Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Spotkanie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Spotkanie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Spotkanie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego odbyło się dziś w siedzibie Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej spotkanie Starosty Dąbrowskiego Wiesława Krajewskiego z przedstawicielami instytucji realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie Powiatu Dąbrowskiego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, gminnych ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu, Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej, Domu Radosnej Starości w Kupieninie, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń”.

Podczas spotkania Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Agnieszka Anioł - Głuszek podziękowała wszystkim obecnym za dotychczasową owocną współpracę jak i wszelkie inicjatywy niesienia pomocy najbardziej potrzebującym.

Starosta Wiesław Krajewski wręczył kierownikom instytucji pomocy społecznej okolicznościowe podziękowania za zaangażowanie w pracę na rzecz osób potrzebujących pomocy m.in. osób niepełnosprawnych. Obecni na spotkaniu wymienili swoje doświadczenia i uwagi na temat wykonywanej pracy.

Na zakończenie spotkania Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski wystąpił z inicjatywą powołania Kapituły Honorowej złożonej m.in. z dyrektorów i kierowników instytucji realizujących szeroko rozumianą pomoc społeczną. Kapituła miałaby za zadanie typować do wyróżnienia osoby i instytucje niosące pomoc społeczną, darczyńców, sponsorów i ludzi dobrej woli do wyróżnień przyznawanych corocznie w Dzień Pracownika Socjalnego. Inicjatywa ta pomoże z pewnością pobudzić do działania wielu społeczników i będzie zachęcać do pomocy, nie tylko materialnej, wszystkim tym, którzy realizują pomoc społeczną.

Propozycja Starosty spotkała się z dużym poparciem wśród uczestników spotkania.

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego odbyło się dziś w siedzibie Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej spotkanie Starosty Dąbrowskiego Wiesława Krajewskiego z przedstawicielami instytucji realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie Powiatu Dąbrowskiego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, gminnych ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu, Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej, Domu Radosnej Starości w Kupieninie, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń”. Podczas spotkania Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Agnieszka Anioł - Głuszek podziękowała wszystkim obecnym za dotychczasową owocną współpracę jak i wszelkie inicjatywy niesienia pomocy najbardziej potrzebującym. Starosta Wiesław Krajewski wręczył kierownikom instytucji pomocy społecznej okolicznościowe podziękowania za zaangażowanie w pracę na rzecz osób potrzebujących pomocy m.in. osób niepełnosprawnych. Obecni na spotkaniu wymienili swoje doświadczenia i uwagi na temat wykonywanej pracy. Na zakończenie spotkania Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski wystąpił z inicjatywą powołania Kapituły Honorowej złożonej m.in. z dyrektorów i kierowników instytucji realizujących szeroko rozumianą pomoc społeczną. Kapituła miałaby za zadanie typować do wyróżnienia osoby i instytucje niosące pomoc społeczną, darczyńców, sponsorów i ludzi dobrej woli do wyróżnień przyznawanych corocznie w Dzień Pracownika Socjalnego. Inicjatywa ta pomoże z pewnością pobudzić do działania wielu społeczników i będzie zachęcać do pomocy, nie tylko materialnej, wszystkim tym, którzy realizują pomoc społeczną. Propozycja Starosty spotkała się z dużym poparciem wśród uczestników spotkania.