Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Sukces Stowarzyszenia „ Powiśle Dąbrowskie” - zdobyte granty dla gmin Olesno, Radgoszcz i Szczucin

Sukces Stowarzyszenia „ Powiśle Dąbrowskie” - zdobyte granty dla gmin Olesno, Radgoszcz i Szczucin

Sukces Stowarzyszenia „ Powiśle Dąbrowskie”  - zdobyte granty dla gmin Olesno, Radgoszcz i Szczucin

Stowarzyszenie „Powiśle Dąbrowskie „ podjęło w miesiącu sierpniu tego roku wyzwanie i opracowało we współpracy z chętnymi gminami z powiatu dąbrowskiego, projekty w ramach programu „ Rzeczpospolita Internetowa". Wszystkie trzy projekty łączył jeden tytuł : „e –sieć produktów lokalnych powiśla dąbrowskiego „

Dnia 26.10.2006 r. w Warszawie odbyła się Gala Finałowa pierwszej edycji programu „Rzeczpospolita Internetowa". W najbliższych dniach Fundacja Grupy TP przekaże zwycięskim gminom granty, sprzęt komputerowy i multimedialny o łącznej wartości 3,2 mln złotych. Dzięki przyznanym funduszom i sprzętowi, gminy rozpoczną realizację swoich projektów. Program Rzeczpospolita Internetowa jest organizowany od tego roku przez Fundację Grupy TP we współpracy z Programem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP).

Program „Rzeczpospolita internetowa" cieszy się ogromnym zainteresowaniem w całym kraju. Na konkurs wpłynęły wnioski od 644 Grup Działania, czyli z ponad 40% wszystkich gmin wiejskich w Polsce, a 70 najlepszych projektów zostało nagrodzonych przez Organizatorów Programu. Jest to największy w Polsce Program pomocy dla obszarów wiejskich realizowany ze środków prywatnych.

Każda zainteresowana Programem gmina wiejska musiała zawiązać Lokalną Grupę Działania, która przygotowała projekt i zarejestrowała się na stronie internetowej www.rp-internetowa.pl. Wnioski musiały dotyczyć jednego z trzech obszarów: edukacji i rozwoju, regionu bądź integracji i tolerancji. Ważnym elementem każdego ze zgłaszanych projektów było wykorzystanie Internetu przynajmniej na jednym z etapów jego realizacji. Fakt ten przyczyni się z pewnością do rozwoju społeczeństwa informacyjnego na terenach wiejskich.

Komisja Konkursowa zakwalifikowała do drugiego etapu Programu 131 najlepszych Okazało się, że nie tylko wszystkie 3 projekty opracowane przez nasze Stowarzyszenie uzyskały nagrody grantowe ale również projekt przygotowany na gminę Szczucin znalazł się na wysokim drugim miejscu wśród 70 wyłonionych już ostatecznie projektów gminnych. Oceny tej dokonał Komitet Sterujący Fundacji TP.

W zwycięskich gminach wiejskich Grupy Działania powstały głównie wokół stowarzyszeń i fundacji (61% wniosków), a 39% nagrodzonych aplikacji zostało złożonych przez szkoły. Większość, bo aż 60% nagrodzonych wniosków, dotyczy edukacji i rozwoju, 31% odnosi się do tematyki regionu, a jedynie 9% projektów jest poświęconych integracji i tolerancji.

Najwięcej nagrodzonych projektów w programie „Rzeczpospolita Internetowa" pochodzi z województwa małopolskiego (12- w tym aż 3 z naszego powiatu opracowane przez Zarząd Stowarzyszenia Powiśle Dąbrowskie ) i z mazowieckiego (10). Dobrze wypadły również województwa kujawsko-pomorskie (8 grantów), podkarpackie i pomorskie (po 7 nagród).

Nasze gminy Olesno, Radgoszcz i Szczucin - mają czas do kwietnia 2007 roku na realizację przedstawionych projektów.

Stowarzyszenie „Powiśle Dąbrowskie „ podjęło w miesiącu sierpniu tego roku wyzwanie i opracowało we współpracy z chętnymi gminami z powiatu dąbrowskiego, projekty w ramach programu „ Rzeczpospolita Internetowa". Wszystkie trzy projekty łączył jeden tytuł : „e –sieć produktów lokalnych powiśla dąbrowskiego „ Dnia 26.10.2006 r. w Warszawie odbyła się Gala Finałowa pierwszej edycji programu „Rzeczpospolita Internetowa". W najbliższych dniach Fundacja Grupy TP przekaże zwycięskim gminom granty, sprzęt komputerowy i multimedialny o łącznej wartości 3,2 mln złotych. Dzięki przyznanym funduszom i sprzętowi, gminy rozpoczną realizację swoich projektów. Program Rzeczpospolita Internetowa jest organizowany od tego roku przez Fundację Grupy TP we współpracy z Programem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP). Program „Rzeczpospolita internetowa" cieszy się ogromnym zainteresowaniem w całym kraju. Na konkurs wpłynęły wnioski od 644 Grup Działania, czyli z ponad 40% wszystkich gmin wiejskich w Polsce, a 70 najlepszych projektów zostało nagrodzonych przez Organizatorów Programu. Jest to największy w Polsce Program pomocy dla obszarów wiejskich realizowany ze środków prywatnych. Każda zainteresowana Programem gmina wiejska musiała zawiązać Lokalną Grupę Działania, która przygotowała projekt i zarejestrowała się na stronie internetowej www.rp-internetowa.pl. Wnioski musiały dotyczyć jednego z trzech obszarów: edukacji i rozwoju, regionu bądź integracji i tolerancji. Ważnym elementem każdego ze zgłaszanych projektów było wykorzystanie Internetu przynajmniej na jednym z etapów jego realizacji. Fakt ten przyczyni się z pewnością do rozwoju społeczeństwa informacyjnego na terenach wiejskich. Komisja Konkursowa zakwalifikowała do drugiego etapu Programu 131 najlepszych Okazało się, że nie tylko wszystkie 3 projekty opracowane przez nasze Stowarzyszenie uzyskały nagrody grantowe ale również projekt przygotowany na gminę Szczucin znalazł się na wysokim drugim miejscu wśród 70 wyłonionych już ostatecznie projektów gminnych. Oceny tej dokonał Komitet Sterujący Fundacji TP. W zwycięskich gminach wiejskich Grupy Działania powstały głównie wokół stowarzyszeń i fundacji (61% wniosków), a 39% nagrodzonych aplikacji zostało złożonych przez szkoły. Większość, bo aż 60% nagrodzonych wniosków, dotyczy edukacji i rozwoju, 31% odnosi się do tematyki regionu, a jedynie 9% projektów jest poświęconych integracji i tolerancji. Najwięcej nagrodzonych projektów w programie „Rzeczpospolita Internetowa" pochodzi z województwa małopolskiego (12- w tym aż 3 z naszego powiatu opracowane przez Zarząd Stowarzyszenia Powiśle Dąbrowskie ) i z mazowieckiego (10). Dobrze wypadły również województwa kujawsko-pomorskie (8 grantów), podkarpackie i pomorskie (po 7 nagród). Nasze gminy Olesno, Radgoszcz i Szczucin - mają czas do kwietnia 2007 roku na realizację przedstawionych projektów.