Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Sprawozdawczość i opłaty środowiskowe

Sprawozdawczość i opłaty środowiskowe

Sprawozdawczość i opłaty środowiskowe

Informacja dotycząca ewidencji i sprawozdawczości odpadowej, gospodarki bateriami i akumulatorami, gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska.

W związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej przypomina o zmianie systemu rozliczania opłat za korzystanie ze środowiska (z systemu półrocznego na roczny) oraz konieczności wywiązywania się z obowiązków sprawozdawczych względem Marszałka Województwa Małopolskiego w zakresie oraz terminach określonych w niżej wymienionych ustawach:

- obowiązek prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości odpadowej – ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z p. zm.) oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.z 3013r. poz 21 z p.zm.) – załącznik nr 1.pdf

- obowiązki z zakresu gospodarki bateriami i akumulatorami – ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2009 r. Nr 79, poz. 666 z zm.) – załącznik nr 2.pdf

- obowiązki z zakresu gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638 z p. zm.) oraz ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2013r poz. 888), która uchyla z dniem 1 stycznia 2014r. w/w ustawę z dnia 11 maja 2001r. – załącznik nr 3.pdf

- obowiązki zapewienia odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych oraz opłata produktowa - ustawa z dnia 11 maja 2001r o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej - t.j. (Dz.U. z 2007 nr 90 poz. 607 z p. zm.) - załącznik nr 4.pdf

- obowiązki z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska – ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013r. poz 1232 zp.zm.) - załącznik nr 5.pdf

- opłata za substancje kontrolowane – ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz.u. z 2004r. Nr 121 poz 1263 z p. zm) - zalącznik nr 6.pdf

- obowiązki przedkładania informacji o rodzaju, ilości i miejscu występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska – ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z p. zm.) – załącznik nr 7.pdf

Informacja dotycząca ewidencji i sprawozdawczości odpadowej, gospodarki bateriami i akumulatorami, gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska. W związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej przypomina o zmianie systemu rozliczania opłat za korzystanie ze środowiska (z systemu półrocznego na roczny) oraz konieczności wywiązywania się z obowiązków sprawozdawczych względem Marszałka Województwa Małopolskiego w zakresie oraz terminach określonych w niżej wymienionych ustawach: - obowiązek prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości odpadowej – ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z p. zm.) oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.z 3013r. poz 21 z p.zm.) – załącznik nr 1.pdf - obowiązki z zakresu gospodarki bateriami i akumulatorami – ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2009 r. Nr 79, poz. 666 z zm.) – załącznik nr 2.pdf - obowiązki z zakresu gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638 z p. zm.) oraz ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2013r poz. 888), która uchyla z dniem 1 stycznia 2014r. w/w ustawę z dnia 11 maja 2001r. – załącznik nr 3.pdf - obowiązki zapewienia odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych oraz opłata produktowa - ustawa z dnia 11 maja 2001r o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej - t.j. (Dz.U. z 2007 nr 90 poz. 607 z p. zm.) - załącznik nr 4.pdf - obowiązki z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska – ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013r. poz 1232 zp.zm.) - załącznik nr 5.pdf - opłata za substancje kontrolowane – ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz.u. z 2004r. Nr 121 poz 1263 z p. zm) - zalącznik nr 6.pdf - obowiązki przedkładania informacji o rodzaju, ilości i miejscu występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska – ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z p. zm.) – załącznik nr 7.pdf