Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Spotkanie promujące projekt „Dobra Przyszłość” - rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej

Spotkanie promujące projekt „Dobra Przyszłość” - rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej

Spotkanie promujące projekt „Dobra Przyszłość” - rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, informuje, iż w dniu 11 września 2008r. o godzinie 14.00 w Sali Obrad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej miało miejsce spotkanie promujące projekt „Dobra Przyszłość" - rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej- projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych Pan Tadeusz Kwiatkowski - Wicestarosta Powiatu Dąbrowskiego, Pan Krzysztof Michalak - Skarbnik Powiatu Dąbrowskiego, Pan Robert Kądzielawa - Przewodniczący Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej. W spotkaniu uczestniczyli również członkowie Zespołu Zarządzającego projektem „Dobra Przyszłość", specjaliści prowadzący cykl warsztatów przewidzianych projektem oraz Uczestniczy Projektu czyli osoby z otoczenia Osób Niepełnosprawnych. Ponadto na spotkanie zaproszeni zostali przedstawiciele organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Dąbrowskiego w tym Pani Barbara Sobecka – Mikos – Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń", Pani Anna Chwalibińska – Prezes Stowarzyszania Pomocy Dziecku i Rodzinie „Przyjazny Świat", Pan Ryszard Micek – Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Pani Bogusława Molak – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej, Pani Halina Sarat – Z-ca Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej, Pani Mariola Kobos – Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej jak i członkowie Powiatowej Społecznej Rady na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Tarnowskiej.

W trakcie spotkania Pani Agnieszka Anioł Głuszek – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej wraz z Kierownikiem projektu Panią Marzeną Gubernat przedstawiły wszystkim zebranym ideę, która przyświecała pracownikom Centrum zaangażowanym w pisanie projektu jak i ukazane zostały główne cele i założenia tegoż projektu oraz oczekiwane rezultaty. Ponadto ze strony przedstawicieli Centrum padło zapewnienie, iż projekt „Dobra Przyszłość" realizowany od 1 lipca 2008r. do 31 grudnia 2008r. mimo, iż jest pierwszym takim projektem realizowanym przez jednostkę nie jest projektem ostatnim. Centrum planuje każdego roku, aż do roku 2013 obejmować pomocą finansowaną ze środków Unii Europejskiej różne grupy Beneficjentów ostatecznych, w zależności od zgłaszanych potrzeb.

W trakcie spotkania każdy z uczestników otrzymał materiały promocyjne opatrzone logiem Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Materiały te zawierały również informację o finansowaniu projektu „Dobra Przyszłość" ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, informuje, iż w dniu 11 września 2008r. o godzinie 14.00 w Sali Obrad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej miało miejsce spotkanie promujące projekt „Dobra Przyszłość" - rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej- projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych Pan Tadeusz Kwiatkowski - Wicestarosta Powiatu Dąbrowskiego, Pan Krzysztof Michalak - Skarbnik Powiatu Dąbrowskiego, Pan Robert Kądzielawa - Przewodniczący Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej. W spotkaniu uczestniczyli również członkowie Zespołu Zarządzającego projektem „Dobra Przyszłość", specjaliści prowadzący cykl warsztatów przewidzianych projektem oraz Uczestniczy Projektu czyli osoby z otoczenia Osób Niepełnosprawnych. Ponadto na spotkanie zaproszeni zostali przedstawiciele organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Dąbrowskiego w tym Pani Barbara Sobecka – Mikos – Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń", Pani Anna Chwalibińska – Prezes Stowarzyszania Pomocy Dziecku i Rodzinie „Przyjazny Świat", Pan Ryszard Micek – Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Pani Bogusława Molak – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej, Pani Halina Sarat – Z-ca Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej, Pani Mariola Kobos – Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej jak i członkowie Powiatowej Społecznej Rady na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Tarnowskiej. W trakcie spotkania Pani Agnieszka Anioł Głuszek – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej wraz z Kierownikiem projektu Panią Marzeną Gubernat przedstawiły wszystkim zebranym ideę, która przyświecała pracownikom Centrum zaangażowanym w pisanie projektu jak i ukazane zostały główne cele i założenia tegoż projektu oraz oczekiwane rezultaty. Ponadto ze strony przedstawicieli Centrum padło zapewnienie, iż projekt „Dobra Przyszłość" realizowany od 1 lipca 2008r. do 31 grudnia 2008r. mimo, iż jest pierwszym takim projektem realizowanym przez jednostkę nie jest projektem ostatnim. Centrum planuje każdego roku, aż do roku 2013 obejmować pomocą finansowaną ze środków Unii Europejskiej różne grupy Beneficjentów ostatecznych, w zależności od zgłaszanych potrzeb. W trakcie spotkania każdy z uczestników otrzymał materiały promocyjne opatrzone logiem Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Materiały te zawierały również informację o finansowaniu projektu „Dobra Przyszłość" ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa.