Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Strażacy ochotnicy wybrali nowe władze Oddziału Powiatowego Związku OSP

Strażacy ochotnicy wybrali nowe władze Oddziału Powiatowego Związku OSP

Strażacy ochotnicy wybrali nowe władze Oddziału Powiatowego Związku OSP

8 grudnia w Domu Malarek w Zalipiu obradowali delegaci na Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Dokonali podsumowania pięcioletniej kadencji i wybrali władze na kolejną kadencję. Na terenie powiatu w strukturach OSP działa 1697 członków zrzeszonych w 53 jednostkach OSP. Do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego należy 7 OSP.

Sprawozdanie składał Prezes Oddziału Powiatowego druh Krzysztof Michalak. Z jego sprawozdania wynika, że w ciągu ostatnich 5 lat stan osobowy OSP powiększył się o 154 członków. W okresie sprawozdawczym jednostki OSP, bądź Gminy zakupiły 12 pojazdów i karosowały 4 pojazdy. Poprawiło się wyposażenie w sprzęt i umundurowanie. Nadal wiele jest do zrobienia w zakresie szkoleń strażaków ochotników. Delegaci podkreślali bardzo dobrą współpracę z samorządami i Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, którą kieruje Komendant Adam Rzemiński.

Po dyskusji sprawozdanie zostało przez delegatów przyjęte. Na zjeździe dokonano zatwierdzenia składu nowego 11 osobowego składu Zarządu Oddziału Powiatowego i wybrano Komisję Rewizyjną . Zgodnie ze statutem OSP, kandydatów do Zarządu Powiatowego desygnowały Zjazdy Gminne OSP. Zarząd spośród siebie w głosowaniu tajnym wybrał Prezesa Oddziału Powiatowego. Został nim druh Ryszard Pikul z Oddziału Gminnego OSP w Oleśnie, który rywalizował z dh Kazimierzem Olearczykiem /Oddział Gminny w Bolesławiu /.Wiceprezesami zostali wybrani następujący druhowie: Stanisław Początek /Dąbrowa Tarnowska /,Kazimierz Olearczyk / Bolesław / , Kazimierz Tęczar / Szczucin /.Sekretarzem został bryg. Adam Rzemiński, a Skarbnikiem druh Stanisław Świętek / Gręboszów /.

Na zjazd wojewódzki wybrano 5 delegatów, w tym do zarządu oddziału wojewódzkiego delegowano druha Ryszarda Pikula i druha Kazimierza Olearczyka. Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP, doceniając zaangażowanie dotychczasowego Prezesa dh Krzysztofa Michalaka, podjął jednomyślnie specjalną uchwałę nadającą mu tytuł Honorowego Prezesa Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Dąbrowie Tarnowskiej.

Na zakończenie zjazdu Komisja Uchwał i Wniosków, której przewodniczył dh Stanisław Początek, zarekomendowała Zjazdowi projekt uchwały programowej do realizacji w nowej kadencji. Zjazd uchwałę przyjął jednomyślnie. Jest w niej m.in. mowa o potrzebie dalszego rozwoju szeregów OSP, poprawie wyszkolenia i wyposażenia, współpracy ze szkołami. Są też postulaty do parlamentarzystów dotyczące zmian w ustawie o podatku VAT przy zakupie sprzętu, postuluje się o uhonorowanie seniorów dodatkiem do emerytury.

W Zjeździe uczestniczyli Goście; Pan Wiesław Krajewski - Starosta dąbrowski, Pan Czesław Kosiba - członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, Pan Kazimierz Sady - Dyrektor Biura Terenowego

źródło: UM w DT

8 grudnia w Domu Malarek w Zalipiu obradowali delegaci na Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Dokonali podsumowania pięcioletniej kadencji i wybrali władze na kolejną kadencję. Na terenie powiatu w strukturach OSP działa 1697 członków zrzeszonych w 53 jednostkach OSP. Do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego należy 7 OSP. Sprawozdanie składał Prezes Oddziału Powiatowego druh Krzysztof Michalak. Z jego sprawozdania wynika, że w ciągu ostatnich 5 lat stan osobowy OSP powiększył się o 154 członków. W okresie sprawozdawczym jednostki OSP, bądź Gminy zakupiły 12 pojazdów i karosowały 4 pojazdy. Poprawiło się wyposażenie w sprzęt i umundurowanie. Nadal wiele jest do zrobienia w zakresie szkoleń strażaków ochotników. Delegaci podkreślali bardzo dobrą współpracę z samorządami i Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, którą kieruje Komendant Adam Rzemiński. Po dyskusji sprawozdanie zostało przez delegatów przyjęte. Na zjeździe dokonano zatwierdzenia składu nowego 11 osobowego składu Zarządu Oddziału Powiatowego i wybrano Komisję Rewizyjną . Zgodnie ze statutem OSP, kandydatów do Zarządu Powiatowego desygnowały Zjazdy Gminne OSP. Zarząd spośród siebie w głosowaniu tajnym wybrał Prezesa Oddziału Powiatowego. Został nim druh Ryszard Pikul z Oddziału Gminnego OSP w Oleśnie, który rywalizował z dh Kazimierzem Olearczykiem /Oddział Gminny w Bolesławiu /.Wiceprezesami zostali wybrani następujący druhowie: Stanisław Początek /Dąbrowa Tarnowska /,Kazimierz Olearczyk / Bolesław / , Kazimierz Tęczar / Szczucin /.Sekretarzem został bryg. Adam Rzemiński, a Skarbnikiem druh Stanisław Świętek / Gręboszów /. Na zjazd wojewódzki wybrano 5 delegatów, w tym do zarządu oddziału wojewódzkiego delegowano druha Ryszarda Pikula i druha Kazimierza Olearczyka. Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP, doceniając zaangażowanie dotychczasowego Prezesa dh Krzysztofa Michalaka, podjął jednomyślnie specjalną uchwałę nadającą mu tytuł Honorowego Prezesa Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Dąbrowie Tarnowskiej. Na zakończenie zjazdu Komisja Uchwał i Wniosków, której przewodniczył dh Stanisław Początek, zarekomendowała Zjazdowi projekt uchwały programowej do realizacji w nowej kadencji. Zjazd uchwałę przyjął jednomyślnie. Jest w niej m.in. mowa o potrzebie dalszego rozwoju szeregów OSP, poprawie wyszkolenia i wyposażenia, współpracy ze szkołami. Są też postulaty do parlamentarzystów dotyczące zmian w ustawie o podatku VAT przy zakupie sprzętu, postuluje się o uhonorowanie seniorów dodatkiem do emerytury. W Zjeździe uczestniczyli Goście; Pan Wiesław Krajewski - Starosta dąbrowski, Pan Czesław Kosiba - członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, Pan Kazimierz Sady - Dyrektor Biura Terenowego źródło: UM w DT