Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Stupendia Unijne 2006

Stupendia Unijne 2006

Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że o tzw. "stypendium unijne" przyznawane w ramach Działania 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" będą się mogli ubiegać uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

- posiadają stałe zameldowanie na wsi,
- pochodzą z rodzin, w których średni dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty uprawniającej do uzyskania świadczeń rodzinnych określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228 poz. 2255, z późn. zm.), tj. 504 zł netto lub 583 zł netto, w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności;
- w roku szkolnym 2006/2007 są uczniami klas 1 - 4 szkół ponadgimnazjalnych, w których nauka kończy się egzaminem maturalnym - z wyłączeniem szkół dla dorosłych,
- szkoła do której uczęszcza uczeń musi się znajdować na terenie Powiatu Dąbrowskiego,
- uczniowie nie powtarzają roku szkolnego z przyczyn innych niż zdrowotne.

Bliższe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej w Wydziale Edukacji, Zdrowia, Kultury i Kultury Fizycznej, pokój numer 39.

Wypełnione wnioski wraz z wymaganymi dokumentami będą przyjmowane w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej w terminie od 1 do 29 września 2006 r.

Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że o tzw. "stypendium unijne" przyznawane w ramach Działania 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" będą się mogli ubiegać uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria: - posiadają stałe zameldowanie na wsi,- pochodzą z rodzin, w których średni dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty uprawniającej do uzyskania świadczeń rodzinnych określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228 poz. 2255, z późn. zm.), tj. 504 zł netto lub 583 zł netto, w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności;- w roku szkolnym 2006/2007 są uczniami klas 1 - 4 szkół ponadgimnazjalnych, w których nauka kończy się egzaminem maturalnym - z wyłączeniem szkół dla dorosłych,- szkoła do której uczęszcza uczeń musi się znajdować na terenie Powiatu Dąbrowskiego,- uczniowie nie powtarzają roku szkolnego z przyczyn innych niż zdrowotne. Bliższe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej w Wydziale Edukacji, Zdrowia, Kultury i Kultury Fizycznej, pokój numer 39. Wypełnione wnioski wraz z wymaganymi dokumentami będą przyjmowane w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej w terminie od 1 do 29 września 2006 r.