Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Spotkanie w sprawie budowy mostu w Borusowej

Spotkanie w sprawie budowy mostu w Borusowej

Spotkanie w sprawie budowy mostu w Borusowej

W dniu dzisiejszym w budynku Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, odbyło się spotkanie dotyczące projektu budowy mostu na rzece Wisła w miejscowości Borusowa oraz planowanego połączenia komunikacyjnego tej inwestycji z siecią dróg powiatowych i wojewódzkich przebiegających przez nasz powiat.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Samorządu Powiatowego: Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski, Przewodniczący Rady Powiatu Robert Kądzielawa i Wicestarosta Powiatu Dąbrowskiego Tadeusz Kwiatkowski.

Obecni byli również Radni Powiatu Dabrowskiego, Przedstawiciele Samorządów Gminy, Gręboszów i Olesno oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, projektanci inwestycji i mieszkańcy miejscowości bezpośrednio znajdujących się przy planowanej do przebudowy trasie.

Spotkanie miało na celu zaprezentowanie oraz omówienie wariantów budowy mostu oraz przebiegu dróg dojazdowych.
Spotkanie zostało zainicjowane i prowadzone przez Starostę Dąbrowskiego Wiesława Krajewskiego.

Intencją Starosty było zorganizowanie konsultacji społecznej mieszkańców terenów objętych inwestycją z projektantami i przedstawicielem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

W trakcie spotkania mieszkańcy miejscowości Hubenice i Kozłów wyszli z propozycją naniesienia korekty przebiegu trasy dojazdowej do mostu w celu oddalenia drogi od zabudowań prywatnych. Zdaniem przedstawicieli Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz projektantów, koncepcja ta musi zostać przeanalizowana pod względem wykonalności technicznej i kosztowej.
W przyszłości planowane są kolejne tego typu spotkania.

W dniu dzisiejszym w budynku Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, odbyło się spotkanie dotyczące projektu budowy mostu na rzece Wisła w miejscowości Borusowa oraz planowanego połączenia komunikacyjnego tej inwestycji z siecią dróg powiatowych i wojewódzkich przebiegających przez nasz powiat. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Samorządu Powiatowego: Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski, Przewodniczący Rady Powiatu Robert Kądzielawa i Wicestarosta Powiatu Dąbrowskiego Tadeusz Kwiatkowski. Obecni byli również Radni Powiatu Dabrowskiego, Przedstawiciele Samorządów Gminy, Gręboszów i Olesno oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, projektanci inwestycji i mieszkańcy miejscowości bezpośrednio znajdujących się przy planowanej do przebudowy trasie. Spotkanie miało na celu zaprezentowanie oraz omówienie wariantów budowy mostu oraz przebiegu dróg dojazdowych.Spotkanie zostało zainicjowane i prowadzone przez Starostę Dąbrowskiego Wiesława Krajewskiego. Intencją Starosty było zorganizowanie konsultacji społecznej mieszkańców terenów objętych inwestycją z projektantami i przedstawicielem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie. W trakcie spotkania mieszkańcy miejscowości Hubenice i Kozłów wyszli z propozycją naniesienia korekty przebiegu trasy dojazdowej do mostu w celu oddalenia drogi od zabudowań prywatnych. Zdaniem przedstawicieli Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz projektantów, koncepcja ta musi zostać przeanalizowana pod względem wykonalności technicznej i kosztowej.W przyszłości planowane są kolejne tego typu spotkania.