Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Szkolenie z Europejskiego Funduszu Społecznego dla Powiatowych Rad Zatrudnienia

Szkolenie z Europejskiego Funduszu Społecznego dla Powiatowych Rad Zatrudnienia

Szkolenie z Europejskiego Funduszu Społecznego dla Powiatowych Rad Zatrudnienia

Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego wraz z Fundacją „Partnerstwo dla Środowiska" w Krakowie zorganizowały szkolenie wyjazdowe dla wójtów, członków Powiatowej Rady Zatrudnienia, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców w ramach projektu Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkolenie odbyło w jednym z ośrodków szkoleniowych w Muszynie. Uczestniczyli
w nim członkowie Powiatowej Rady Zatrudnienia, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Kita, Starosta Dąbrowski Krzysztof Kaczmarski, Wicestarosta Kazimierz Tęczar, wójtowie gmin Bolesław, Mędrzechów, Olesno, Radgoszcz, Szczucin, sekretarz gminy Mędrzechów, Stowarzyszenie Samorządówe Powiatu Dąbrowskiego, Stowarzyszenie Centrum Rozwoju, Promocji i Innowacji w Szczucinie, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Olesno, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Dąbrowie Tarnowskiej, przedsiębiorcy: Stanisław Tracz – Zakład Przetwórstwa Owocowo – Warzywnego, Alfred Pasternak, Mariusz Kmieć – Trans Budex, Jan Rzeszetnik – Prezes Zarządu RWD PROSPECT sp. z o.o. w Tarnowie oraz Krzysztof Kwiatkowski – Dyrektor SP ZOZ w Szczucinie.

Celem szkolenia było omówienie zasad tworzenia partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju społeczno – gospodarczego powiatu a także zapoznanie się ze sposobami rozwiązywania problemów lokalnego rynku pracy poprzez kreowanie warunków sprzyjających Rozwojowi Zasobów Ludzkich w środowisku lokalnym. Uczestnicy szkolenia zostali zapoznani również z programami operacyjnymi Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Inicjatywą Wspólnotową Equal. Jednym z ważniejszych elementów szkolenia były warsztaty mające na celu stworzenie planu projektu działania Powiatowej Rady Zatrudnienia na rzecz tworzenia dobrych warunków dla rozwoju zasobów ludzkich w powiecie. Każda z grup opracowała swój plan projektu, który będzie omawiany na następnych warsztatach. Z pośród kilku projektów zostanie wybrany jeden, najważniejszy dla rozwoju powiatu, i ten projekt zostanie opracowany w formie wniosku aplikacyjnego do EFS.

Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego wraz z Fundacją „Partnerstwo dla Środowiska" w Krakowie zorganizowały szkolenie wyjazdowe dla wójtów, członków Powiatowej Rady Zatrudnienia, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców w ramach projektu Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie odbyło w jednym z ośrodków szkoleniowych w Muszynie. Uczestniczyliw nim członkowie Powiatowej Rady Zatrudnienia, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Kita, Starosta Dąbrowski Krzysztof Kaczmarski, Wicestarosta Kazimierz Tęczar, wójtowie gmin Bolesław, Mędrzechów, Olesno, Radgoszcz, Szczucin, sekretarz gminy Mędrzechów, Stowarzyszenie Samorządówe Powiatu Dąbrowskiego, Stowarzyszenie Centrum Rozwoju, Promocji i Innowacji w Szczucinie, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Olesno, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Dąbrowie Tarnowskiej, przedsiębiorcy: Stanisław Tracz – Zakład Przetwórstwa Owocowo – Warzywnego, Alfred Pasternak, Mariusz Kmieć – Trans Budex, Jan Rzeszetnik – Prezes Zarządu RWD PROSPECT sp. z o.o. w Tarnowie oraz Krzysztof Kwiatkowski – Dyrektor SP ZOZ w Szczucinie. Celem szkolenia było omówienie zasad tworzenia partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju społeczno – gospodarczego powiatu a także zapoznanie się ze sposobami rozwiązywania problemów lokalnego rynku pracy poprzez kreowanie warunków sprzyjających Rozwojowi Zasobów Ludzkich w środowisku lokalnym. Uczestnicy szkolenia zostali zapoznani również z programami operacyjnymi Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Inicjatywą Wspólnotową Equal. Jednym z ważniejszych elementów szkolenia były warsztaty mające na celu stworzenie planu projektu działania Powiatowej Rady Zatrudnienia na rzecz tworzenia dobrych warunków dla rozwoju zasobów ludzkich w powiecie. Każda z grup opracowała swój plan projektu, który będzie omawiany na następnych warsztatach. Z pośród kilku projektów zostanie wybrany jeden, najważniejszy dla rozwoju powiatu, i ten projekt zostanie opracowany w formie wniosku aplikacyjnego do EFS.