane z zagrożeniami powodziowymi znane są Staroście od dawna.

Starosta powiedział, że w najbliższym czasie dojdzie do spotkania przedstawicieli Wojewódzkiego Zarządu Melioracji Wodnych oraz samorządu lokalnego z przedstawicielami mieszkańców, z terenów najbardziej dotkniętych przez powódź.
Spotkanie miałoby na celu określenie niezbędnych zadań do wykonania w tym rejonie, poprawiających stan zabezpieczeń przeciw powodziowych.

Ponadto Starosta uznał, że na wiosnę po ustąpieniu śniegów, powiat przeprowadzi szczegółową inwentaryzację przepustów i rowów przy drodze powiatowej Radgoszcz - Szczucin oraz dokona niezbędnych prac umożliwiających drożność tych elementów drogi.

8 lutego 2010 r. w Szkole Podstawowej w Małcu odbyło się spotkanie mieszkańców tego sołectwa i okolic z posłem na Sejm RP Jackiem Pilchem i Starostą Dąbrowskim, Wiesławem Krajewskim. W spotkaniu uczestniczyli również Wójt Gminy Radgoszcz, Marek Lupa, Przewodniczący Rady Gminy, Kazimierz Król i z-ca Wójta, Mirosław Burzec.Spotkanie dotyczyło, skutków i poniesionych strat po ubiegłorocznej powodzi, przez mieszkańców Małca i okolic Radgoszczy oraz realnych zagrożeń powtórnymi podtopieniami. Przywitała gości i prowadziła spotkanie pani Grażyna Przybyło – Kowalska. Zarówno poseł Jacek Pilch jak i Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski ze zrozumieniem odnieśli się do aktualnych problemów i obaw mieszkańców sołectwa, dotyczących możliwych, kolejnych podtopień na tym terenie. Niepokoje mieszkańców, podnoszone na zebraniu i związane z zagrożeniami powodziowymi znane są Staroście od dawna. Starosta powiedział, że w najbliższym czasie dojdzie do spotkania przedstawicieli Wojewódzkiego Zarządu Melioracji Wodnych oraz samorządu lokalnego z przedstawicielami mieszkańców, z terenów najbardziej dotkniętych przez powódź.Spotkanie miałoby na celu określenie niezbędnych zadań do wykonania w tym rejonie, poprawiających stan zabezpieczeń przeciw powodziowych. Ponadto Starosta uznał, że na wiosnę po ustąpieniu śniegów, powiat przeprowadzi szczegółową inwentaryzację przepustów i rowów przy drodze powiatowej Radgoszcz - Szczucin oraz dokona niezbędnych prac umożliwiających drożność tych elementów drogi.
tel. 14 642 24 31
kontakt
Projekt i wykonanie: i-t.pl
Dostępność cyfrowa
i zgodność ze standardem WCAG