Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Spotkanie Partnerów Projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa

Spotkanie Partnerów Projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa

Spotkanie Partnerów Projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa

8 grudnia 2015 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu odbyło się spotkanie Partnerów Projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, w którym to projekcie szkoła uczestniczy od 2009 roku. Ostatnim etapem, którego uwieńczeniem ma być nadanie szkole Certyfikatu Lidera Projektu jest podsumowanie dotychczasowych działań szkoły, które były w ramach projektu realizowane przez 6 ostatnich lat. Szkoła będzie się ubiegała o ten tytuł już w przyszłym roku kalendarzowym.

Wśród zaproszonych gości znalazły się następujące osoby: insp. Andrzej Kupiec Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, podkom. Witold Łopata Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, mł. asp. Agata Bulwa Główny Koordynator Projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa z Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, bryg. Robert Kłósek Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej, Bogusława Molak Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej, Stanisław Krawiec Dyrektor Centrum Polonii – Ośrodka Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu, Anna Kijak Psycholog Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej, Teresa Rygielska Przewodnicząca Rady Sołeckiej miejscowości Breń, Celina Rodak Przewodnicząca Rady Rodziców ZSP w Brniu, Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego ZSP w Brniu: Przewodnicząca Patrycja Rodak, Zastępca Krystian Wajda, Skarbnik Dawid Świątek.

files/aktualnosci/2015/12_grudzien/11_Spotkanie_Partnerow_Projektu_Zintegrowanej_Polityki_Bezpieczenstwa/b005.jpg

Spotkaniu przewodniczył Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu Jarosław Boryczka oraz koordynatorzy Projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa w szkole: Joanna Janus pedagog szkolny oraz Agata Dziedzic – Stolińska nauczyciel przedmiotów zawodowych w technikum budownictwa.

Po przywitaniu gości przez dyrektora szkoły, koordynatorzy projektu wspólnie z dyrektorem przestawili zakres zrealizowanych działań z zakresu infrastruktury i profilaktyki począwszy od roku 2009. Zaprezentowano również przewidywane działania, które szkoła zamierza zrealizować do czerwca 2016 roku.

files/aktualnosci/2015/12_grudzien/11_Spotkanie_Partnerow_Projektu_Zintegrowanej_Polityki_Bezpieczenstwa/b002.jpg

Ponadto każdy z zaproszonych gości przedstawił własne propozycje wsparcia szkoły w realizacji zadań wynikających z projektu.

Dyrektor i koordynatorzy projektu składają serdeczne podziękowania partnerom za dotychczasową współpracę i za podejmowanie nowych działań na rzecz utrzymania oraz poprawy bezpieczeństwa uczniów.

źródło: ZSP w Brniu

8 grudnia 2015 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu odbyło się spotkanie Partnerów Projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, w którym to projekcie szkoła uczestniczy od 2009 roku. Ostatnim etapem, którego uwieńczeniem ma być nadanie szkole Certyfikatu Lidera Projektu jest podsumowanie dotychczasowych działań szkoły, które były w ramach projektu realizowane przez 6 ostatnich lat. Szkoła będzie się ubiegała o ten tytuł już w przyszłym roku kalendarzowym. Wśród zaproszonych gości znalazły się następujące osoby: insp. Andrzej Kupiec Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, podkom. Witold Łopata Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, mł. asp. Agata Bulwa Główny Koordynator Projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa z Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, bryg. Robert Kłósek Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej, Bogusława Molak Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej, Stanisław Krawiec Dyrektor Centrum Polonii – Ośrodka Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu, Anna Kijak Psycholog Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej, Teresa Rygielska Przewodnicząca Rady Sołeckiej miejscowości Breń, Celina Rodak Przewodnicząca Rady Rodziców ZSP w Brniu, Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego ZSP w Brniu: Przewodnicząca Patrycja Rodak, Zastępca Krystian Wajda, Skarbnik Dawid Świątek. Spotkaniu przewodniczył Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu Jarosław Boryczka oraz koordynatorzy Projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa w szkole: Joanna Janus pedagog szkolny oraz Agata Dziedzic – Stolińska nauczyciel przedmiotów zawodowych w technikum budownictwa. Po przywitaniu gości przez dyrektora szkoły, koordynatorzy projektu wspólnie z dyrektorem przestawili zakres zrealizowanych działań z zakresu infrastruktury i profilaktyki począwszy od roku 2009. Zaprezentowano również przewidywane działania, które szkoła zamierza zrealizować do czerwca 2016 roku. Ponadto każdy z zaproszonych gości przedstawił własne propozycje wsparcia szkoły w realizacji zadań wynikających z projektu. Dyrektor i koordynatorzy projektu składają serdeczne podziękowania partnerom za dotychczasową współpracę i za podejmowanie nowych działań na rzecz utrzymania oraz poprawy bezpieczeństwa uczniów. źródło: ZSP w Brniu