Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Spotkanie Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego

Spotkanie Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego

Spotkanie Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego

W Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się spotkanie Zarządu Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego. W spotkaniu uczestniczyli wójtowie z gmin powiatu a także członkowie Zarządu Stowarzyszenia „Powiśle Dąbrowskie". Głównym celem spotkania było zapoznanie się z projektem „Powiśle Dąbrowskie Tradycja i Rozwój", który będzie realizowany przez Stowarzyszenie „Powiśle Dąbrowskie" w ramach schematu II Programu Leader+.
Realizacja projektu ma na celu opracowanie dokumentacji na utworzenie nowych miejsc pracy, zwiększenie dochodów i poprawa jakości życia mieszkańców w oparciu o istniejące zasoby naturalne, kulturowe i czyste ekologicznie środowisko. W ramach projektu planowany jest rozwój turystyki pieszej, rowerowej i konnej z wykorzystaniem między innymi agroturystyki jako bazy noclegowej. Stowarzyszenie „Powiśle Dąbrowskie" zwróciło się do starosty i wszystkich wójtów z prośbą o partycypację w kosztach kredytu na zabezpieczenie I etapu realizacji programu. Członkowie Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego wyrazili zgodę na udział w projekcie poprzez sfinansowanie odsetek od udzielonego kredytu na realizację projektu. Ponadto Zarząd Stowarzyszenia „Powiśle Dąbrowskie" poinformował zebranych, że w ramach programu Rzeczpospolita – Internetowa stowarzyszenie otrzymało 3 zestawy, w skład których wchodzi laptop, projektor multimedialny, kamera internetowa, aparat cyfrowy i ekran. Sprzęt ten zostanie przekazany w najbliższym czasie Lokalnym Grupom Działania w Pilczy Żelichowskiej, Smykowie i Szczucinie.
Ponadto na spotkaniu omawiano sprawy dotyczące szpitala w Dąbrowie Tarnowskiej, który zwrócił się do stowarzyszenia z prośbą o wsparcie finansowe zakupu aparatury rentgenowskiej oraz tomografu. Aparatura RTG stanowi podstawowy element wyposażenia systemu aparatury medycznej szpitala, a jednocześnie pracowni RTG bez którego dalsza działalność staje się coraz bardziej zagrożona. Szacunkowy koszt kompleksowego usprzętowienia szpitala w system radiocyfrografii pośredniej wyniesie około 1.800.000 złotych. Członkowie stowarzyszenia ze względu na ograniczone budżety gmin rozważyli możliwość dofinansowania jednej z części aparatury rentgenowskiej – aparatu RTG stacjonarnego na szacunkową wartość 400.000 zł. Ostateczne decyzje zostaną podjęte na sesjach Rad Gmin i Powiatu a także na kolejnym spotkaniu Zarządu Stowarzyszenia.

W Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się spotkanie Zarządu Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego. W spotkaniu uczestniczyli wójtowie z gmin powiatu a także członkowie Zarządu Stowarzyszenia „Powiśle Dąbrowskie". Głównym celem spotkania było zapoznanie się z projektem „Powiśle Dąbrowskie Tradycja i Rozwój", który będzie realizowany przez Stowarzyszenie „Powiśle Dąbrowskie" w ramach schematu II Programu Leader+.Realizacja projektu ma na celu opracowanie dokumentacji na utworzenie nowych miejsc pracy, zwiększenie dochodów i poprawa jakości życia mieszkańców w oparciu o istniejące zasoby naturalne, kulturowe i czyste ekologicznie środowisko. W ramach projektu planowany jest rozwój turystyki pieszej, rowerowej i konnej z wykorzystaniem między innymi agroturystyki jako bazy noclegowej. Stowarzyszenie „Powiśle Dąbrowskie" zwróciło się do starosty i wszystkich wójtów z prośbą o partycypację w kosztach kredytu na zabezpieczenie I etapu realizacji programu. Członkowie Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego wyrazili zgodę na udział w projekcie poprzez sfinansowanie odsetek od udzielonego kredytu na realizację projektu. Ponadto Zarząd Stowarzyszenia „Powiśle Dąbrowskie" poinformował zebranych, że w ramach programu Rzeczpospolita – Internetowa stowarzyszenie otrzymało 3 zestawy, w skład których wchodzi laptop, projektor multimedialny, kamera internetowa, aparat cyfrowy i ekran. Sprzęt ten zostanie przekazany w najbliższym czasie Lokalnym Grupom Działania w Pilczy Żelichowskiej, Smykowie i Szczucinie.Ponadto na spotkaniu omawiano sprawy dotyczące szpitala w Dąbrowie Tarnowskiej, który zwrócił się do stowarzyszenia z prośbą o wsparcie finansowe zakupu aparatury rentgenowskiej oraz tomografu. Aparatura RTG stanowi podstawowy element wyposażenia systemu aparatury medycznej szpitala, a jednocześnie pracowni RTG bez którego dalsza działalność staje się coraz bardziej zagrożona. Szacunkowy koszt kompleksowego usprzętowienia szpitala w system radiocyfrografii pośredniej wyniesie około 1.800.000 złotych. Członkowie stowarzyszenia ze względu na ograniczone budżety gmin rozważyli możliwość dofinansowania jednej z części aparatury rentgenowskiej – aparatu RTG stacjonarnego na szacunkową wartość 400.000 zł. Ostateczne decyzje zostaną podjęte na sesjach Rad Gmin i Powiatu a także na kolejnym spotkaniu Zarządu Stowarzyszenia.