Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Spotkanie rodziców dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

Spotkanie rodziców dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

Spotkanie rodziców dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

24 kwietnia 2008 roku w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej miało miejsce spotkanie rodziców dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera ze specjalistami pracującymi w poradni. Specjaliści dzielili się swoją wiedzą z rodzicami, wspierali ich w umiejętnościach pracy z dziećmi z autyzmem.

Spotkanie otworzyła dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej Bogusława Molak, przywitała rodziców i krótko omówiła problematykę autyzmu wśród dzieci. Wśród specjalistów obecni byli: Andżelika Antosz – Barabasz – neurologopeda, Magdalena Żelazowska – Dojka – logopeda, terapeuta integracji sensorycznej, Anna Król – logopeda, Karolina Lewandowska – psycholog i Stanisława Waniołek – psycholog.

Neurologopeda Andżelika Antosz – Barabasz w wystąpieniu przybliżyła blaski i cienie w pracy z dziećmi, u których stwierdzono autyzm bądź Zespół Aspergera. Zwróciła szczególną uwagę na potrzebę, na konieczność rozumienia dzieci z autyzmem, przedstawiła istotę działań placówek oświatowych, domu rodzinnego i najbliższego otoczenia w pracy z dziećmi. Pokazała, że wszyscy musimy uczyć się tolerancji, musimy zrozumieć, że każde dziecko, każdy człowiek ma swoje potrzeby, a potrzeby dzieci z niepełnosprawnością są takie same jak dzieci zdrowych.  

Rodzice wypowiadali się na temat swoich dzieci, na temat ich funkcjonowania w przedszkolu, szkole. Zwracali uwagę na potrzebę wczesnej diagnozy, na potrzebę pomocy dzieciom i rodzicom. Rodzice oczekują zrozumienia, tolerancji zwłaszcza od nauczycieli w przedszkolach i szkołach, potrzebują także zrozumienia środowiska.

Spotkanie zakończyliśmy dyskusją , wymianą doświadczeń i spostrzeżeń. Rodzice proszą o organizację kolejnych spotkań i współpracę. Serdecznie dziękuje pracownikom poradni za udział w spotkaniu, za przygotowanie prezentacji, za dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. Szczególne podziękowanie składam rodzicom, którzy aktywnie uczestniczyli w spotkaniu - mówi dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dokonuje diagnozy, prowadzi terapię, orzeka i opiekuje się dziećmi z autyzmem. Decyzją Małopolskiego Kuratora Oświaty wydaje orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera od 2 lat. W tym czasie wydano orzeczenia dla 20 dzieci. Dzieci z autyzmem na mocy powyższych orzeczeń otrzymują wsparcie i pomoc specjalistów w przedszkolu i szkole. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dąbrowie Tarnowskiej wspiera rodziców poprzez porady, konsultacje, a także spotkania z wieloma specjalistami.

24 kwietnia 2008 roku w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej miało miejsce spotkanie rodziców dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera ze specjalistami pracującymi w poradni. Specjaliści dzielili się swoją wiedzą z rodzicami, wspierali ich w umiejętnościach pracy z dziećmi z autyzmem. Spotkanie otworzyła dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej Bogusława Molak, przywitała rodziców i krótko omówiła problematykę autyzmu wśród dzieci. Wśród specjalistów obecni byli: Andżelika Antosz – Barabasz – neurologopeda, Magdalena Żelazowska – Dojka – logopeda, terapeuta integracji sensorycznej, Anna Król – logopeda, Karolina Lewandowska – psycholog i Stanisława Waniołek – psycholog. Neurologopeda Andżelika Antosz – Barabasz w wystąpieniu przybliżyła blaski i cienie w pracy z dziećmi, u których stwierdzono autyzm bądź Zespół Aspergera. Zwróciła szczególną uwagę na potrzebę, na konieczność rozumienia dzieci z autyzmem, przedstawiła istotę działań placówek oświatowych, domu rodzinnego i najbliższego otoczenia w pracy z dziećmi. Pokazała, że wszyscy musimy uczyć się tolerancji, musimy zrozumieć, że każde dziecko, każdy człowiek ma swoje potrzeby, a potrzeby dzieci z niepełnosprawnością są takie same jak dzieci zdrowych.   Rodzice wypowiadali się na temat swoich dzieci, na temat ich funkcjonowania w przedszkolu, szkole. Zwracali uwagę na potrzebę wczesnej diagnozy, na potrzebę pomocy dzieciom i rodzicom. Rodzice oczekują zrozumienia, tolerancji zwłaszcza od nauczycieli w przedszkolach i szkołach, potrzebują także zrozumienia środowiska. Spotkanie zakończyliśmy dyskusją , wymianą doświadczeń i spostrzeżeń. Rodzice proszą o organizację kolejnych spotkań i współpracę. Serdecznie dziękuje pracownikom poradni za udział w spotkaniu, za przygotowanie prezentacji, za dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. Szczególne podziękowanie składam rodzicom, którzy aktywnie uczestniczyli w spotkaniu - mówi dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dokonuje diagnozy, prowadzi terapię, orzeka i opiekuje się dziećmi z autyzmem. Decyzją Małopolskiego Kuratora Oświaty wydaje orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera od 2 lat. W tym czasie wydano orzeczenia dla 20 dzieci. Dzieci z autyzmem na mocy powyższych orzeczeń otrzymują wsparcie i pomoc specjalistów w przedszkolu i szkole. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dąbrowie Tarnowskiej wspiera rodziców poprzez porady, konsultacje, a także spotkania z wieloma specjalistami.