Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Szkolenie rodzin zastępczych z terenu Powiatu Dąbrowskiego

Szkolenie rodzin zastępczych z terenu Powiatu Dąbrowskiego

Szkolenie rodzin zastępczych z terenu Powiatu Dąbrowskiego

W odpowiedzi na pojawiające się wątpliwości w związku z koniecznością realizacji nowych zadań wynikających z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 149, poz. 887), obowiązujących od dnia 01.01.2012r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu 15 grudnia 2011r. zorganizowało w sali obrad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej szkolenie dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Dąbrowskiego.

Szkolenie przeprowadziła pani Agnieszka Anioł - Głuszek, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele spokrewnionych i niespokrewnionych rodzin zastępczych z terenu Powiatu Dąbrowskiego, a także pracownicy tut. Centrum.

Podczas szkolenia został szczegółowo omówiony nowy system wspierania rodziny oraz pieczy zastępczej, który w sposób komplementarny winien być realizowany na poziomie gminy oraz powiatu. Wyjaśniono wątpliwości wynikające z realizowania tych zadań, finansowania, współpracy poszczególnych instytucji.

Drugim etapem spotkania rodzin zastępczych z terenu Powiatu Dąbrowskiego było szkolenia pt. „Wychowawcze funkcje rodziny – jak pracować z trudnym dzieckiem". Szkolenie przeprowadziła pani Bogusława Molak, Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej.

opracowanie: PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej

W odpowiedzi na pojawiające się wątpliwości w związku z koniecznością realizacji nowych zadań wynikających z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 149, poz. 887), obowiązujących od dnia 01.01.2012r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu 15 grudnia 2011r. zorganizowało w sali obrad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej szkolenie dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Dąbrowskiego. Szkolenie przeprowadziła pani Agnieszka Anioł - Głuszek, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele spokrewnionych i niespokrewnionych rodzin zastępczych z terenu Powiatu Dąbrowskiego, a także pracownicy tut. Centrum. Podczas szkolenia został szczegółowo omówiony nowy system wspierania rodziny oraz pieczy zastępczej, który w sposób komplementarny winien być realizowany na poziomie gminy oraz powiatu. Wyjaśniono wątpliwości wynikające z realizowania tych zadań, finansowania, współpracy poszczególnych instytucji. Drugim etapem spotkania rodzin zastępczych z terenu Powiatu Dąbrowskiego było szkolenia pt. „Wychowawcze funkcje rodziny – jak pracować z trudnym dzieckiem". Szkolenie przeprowadziła pani Bogusława Molak, Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej. opracowanie: PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej