Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Szkolenie kadr jednostek pomocy społecznej

Szkolenie kadr jednostek pomocy społecznej

Szkolenie kadr jednostek pomocy społecznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej w ramach doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej z terenu powiatu dąbrowskiego oraz mając na uwadze, jak istotną rolę odgrywa pierwszy kontakt z osobą przeżywającą kryzys zorganizowało szkolenie z zakresu postępowania w sytuacji kryzysowej. W szkoleniu wzięli udział pracownicy wszystkich ośrodków pomocy społecznej z terenu Powiatu Dąbrowskiego.

Szkolenie pn. „Podstawowe zasady i wskazówki dotyczące postępowania w sytuacji interwencji kryzysowej" zostało przeprowadzone przez Panią Bogusławę Molak Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej.

Celem szkolenia było wyposażenie w praktyczne umiejętności - poprowadzenia rozmowy oraz zachowania się - pracowników mających pierwszy kontakt z osobami przeżywającymi nagłą traumę np. w sytuacji śmierci bliskiej osoby, zdarzenia losowego, itp.

Potrzeba interwencji kryzysowej wynika przede wszystkim z obowiązku udzielenia pomocy drugiej osobie, która znalazła się w sytuacji, którą spostrzega jako sytuację bez wyjścia i dlatego jest w poważnym niebezpieczeństwie. Pod pojęciem interwencji kryzysowej rozumie się zespół interdyscyplinarnych, profesjonalnych, celowych i skoordynowanych oddziaływań, wykorzystujących zasoby klienta kryzysowego, jego naturalnego otoczenia społecznego oraz instytucji pomagających.

Interdyscyplinarność oddziaływań interwencyjnych wynika natomiast z charakteru doświadczenia kryzysowego. Oznacza ona przede wszystkim, że kryzys niejako rozlewa się na wszystkie sfery funkcjonowania wewnętrznego i zewnętrznego jednostki. Dlatego wymaga pomocy ze strony specjalistów różnych dziedzin. Najczęściej są to psycholodzy, pracownicy socjalni, prawnicy.

PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej w ramach doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej z terenu powiatu dąbrowskiego oraz mając na uwadze, jak istotną rolę odgrywa pierwszy kontakt z osobą przeżywającą kryzys zorganizowało szkolenie z zakresu postępowania w sytuacji kryzysowej. W szkoleniu wzięli udział pracownicy wszystkich ośrodków pomocy społecznej z terenu Powiatu Dąbrowskiego. Szkolenie pn. „Podstawowe zasady i wskazówki dotyczące postępowania w sytuacji interwencji kryzysowej" zostało przeprowadzone przez Panią Bogusławę Molak Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej. Celem szkolenia było wyposażenie w praktyczne umiejętności - poprowadzenia rozmowy oraz zachowania się - pracowników mających pierwszy kontakt z osobami przeżywającymi nagłą traumę np. w sytuacji śmierci bliskiej osoby, zdarzenia losowego, itp. Potrzeba interwencji kryzysowej wynika przede wszystkim z obowiązku udzielenia pomocy drugiej osobie, która znalazła się w sytuacji, którą spostrzega jako sytuację bez wyjścia i dlatego jest w poważnym niebezpieczeństwie. Pod pojęciem interwencji kryzysowej rozumie się zespół interdyscyplinarnych, profesjonalnych, celowych i skoordynowanych oddziaływań, wykorzystujących zasoby klienta kryzysowego, jego naturalnego otoczenia społecznego oraz instytucji pomagających. Interdyscyplinarność oddziaływań interwencyjnych wynika natomiast z charakteru doświadczenia kryzysowego. Oznacza ona przede wszystkim, że kryzys niejako rozlewa się na wszystkie sfery funkcjonowania wewnętrznego i zewnętrznego jednostki. Dlatego wymaga pomocy ze strony specjalistów różnych dziedzin. Najczęściej są to psycholodzy, pracownicy socjalni, prawnicy. PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej