Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Spotkanie z przewoźnikami zbiorowego transportu osób

Spotkanie z przewoźnikami zbiorowego transportu osób

Spotkanie z przewoźnikami zbiorowego transportu osób

W Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się narada poświęcona zagadnieniom związanym z funkcjonowaniem na terenie Powiatu Dąbrowskiego zbiorowego transportu osób.
W naradzie uczestniczyli Pan Wiesław Krajwski Starosta Dąbrowski, Pan Krzysztof Kaczmarski Wicestarosta, Pani Irena Cebula – zastępca Dyrektora i Pan Norbert Nowak – Kierownik w Departamencie Gospodarki i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie, Panowie Jerzy Mika i Artur Adamczyk – przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie – Oddział w Tarnowie oraz zaproszeni przewoźnicy osób.
Celem przeprowadzonej narady było wyjaśnienie wielu problemów z którymi spotykają się prywatni przewoźnicy transportu drogowego. Przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego przedstawili zakres obowiązków i uprawnień inspekcji transportu drogowego a także wyniki kontroli przeprowadzonych na naszym terenie w br. roku. Zaproszeni goście zapoznali przewoźników z dokumentacją, która musi znajdować się w każdym autobusie wykonującym zarobkowy przewóz osób na linii regularnej.
Na spotkaniu ustalono, że Starostwo Powiatowe wystąpi do Ministerstwa Transportu o rozszerzenie sieci sprzedaży tzw. „winiet" o stację paliw „BP" w Dąbrowie Tarnowskiej a także zaapeluje do ministerstwa o zmianę formy „winietki" dobowej tak aby jej ważność dobową liczyć od momentu sprzedaży a nie – jak dotychczas – tylko do upływu danej doby.
Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego przybliżyli informacje dotyczące zasad udzielania zezwoleń na poszczególne trasy przez urząd a także omówili z pracownikami starostwa zasady wzajemnej współpracy przy wydawaniu opinii do przedkładanych rozkładów jazdy.
Na zakończenie narady głos zabrał Wicestarosta Dąbrowski, który podziękował zebranym za aktywne i rzetelne podejście do tematyki spotkania. Szczególne podziękowania skierował do przewoźników za zrozumienie potrzeb mieszkańców w mijającym roku kiedy PKS Sp. z o.o. w Tarnowie zrezygnował ze świadczenia usług transportowych na terenie naszego powiatu.

W Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się narada poświęcona zagadnieniom związanym z funkcjonowaniem na terenie Powiatu Dąbrowskiego zbiorowego transportu osób.W naradzie uczestniczyli Pan Wiesław Krajwski Starosta Dąbrowski, Pan Krzysztof Kaczmarski Wicestarosta, Pani Irena Cebula – zastępca Dyrektora i Pan Norbert Nowak – Kierownik w Departamencie Gospodarki i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie, Panowie Jerzy Mika i Artur Adamczyk – przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie – Oddział w Tarnowie oraz zaproszeni przewoźnicy osób.Celem przeprowadzonej narady było wyjaśnienie wielu problemów z którymi spotykają się prywatni przewoźnicy transportu drogowego. Przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego przedstawili zakres obowiązków i uprawnień inspekcji transportu drogowego a także wyniki kontroli przeprowadzonych na naszym terenie w br. roku. Zaproszeni goście zapoznali przewoźników z dokumentacją, która musi znajdować się w każdym autobusie wykonującym zarobkowy przewóz osób na linii regularnej.Na spotkaniu ustalono, że Starostwo Powiatowe wystąpi do Ministerstwa Transportu o rozszerzenie sieci sprzedaży tzw. „winiet" o stację paliw „BP" w Dąbrowie Tarnowskiej a także zaapeluje do ministerstwa o zmianę formy „winietki" dobowej tak aby jej ważność dobową liczyć od momentu sprzedaży a nie – jak dotychczas – tylko do upływu danej doby.Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego przybliżyli informacje dotyczące zasad udzielania zezwoleń na poszczególne trasy przez urząd a także omówili z pracownikami starostwa zasady wzajemnej współpracy przy wydawaniu opinii do przedkładanych rozkładów jazdy.Na zakończenie narady głos zabrał Wicestarosta Dąbrowski, który podziękował zebranym za aktywne i rzetelne podejście do tematyki spotkania. Szczególne podziękowania skierował do przewoźników za zrozumienie potrzeb mieszkańców w mijającym roku kiedy PKS Sp. z o.o. w Tarnowie zrezygnował ze świadczenia usług transportowych na terenie naszego powiatu.