Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Szósta sesja w III kadencji Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej

Szósta sesja w III kadencji Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej

Szósta sesja w III kadencji Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej

W dniu dzisiejszym odbyła się szósta sesja w III kadencji Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej. Wśród zaproszonych gości byli obecni: Wójt Gminy Bolesław Kazimierz Olearczyk oraz dyrektorzy powiatowych jednostek organizacyjnych.

Na początku sesji Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu.

W ramach zapytań i interpelacji radni wnieśli zapytanie związane z remontem drogi powiatowej Szczucin – Radwan w miejscowości Suchy Grunt a także propozycji wykonania tablic informacyjnych o Powiecie Dąbrowskim, które będą umieszczone przy drogach wlotowych i wylotowych z powiatu.

Kolejnymi sprawami poruszanymi na sesji były:
1) podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz uchwały budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na rok 2007,
2) podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za rok 2006,
3) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2006 r. z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej,
4) podjęcie uchwały w sprawie lokalnego programu pomocy społecznej na 2007 r.,
5) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej polegających na zmianie nazw Poradni Internistycznej na Poradnię Metaboliczną dla Dorosłych oraz Poradni Pediatrycznej na Poradnię Metaboliczną dla Dzieci,
6) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej w wysokości 5.000 zł na montaż instalacji przeciwpożarowej i przeciwwłamaniowej w kościele filialnym p.w. Wszystkich Świętych w Dąbrowie Tarnowskiej wpisanym do rejestru zabytków,
7) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej,
8) podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Dąbrowie Tarnowskiej,
9) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na rok 2008 dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej na realizację zadania pn. „Poprawa ochrony zdrowia matki i dziecka przed i po jego urodzeniu",
10) podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadań publicznych Gminie Miasta Tarnowa z zakresu zorganizowania i przeprowadzenia praktyk zawodowych w Tarnowskim Centrum Kształcenia Praktycznego w Tarnowie dla uczniów klas III Technikum Mechanicznego ZSP w Szczucinie,
11) podjęcie uchwały w sprawie powiadomienia Skarbnika o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.

Po udzieleniu odpowiedzi na zapytania i interpelacje Przewodniczący Rady Andrzej Kita zamknął obrady sesji i podziękował wszystkim zebranym za udział w spotkaniu.

W dniu dzisiejszym odbyła się szósta sesja w III kadencji Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej. Wśród zaproszonych gości byli obecni: Wójt Gminy Bolesław Kazimierz Olearczyk oraz dyrektorzy powiatowych jednostek organizacyjnych. Na początku sesji Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu. W ramach zapytań i interpelacji radni wnieśli zapytanie związane z remontem drogi powiatowej Szczucin – Radwan w miejscowości Suchy Grunt a także propozycji wykonania tablic informacyjnych o Powiecie Dąbrowskim, które będą umieszczone przy drogach wlotowych i wylotowych z powiatu. Kolejnymi sprawami poruszanymi na sesji były:1) podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz uchwały budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na rok 2007,2) podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za rok 2006,3) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2006 r. z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej,4) podjęcie uchwały w sprawie lokalnego programu pomocy społecznej na 2007 r.,5) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej polegających na zmianie nazw Poradni Internistycznej na Poradnię Metaboliczną dla Dorosłych oraz Poradni Pediatrycznej na Poradnię Metaboliczną dla Dzieci,6) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej w wysokości 5.000 zł na montaż instalacji przeciwpożarowej i przeciwwłamaniowej w kościele filialnym p.w. Wszystkich Świętych w Dąbrowie Tarnowskiej wpisanym do rejestru zabytków,7) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej,8) podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Dąbrowie Tarnowskiej,9) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na rok 2008 dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej na realizację zadania pn. „Poprawa ochrony zdrowia matki i dziecka przed i po jego urodzeniu",10) podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadań publicznych Gminie Miasta Tarnowa z zakresu zorganizowania i przeprowadzenia praktyk zawodowych w Tarnowskim Centrum Kształcenia Praktycznego w Tarnowie dla uczniów klas III Technikum Mechanicznego ZSP w Szczucinie,11) podjęcie uchwały w sprawie powiadomienia Skarbnika o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego. Po udzieleniu odpowiedzi na zapytania i interpelacje Przewodniczący Rady Andrzej Kita zamknął obrady sesji i podziękował wszystkim zebranym za udział w spotkaniu.