Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Spotkanie Zarządu Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego

Spotkanie Zarządu Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego

Spotkanie Zarządu Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego

W Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się spotkanie Zarządu Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego. W spotkaniu uczestniczyli Starosta i Wicestarosta Dąbrowski oraz wójtowie z gmin z terenu powiatu. 

Na zaproszenie Starosty Dąbrowskiego Wiesława Krajewskiego, na spotkanie przybył także Poseł Na Sejm RP z ziemi dąbrowskiej Pan Robert Pantera.

Jednym z tematów spotkania było omówienie spraw dotyczących opracowania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Dąbrowskiego. Do opracowania tego dokumentu został powołany zespół roboczy składający się z pracowników Starostwa i dyrektorów głównych instytucji działających na terenie powiatu. Uaktualnienie strategii pozwoli na zdiagnozowanie potrzeb i uwidocznienie głównych kierunków działania powiatu i gmin przy wykorzystaniu istniejących funduszy zewnętrznych, w tym przede wszystkim funduszy unijnych. 

 Obecny na spotkaniu Poseł Robert Pantera zwrócił się do władz powiatu i gmin o zainteresowanie się funduszami unijnymi i wykorzystanie ich w jak największym stopniu, gdyż przyczyni się to do rozwoju powiatu. Pan Pantera zaapelował również do zebranych członków stowarzyszenia o podjęcie wzajemnej współpracy deklarując jednocześnie swoje zaangażowanie w realizację zadań związanych z poprawą sytuacji społeczno – gospodarczej powiatu.  Wójtowie, w ramach wzajemnej współpracy ustalili, że będą wnioskować wspólnie o fundusze unijne na realizację dużych projektów np. z infrastruktury drogowej, co przyniesie większą szansę na dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski zwrócił się do zebranych wójtów z prośbą o wsparcie finansowe szpitala w Dąbrowie Tarnowskiej  na zakup aparatury rentgenowskiej oraz tomografu komputerowego. Aparatura RTG stanowi podstawowy element wyposażenia systemu aparatury medycznej szpitala, a jednocześnie pracowni RTG bez którego dalsza działalność staje się coraz bardziej zagrożona. Szacunkowy koszt kompleksowego usprzętowienia szpitala w system radiocyfrografii pośredniej wyniesie około 1.800.000 złotych. Członkowie stowarzyszenia ze względu na ograniczone budżety gmin rozważyli możliwość dofinansowania aparatury rentgenowskiej – aparatu RTG stacjonarnego i tomografu komputerowego na szacunkową wartość 400.000 zł. Rozważana jest propozycja, aby inwestycję tą w 50% sfinansowały samorządy gminne na kwotę 200.000 zł, co w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniesie 3.50 zł, natomiast drugą połowę zapłaciłby powiat. Ostateczne decyzje zostaną podjęte na sesjach Rad Gmin. Dodatkowo powiat będzie starał się pozyskać środki finansowe na zakup tego sprzętu ze środków zewnętrznych.

W Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się spotkanie Zarządu Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego. W spotkaniu uczestniczyli Starosta i Wicestarosta Dąbrowski oraz wójtowie z gmin z terenu powiatu.  Na zaproszenie Starosty Dąbrowskiego Wiesława Krajewskiego, na spotkanie przybył także Poseł Na Sejm RP z ziemi dąbrowskiej Pan Robert Pantera. Jednym z tematów spotkania było omówienie spraw dotyczących opracowania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Dąbrowskiego. Do opracowania tego dokumentu został powołany zespół roboczy składający się z pracowników Starostwa i dyrektorów głównych instytucji działających na terenie powiatu. Uaktualnienie strategii pozwoli na zdiagnozowanie potrzeb i uwidocznienie głównych kierunków działania powiatu i gmin przy wykorzystaniu istniejących funduszy zewnętrznych, w tym przede wszystkim funduszy unijnych.   Obecny na spotkaniu Poseł Robert Pantera zwrócił się do władz powiatu i gmin o zainteresowanie się funduszami unijnymi i wykorzystanie ich w jak największym stopniu, gdyż przyczyni się to do rozwoju powiatu. Pan Pantera zaapelował również do zebranych członków stowarzyszenia o podjęcie wzajemnej współpracy deklarując jednocześnie swoje zaangażowanie w realizację zadań związanych z poprawą sytuacji społeczno – gospodarczej powiatu.  Wójtowie, w ramach wzajemnej współpracy ustalili, że będą wnioskować wspólnie o fundusze unijne na realizację dużych projektów np. z infrastruktury drogowej, co przyniesie większą szansę na dofinansowanie z Unii Europejskiej. Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski zwrócił się do zebranych wójtów z prośbą o wsparcie finansowe szpitala w Dąbrowie Tarnowskiej  na zakup aparatury rentgenowskiej oraz tomografu komputerowego. Aparatura RTG stanowi podstawowy element wyposażenia systemu aparatury medycznej szpitala, a jednocześnie pracowni RTG bez którego dalsza działalność staje się coraz bardziej zagrożona. Szacunkowy koszt kompleksowego usprzętowienia szpitala w system radiocyfrografii pośredniej wyniesie około 1.800.000 złotych. Członkowie stowarzyszenia ze względu na ograniczone budżety gmin rozważyli możliwość dofinansowania aparatury rentgenowskiej – aparatu RTG stacjonarnego i tomografu komputerowego na szacunkową wartość 400.000 zł. Rozważana jest propozycja, aby inwestycję tą w 50% sfinansowały samorządy gminne na kwotę 200.000 zł, co w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniesie 3.50 zł, natomiast drugą połowę zapłaciłby powiat. Ostateczne decyzje zostaną podjęte na sesjach Rad Gmin. Dodatkowo powiat będzie starał się pozyskać środki finansowe na zakup tego sprzętu ze środków zewnętrznych.