Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Spotkanie z Dyrektorem krakowskiego oddziału GDDKiA

Spotkanie z Dyrektorem krakowskiego oddziału GDDKiA

Spotkanie z Dyrektorem krakowskiego oddziału GDDKiA

Na zaproszenie samorządu powiatowego, 3 sierpnia 2021 roku w powiecie dąbrowskim gościli Dyrektor krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Pałasiński oraz Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania Drogami i Mostami Agnieszka Wachowska, którzy uczestniczyli w spotkaniach z samorządowcami dotyczących współpracy w zakresie zrealizowanych i planowanych do realizacji inwestycji w naszym regionie.

Na spotkaniu z przedstawicielami GDDKiA, które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej, w którym udział wzięli przedstawiciele samorządu powiatowego Starosta Lesław Wieczorek, Wicestarosta Krzysztof Bryk oraz Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski, omówiono kwestie związane z bieżącym funkcjonowaniem obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej. W szczególności poruszony został problem dylatacji oraz hałasu wstępującego przy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej. Dyrektor GDDKiA poinformował, że zgodnie z uzgodnieniami powykonawczymi, badanie poziomu hałasu będzie wykonane po roku od daty oddania do użytkowania tej obwodnicy.
Natomiast w spotkaniu, które odbyło się w Muzeum Drogownictwa w Szczucinie uczestniczyli Burmistrz Szczucina Jan Sipior oraz Główny Specjalista ds. Kierowania Zespołem Historii Drogownictwa Katarzyna Bochenek – Kolano. Rozmawiano na temat dalszego funkcjonowania Muzeum Drogownictwa i współpracy samorządów z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, a także o budowie ronda w centrum Szczucina na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 73 z drogą powiatową 1303 K Zawierzbie – Kozłów – Szczucin. Celem tej inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz zapewnienie płynności ruchu.

Fot. Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej, Urząd Gminy Szczucin

Na zaproszenie samorządu powiatowego, 3 sierpnia 2021 roku w powiecie dąbrowskim gościli Dyrektor krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Pałasiński oraz Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania Drogami i Mostami Agnieszka Wachowska, którzy uczestniczyli w spotkaniach z samorządowcami dotyczących współpracy w zakresie zrealizowanych i planowanych do realizacji inwestycji w naszym regionie. Na spotkaniu z przedstawicielami GDDKiA, które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej, w którym udział wzięli przedstawiciele samorządu powiatowego Starosta Lesław Wieczorek, Wicestarosta Krzysztof Bryk oraz Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski, omówiono kwestie związane z bieżącym funkcjonowaniem obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej. W szczególności poruszony został problem dylatacji oraz hałasu wstępującego przy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej. Dyrektor GDDKiA poinformował, że zgodnie z uzgodnieniami powykonawczymi, badanie poziomu hałasu będzie wykonane po roku od daty oddania do użytkowania tej obwodnicy. Natomiast w spotkaniu, które odbyło się w Muzeum Drogownictwa w Szczucinie uczestniczyli Burmistrz Szczucina Jan Sipior oraz Główny Specjalista ds. Kierowania Zespołem Historii Drogownictwa Katarzyna Bochenek – Kolano. Rozmawiano na temat dalszego funkcjonowania Muzeum Drogownictwa i współpracy samorządów z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, a także o budowie ronda w centrum Szczucina na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 73 z drogą powiatową 1303 K Zawierzbie – Kozłów – Szczucin. Celem tej inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz zapewnienie płynności ruchu. Fot. Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej, Urząd Gminy Szczucin