Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Szkolenia dla ubiegających się o dotacje w konkursie ofert pn. „Mecenat Małopolski"

Szkolenia dla ubiegających się o dotacje w konkursie ofert pn. „Mecenat Małopolski"

Szkolenia dla ubiegających się o dotacje w konkursie ofert pn. „Mecenat Małopolski

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych ubiegających się o dotacje z budżetu Województwa Małopolskiego udzielane w 2016 r. w otwartym konkursie ofert pn. „Mecenat Małopolski" na bezpłatne szkolenia dotyczące regulaminu konkursu i zasad wypełniania oferty za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi zadań publicznych, dostępnego pod adresem https://konkursyngo.umwm.pl/dotacja/.


Terminy i miejsca spotkań:

• 28.01.2016 r. (czwartek) – Nowy Sącz – Małopolskie Centrum Kultury Sokół, ul. Długosza 3, sala edukacyjna, II piętro, godzina 10:30;
• 29.01.2016 r. (piątek) – Kraków – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, Nowy Budynek, VII piętro, sala sesyjna, godzina 12:00;
• 01.02.2016 r. (poniedziałek) – Tarnów – Siedziba Muzeum Okręgowego w Tarnowie – Galeria „Piwnica", Rynek 3, godzina 11:00.

Celem ogłoszonego przez Zarząd Województwa Małopolskiego otwartego konkursu ofert pn. „Mecenat Małopolski" jest wyłonienie podmiotów, które zrealizują w dobrej jakości i z najwyższą starannością projekty w dziedzinie kultury i sztuki oraz poszerzą ofertę kulturalną regionu. Do konkursu mogą być składane oferty zadań, które rozpoczynać się będą najwcześniej 1 stycznia 2016 roku i będą się kończyć najpóźniej 31 grudnia 2016 roku. Ze środków dotacji będą mogły być pokrywane koszty poniesione najwcześniej po podpisaniu umowy z Województwem Małopolskim. Na realizację zadań w dziedzinie kultury w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Mecenat Małopolski" Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył 2.590.000 zł w dwóch naborach, w tym:

1) w ramach I naboru zaplanowano kwotę 1.790.000 zł jako łączną wartość dotacji udzielonych na realizację wybranych zadań;
2) w ramach II naboru zaplanowano kwotę 800.000 zł jako łączną wartość dotacji udzielonych na realizację wybranych zadań.

Terminy składania ofert w konkursie upływają:

1) w ramach I naboru - 05.02.2016 r. o godz. 15.00,
2) w ramach II naboru - 03.06.2016 r. o godz.15.00

Liczy się data wpływu oferty do urzędu.

Oferta powinna zostać złożona:

* w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi zadań publicznych dostępnego pod adresem https://konkursyngo.umwm.pl/dotacja/
* i formie papierowej, która powinna stanowić wygenerowaną wersję oferty złożonej w elektronicznym systemie obsługi zadań publicznych, wersja elektroniczna i papierowa powinna być tożsama. Oferent zobowiązany jest dostarczyć do siedziby urzędu ofertę w wersji pisemnej wraz z obowiązującymi załącznikami.

Bliższe informacje na temat szkoleń i konkursu ofert pn. „Mecenat Małopolski" można uzyskać w Zespole ds. Organizacji Pozarządowych UMWM w Krakowie
e-mail: ngo@umwm.pl

telefony: (12) 61-60-988; (12) 61-60-904; (12) 61-60-537

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych ubiegających się o dotacje z budżetu Województwa Małopolskiego udzielane w 2016 r. w otwartym konkursie ofert pn. „Mecenat Małopolski" na bezpłatne szkolenia dotyczące regulaminu konkursu i zasad wypełniania oferty za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi zadań publicznych, dostępnego pod adresem https://konkursyngo.umwm.pl/dotacja/. Terminy i miejsca spotkań: • 28.01.2016 r. (czwartek) – Nowy Sącz – Małopolskie Centrum Kultury Sokół, ul. Długosza 3, sala edukacyjna, II piętro, godzina 10:30;• 29.01.2016 r. (piątek) – Kraków – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, Nowy Budynek, VII piętro, sala sesyjna, godzina 12:00;• 01.02.2016 r. (poniedziałek) – Tarnów – Siedziba Muzeum Okręgowego w Tarnowie – Galeria „Piwnica", Rynek 3, godzina 11:00. Celem ogłoszonego przez Zarząd Województwa Małopolskiego otwartego konkursu ofert pn. „Mecenat Małopolski" jest wyłonienie podmiotów, które zrealizują w dobrej jakości i z najwyższą starannością projekty w dziedzinie kultury i sztuki oraz poszerzą ofertę kulturalną regionu. Do konkursu mogą być składane oferty zadań, które rozpoczynać się będą najwcześniej 1 stycznia 2016 roku i będą się kończyć najpóźniej 31 grudnia 2016 roku. Ze środków dotacji będą mogły być pokrywane koszty poniesione najwcześniej po podpisaniu umowy z Województwem Małopolskim. Na realizację zadań w dziedzinie kultury w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Mecenat Małopolski" Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył 2.590.000 zł w dwóch naborach, w tym: 1) w ramach I naboru zaplanowano kwotę 1.790.000 zł jako łączną wartość dotacji udzielonych na realizację wybranych zadań;2) w ramach II naboru zaplanowano kwotę 800.000 zł jako łączną wartość dotacji udzielonych na realizację wybranych zadań. Terminy składania ofert w konkursie upływają: 1) w ramach I naboru - 05.02.2016 r. o godz. 15.00,2) w ramach II naboru - 03.06.2016 r. o godz.15.00 Liczy się data wpływu oferty do urzędu. Oferta powinna zostać złożona: * w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi zadań publicznych dostępnego pod adresem https://konkursyngo.umwm.pl/dotacja/* i formie papierowej, która powinna stanowić wygenerowaną wersję oferty złożonej w elektronicznym systemie obsługi zadań publicznych, wersja elektroniczna i papierowa powinna być tożsama. Oferent zobowiązany jest dostarczyć do siedziby urzędu ofertę w wersji pisemnej wraz z obowiązującymi załącznikami. Bliższe informacje na temat szkoleń i konkursu ofert pn. „Mecenat Małopolski" można uzyskać w Zespole ds. Organizacji Pozarządowych UMWM w Krakowiee-mail: ngo@umwm.pl telefony: (12) 61-60-988; (12) 61-60-904; (12) 61-60-537