Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu dąbrowskiego

Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu dąbrowskiego

Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu dąbrowskiego

Na rok szkolny 2006/2007 przyznano stypendia dla 358 uczniów z terenów wiejskich Powiatu Dąbrowskiego. Są one realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Wysokość stypendium to kwota 1000 zł na rok szkolny. Zdecydowanie zwiększyło się zainteresowanie stypendiami w porównaniu z rokiem ubiegłym, gdzie konieczne było ogłoszenie dodatkowego naboru ze względu na małą liczbę chętnych.

W tym roku o stypendia ubiegało się 768 kandydatów z terenu Powiatu Dąbrowskiego. Taka pomoc nie jest jednak dostępna dla wszystkich. W całym stypendialnym programie chodzi o „wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej", liczy się więc miejsce zamieszkania na terenach wiejskich. Dodatkowo trzeba było spełnić kryterium dochodowe, bo pieniądze przeznaczone są dla uczniów z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, gdzie średni miesięczny dochód na członka rodziny nie przekracza 504 zł, a gdy w rodzinie jest osoba niepełnosprawna limit ten wynosi 583 zł.
W latach ubiegłych pomoc polegała na zwrocie kosztów po uprzednim przedstawieniu rachunków zakupu m.in. stroju na wychowanie fizyczne, obuwia na zmianę, wyjazdów organizowanych przez szkołę, zaopatrzenia się w pomoce naukowe, lektury, encyklopedie albo atlasy. Refundacji podlegały także wydatki na m.in. piórnik, kalkulator, plecak, tusz do drukarki. W tym roku uczniowie otrzymują pieniądze „na rękę" na pokrycie wydatków związanych z nauką bez konieczności przedstawiania dowodów zakupu.

Jednym z warunków wypłat stypendium jest nie przekroczenie limitu 15 godzin nieusprawiedliwionych nieobecności w roku szkolnym. W przypadku posiadania większej ilości godzin nieusprawiedliwionych uczeń traci status stypendysty, a na jego miejsce wciągane są kolejne osoby z listy rezerwowej.

Oprócz stypendiów unijnych uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mogą liczyć na stypendia naukowe przyznawane przez Powiat Dąbrowski.

W roku 2006 na ten cel przeznaczono 36.000 zł. Również w projekcie budżetu na rok 2007 przewidziano 32.000 zł na stypendia naukowe.

Wysokość stypendiów określa szkolny regulamin w zależności od średniej za wyniki w nauce osiągnięte przez ucznia lub za osiągnięcia sportowe. Przyznaje się je raz na semestr w wysokości nie większej niż dwukrotność zasiłku rodzinnego.

Na rok szkolny 2006/2007 przyznano stypendia dla 358 uczniów z terenów wiejskich Powiatu Dąbrowskiego. Są one realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Wysokość stypendium to kwota 1000 zł na rok szkolny. Zdecydowanie zwiększyło się zainteresowanie stypendiami w porównaniu z rokiem ubiegłym, gdzie konieczne było ogłoszenie dodatkowego naboru ze względu na małą liczbę chętnych. W tym roku o stypendia ubiegało się 768 kandydatów z terenu Powiatu Dąbrowskiego. Taka pomoc nie jest jednak dostępna dla wszystkich. W całym stypendialnym programie chodzi o „wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej", liczy się więc miejsce zamieszkania na terenach wiejskich. Dodatkowo trzeba było spełnić kryterium dochodowe, bo pieniądze przeznaczone są dla uczniów z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, gdzie średni miesięczny dochód na członka rodziny nie przekracza 504 zł, a gdy w rodzinie jest osoba niepełnosprawna limit ten wynosi 583 zł.W latach ubiegłych pomoc polegała na zwrocie kosztów po uprzednim przedstawieniu rachunków zakupu m.in. stroju na wychowanie fizyczne, obuwia na zmianę, wyjazdów organizowanych przez szkołę, zaopatrzenia się w pomoce naukowe, lektury, encyklopedie albo atlasy. Refundacji podlegały także wydatki na m.in. piórnik, kalkulator, plecak, tusz do drukarki. W tym roku uczniowie otrzymują pieniądze „na rękę" na pokrycie wydatków związanych z nauką bez konieczności przedstawiania dowodów zakupu. Jednym z warunków wypłat stypendium jest nie przekroczenie limitu 15 godzin nieusprawiedliwionych nieobecności w roku szkolnym. W przypadku posiadania większej ilości godzin nieusprawiedliwionych uczeń traci status stypendysty, a na jego miejsce wciągane są kolejne osoby z listy rezerwowej. Oprócz stypendiów unijnych uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mogą liczyć na stypendia naukowe przyznawane przez Powiat Dąbrowski. W roku 2006 na ten cel przeznaczono 36.000 zł. Również w projekcie budżetu na rok 2007 przewidziano 32.000 zł na stypendia naukowe. Wysokość stypendiów określa szkolny regulamin w zależności od średniej za wyniki w nauce osiągnięte przez ucznia lub za osiągnięcia sportowe. Przyznaje się je raz na semestr w wysokości nie większej niż dwukrotność zasiłku rodzinnego.