Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Szkolenie dla organizacji pozarządowych

Szkolenie dla organizacji pozarządowych

Szkolenie dla organizacji pozarządowych

Szkolenie dla organizacji pozarządowych W dniu 19 grudnia br. w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się szkolenie z zakresu źródeł finansowania dla organizacji pozarządowych w 2012 roku, którego organizatorami byli: Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej i Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Tarnowie prowadzony przez Fundację im. Hetmana Jana Tarnowskiego.

Uczestników szkolenia przywitali Przewodniczący Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Dąbrowie Tarnowskiej - Andrzej Urbanik oraz Starosta Dąbrowski - Tadeusz Kwiatkowski, którzy podkreślili rolę organizacji pozarządowych dla rozwoju lokalnego i regionalnego. Zaznaczyli również, że skuteczne funkcjonowanie organizacji pozarządowych to warunek rozwoju społeczności lokalnych, jednak efektywne działanie nie jest możliwe bez dodatkowych środków finansowych i wsparcia zewnętrznego. Zorganizowane szkolenie miało na celu przedstawienie informacji na temat możliwych źródeł dofinansowania projektów realizowanych przez tzw. III sektor.

W szkoleniu, prowadzonym przez Marcina Lewandowskiego - animatora Regionalnego Ośrodka EFS w Tarnowie, uczestniczyli członkowie PRDPP oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Dąbrowskiego. W trakcie szkolenia przedstawiono założenia Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (nabór wniosków – II poł. stycznia 2012 r.), Mechanizmów Szwajcarskich MF/EOG, Fundacji Batorego i innych podmiotów udzielających dofinansowania organizacjom pozarządowym. Określono również podstawowe etapy, z którymi wiąże się pozyskiwanie dofinansowania (pomysł, projekt, wniosek o dofinansowanie, dokumentacja projektowa, decyzja podmiotu dotującego, umowa o dofinansowanie, realizacja projektu, sprawozdawczość, rozliczenie dofinansowania). Organizatorzy szkolenia serdecznie zapraszają organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Dąbrowskiego, które zamierzają ubiegać się o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych na bezpłatne konsultacje.

W środę 11 stycznia 2012 r. w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej w godzinach od 11:00 do 15:00 wszyscy zainteresowani (po uprzedniej rejestracji telefonicznej: 14/642-24-31 wewn. 243) będą mogli bezpłatnie uzyskać informacje na temat możliwości uzyskania dofinansowania w odniesieniu do konkretnego projektu, skorzystać z pomocy w zdiagnozowaniu potrzeb, określeniu założeń projektowych (koncepcja projektu) i przygotowaniu wniosku o dofinansowanie.

 Informacji udzielać będzie Marcin Lewandowski – animator ROEFS (tel. 607 753 639).

ROEFS prowadzi działalność w formie projektowej, współfinansowaną w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego misją jest pomoc w wykorzystaniu środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej w taki sposób, aby jak najlepiej służyły one rozwojowi regionów oraz poprawiały sytuację ich mieszkańców na rynku pracy. Oferuje: doradztwo, szkolenia i seminaria.

Punkt Informacyjny RO EFS: 33-100 Tarnów, ul. Wałowa 2/4 (I piętro) godziny pracy: poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00 tel. 14/665-69-85 www.tarnow.roefs.pl 22.12.2011 r.

Szkolenie dla organizacji pozarządowych W dniu 19 grudnia br. w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się szkolenie z zakresu źródeł finansowania dla organizacji pozarządowych w 2012 roku, którego organizatorami byli: Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej i Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Tarnowie prowadzony przez Fundację im. Hetmana Jana Tarnowskiego. Uczestników szkolenia przywitali Przewodniczący Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Dąbrowie Tarnowskiej - Andrzej Urbanik oraz Starosta Dąbrowski - Tadeusz Kwiatkowski, którzy podkreślili rolę organizacji pozarządowych dla rozwoju lokalnego i regionalnego. Zaznaczyli również, że skuteczne funkcjonowanie organizacji pozarządowych to warunek rozwoju społeczności lokalnych, jednak efektywne działanie nie jest możliwe bez dodatkowych środków finansowych i wsparcia zewnętrznego. Zorganizowane szkolenie miało na celu przedstawienie informacji na temat możliwych źródeł dofinansowania projektów realizowanych przez tzw. III sektor. W szkoleniu, prowadzonym przez Marcina Lewandowskiego - animatora Regionalnego Ośrodka EFS w Tarnowie, uczestniczyli członkowie PRDPP oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Dąbrowskiego. W trakcie szkolenia przedstawiono założenia Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (nabór wniosków – II poł. stycznia 2012 r.), Mechanizmów Szwajcarskich MF/EOG, Fundacji Batorego i innych podmiotów udzielających dofinansowania organizacjom pozarządowym. Określono również podstawowe etapy, z którymi wiąże się pozyskiwanie dofinansowania (pomysł, projekt, wniosek o dofinansowanie, dokumentacja projektowa, decyzja podmiotu dotującego, umowa o dofinansowanie, realizacja projektu, sprawozdawczość, rozliczenie dofinansowania). Organizatorzy szkolenia serdecznie zapraszają organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Dąbrowskiego, które zamierzają ubiegać się o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych na bezpłatne konsultacje. W środę 11 stycznia 2012 r. w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej w godzinach od 11:00 do 15:00 wszyscy zainteresowani (po uprzedniej rejestracji telefonicznej: 14/642-24-31 wewn. 243) będą mogli bezpłatnie uzyskać informacje na temat możliwości uzyskania dofinansowania w odniesieniu do konkretnego projektu, skorzystać z pomocy w zdiagnozowaniu potrzeb, określeniu założeń projektowych (koncepcja projektu) i przygotowaniu wniosku o dofinansowanie.  Informacji udzielać będzie Marcin Lewandowski – animator ROEFS (tel. 607 753 639). ROEFS prowadzi działalność w formie projektowej, współfinansowaną w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego misją jest pomoc w wykorzystaniu środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej w taki sposób, aby jak najlepiej służyły one rozwojowi regionów oraz poprawiały sytuację ich mieszkańców na rynku pracy. Oferuje: doradztwo, szkolenia i seminaria. Punkt Informacyjny RO EFS: 33-100 Tarnów, ul. Wałowa 2/4 (I piętro) godziny pracy: poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00 tel. 14/665-69-85 www.tarnow.roefs.pl 22.12.2011 r.