Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Stypendia unijne i samorządowe dla uczniów i studentów

Stypendia unijne i samorządowe dla uczniów i studentów

Stypendia unijne i samorządowe dla uczniów i studentów

Ponad 400 uczniów i studentów z powiatu dąbrowskiego może liczyć na stypendia i refundację części kosztów nauki. W większości pochodzić będą one z funduszy unijnych, ale finansowo młodych ludzi wspiera również samorząd powiatowy. 
O stypendium unijne, w wysokości 250 zł miesięcznie, ubiega się 143 studentów z Powiśla, otrzyma je 18 osób. Decyzja o tym, komu zostanie ono przyznane powinna zapaść w przyszłym tygodniu. Największe szanse na pomoc finansową mają osoby pochodzące z rodzin o najniższych dochodach oraz z rodzin wielodzietnych, niepełnych, takich, w których jest osoba chora lub niepełnosprawna. Z pomocy mogą korzystać studenci pierwszego i drugiego roku wszystkich typów studiów, kształcących się zarówno na uczelniach prywatnych, jak i państwowych. –O jedno stypendium ubiega się około 9 osób, to podobna liczba jak w roku ubiegłym. Spodziewaliśmy się, że zainteresowanych będzie więcej, ponieważ w tym roku o stypendium mogą starać się studenci nie tylko pierwszego, ale i drugiego roku. Okazuje się jednak, że zainteresowanie jest mniejsze niż przypuszczaliśmy. Być może spowodowane jest to zniechęceniem dużą ilością wymaganych dokumentów oraz obowiązującym od tego roku warunkiem, że student może korzystać tylko z jednego stypendium socjalnego. Może okazać się, że część osób zrezygnuje ze stypendiów unijnych, kiedy otrzyma korzystniejszą pomoc na swoich uczelniach – mówi Stanisław Krawiec z Wydziału Edukacji dąbrowskiego starostwa. Ponadto władze powiatu fundują kolejne 10 stypendiów dla studentów z rodzin o najniższych dochodach. Przyznawane jest ono w kwocie 150 zł przez 9 miesięcy. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych ubiegają się o refundację kosztów nauki, pieniądze pochodzą z funduszy unijnych. Jak się okazuje, w tym przypadku zainteresowanych jest mniej niż przyznanych dla powiatu pieniędzy. Wnioski złożyło 375 osób, podczas gdy powiat może przyznać refundacje dla 400 uczniów. Być może młodzież zniechęciła się trudnościami z uzyskaniem pieniędzy, jakie były w roku ubiegłym. By wykorzystać przyznane pieniądze Wydział Edukacji planuje dodatkowy nabór wniosków na przełomie listopada i grudnia. Najprawdopodobniej od 21 listopada uczniowie i ich opiekunowie będą mogli podpisywać umowy i składać faktury wydatków poniesionych w okresie od sierpnia do listopada. W grudniu pierwsze pieniądze powinny zostać wypłacone. Przypomnijmy, że uczeń otrzymuje refundację kosztów w wysokości 1,1 tys. zł rocznie. Może otrzymać zwrot pieniędzy wydanych na przykład na podręczniki, przybory szkolne, strój gimnastyczny, słowniki lub encyklopedie, zakwaterowanie, dojazdy, wyżywienie. (BAJA) 

Źródło: Dziennik Polski

Ponad 400 uczniów i studentów z powiatu dąbrowskiego może liczyć na stypendia i refundację części kosztów nauki. W większości pochodzić będą one z funduszy unijnych, ale finansowo młodych ludzi wspiera również samorząd powiatowy.  O stypendium unijne, w wysokości 250 zł miesięcznie, ubiega się 143 studentów z Powiśla, otrzyma je 18 osób. Decyzja o tym, komu zostanie ono przyznane powinna zapaść w przyszłym tygodniu. Największe szanse na pomoc finansową mają osoby pochodzące z rodzin o najniższych dochodach oraz z rodzin wielodzietnych, niepełnych, takich, w których jest osoba chora lub niepełnosprawna. Z pomocy mogą korzystać studenci pierwszego i drugiego roku wszystkich typów studiów, kształcących się zarówno na uczelniach prywatnych, jak i państwowych. –O jedno stypendium ubiega się około 9 osób, to podobna liczba jak w roku ubiegłym. Spodziewaliśmy się, że zainteresowanych będzie więcej, ponieważ w tym roku o stypendium mogą starać się studenci nie tylko pierwszego, ale i drugiego roku. Okazuje się jednak, że zainteresowanie jest mniejsze niż przypuszczaliśmy. Być może spowodowane jest to zniechęceniem dużą ilością wymaganych dokumentów oraz obowiązującym od tego roku warunkiem, że student może korzystać tylko z jednego stypendium socjalnego. Może okazać się, że część osób zrezygnuje ze stypendiów unijnych, kiedy otrzyma korzystniejszą pomoc na swoich uczelniach – mówi Stanisław Krawiec z Wydziału Edukacji dąbrowskiego starostwa. Ponadto władze powiatu fundują kolejne 10 stypendiów dla studentów z rodzin o najniższych dochodach. Przyznawane jest ono w kwocie 150 zł przez 9 miesięcy. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych ubiegają się o refundację kosztów nauki, pieniądze pochodzą z funduszy unijnych. Jak się okazuje, w tym przypadku zainteresowanych jest mniej niż przyznanych dla powiatu pieniędzy. Wnioski złożyło 375 osób, podczas gdy powiat może przyznać refundacje dla 400 uczniów. Być może młodzież zniechęciła się trudnościami z uzyskaniem pieniędzy, jakie były w roku ubiegłym. By wykorzystać przyznane pieniądze Wydział Edukacji planuje dodatkowy nabór wniosków na przełomie listopada i grudnia. Najprawdopodobniej od 21 listopada uczniowie i ich opiekunowie będą mogli podpisywać umowy i składać faktury wydatków poniesionych w okresie od sierpnia do listopada. W grudniu pierwsze pieniądze powinny zostać wypłacone. Przypomnijmy, że uczeń otrzymuje refundację kosztów w wysokości 1,1 tys. zł rocznie. Może otrzymać zwrot pieniędzy wydanych na przykład na podręczniki, przybory szkolne, strój gimnastyczny, słowniki lub encyklopedie, zakwaterowanie, dojazdy, wyżywienie. (BAJA)  Źródło: Dziennik Polski