Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Szpital na prostej

Szpital na prostej

Szpital na prostej

Zarząd Powiatu od pierwszych dni funkcjonowania ogromną wagę przykłada do poprawy bardzo trudnej sytuacji w szpitalu, która zaistniała w poprzednich latach. Dzięki wysiłkom Zarządu i dyrekcji szpitala, w listopadzie ubiegłego roku udało się po raz pierwszy od 5 lat zbilansować działalność szpitala. 
Wpłynęło na to wiele czynników: ogromna determinacja pracowników szpitala, zmniejszenie stanu zatrudnienia, duże oszczędności poczynione na poszczególnych oddziałach oraz zmiany w systemie organizacji pracy i funkcjonowania instytucji. Szpital na obecną chwilę ma wielomilionowe zadłużenie, jednak spłaca odsetki od zaciągniętych kredytów, jak również kwoty kapitałowe. Jednocześnie pracownikom wypłacane są zaległe zobowiązania z tytułu „ustawy 203” oraz inne zaległe niewypłacone kwoty z lat 2001-2003. Zakończenie wypłacania wszystkich kwot zaległych pracownikom powinno nastąpić po zaciągnięciu kolejnej pożyczki restrukturyzacyjnej zabezpieczonej majątkiem szpitala. Jesteśmy dobrze przygotowani do zaciągnięcia tej pożyczki. Wdrażamy program restrukturyzacyjny. Nasz wniosek znajduje się na trzecim miejscu w rejestrze urzędu wojewody– mówi dyrektor szpitala Teresa Kopczyńska. Obecnie szpital wykonuje plan dostosowawczy, który przewiduje architektoniczne dostosowanie swoich obiektów według obowiązujących standardów na potrzeby prowadzonej działalności. Związane są z tym konieczne do przeprowadzenia remonty. Najpilniejsze to: zmiany w obrębie izby przyjęć i zmiana lokalizacji rehabilitacji, także ważne są zakupy aparatury diagnostyki, między innymi diagnostyki obrazowej. Dotychczasowy aparat RTG jest wyeksploatowany i nie jest w stanie sprostać obecnym wymogom technicznym. O środki na potrzebne remonty i zakupy szpital będzie występował do funduszy europejskich, natomiast udział własny w wysokości 274 tysiące zł zadeklarował Zarząd i Rada Powiatu. Obecnie trwają prace nad adaptacją części budynku zakaźnego na potrzeby oddziału dializy nerki. Fundusze na ten cel przeznacza firma zewnętrzna oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który dzięki staraniom Zarządu i dyrekcji zadeklarował na wykonanie windy kwotę 150 tysięcy. Zmienia się również otoczenie szpitala. Została wyremontowana kuchnia szpitalna, naprawiane są ulice dojazdowe, chodniki na terenie szpitala. Duży udział finansowy w tych pracach mają sponsorzy szpitala, którzy rozumieją potrzeby służby zdrowia. Obecna sytuacja finansowa szpitala jest stabilna. Wynika również to z dobrze określonej struktury kadrowej, co świadczy o tym, że nie będzie redukcji zatrudnienia w tej instytucji. Jest to największy zakład na terenie powiatu, zatrudniający powyżej 500 osób, które dbają o zdrowie mieszkańców Powiśla Dąbrowskiego, dokładamy wszelkich starań aby załoga mogła spokojnie pracować a pacjenci byli dobrze leczeni. Wyniki ubiegłego roku potwierdzają, że przyjęty kierunek naprawczy był właściwy – mówi starosta dąbrowski Krzysztof Kaczmarski. Jednak bardzo wysoki dług z poprzednich lat ciążący na szpitalu wymaga ciągłej restrukturyzacji i ogromnego wysiłku załogi i dyrekcji szpitala. Likwidacja tego długu to także „oddech ulgi” dla budżetu powiatu, który poręczył kwotą 4 mln poprzednie zobowiązania szpitala. 

Zarząd Powiatu od pierwszych dni funkcjonowania ogromną wagę przykłada do poprawy bardzo trudnej sytuacji w szpitalu, która zaistniała w poprzednich latach. Dzięki wysiłkom Zarządu i dyrekcji szpitala, w listopadzie ubiegłego roku udało się po raz pierwszy od 5 lat zbilansować działalność szpitala.  Wpłynęło na to wiele czynników: ogromna determinacja pracowników szpitala, zmniejszenie stanu zatrudnienia, duże oszczędności poczynione na poszczególnych oddziałach oraz zmiany w systemie organizacji pracy i funkcjonowania instytucji. Szpital na obecną chwilę ma wielomilionowe zadłużenie, jednak spłaca odsetki od zaciągniętych kredytów, jak również kwoty kapitałowe. Jednocześnie pracownikom wypłacane są zaległe zobowiązania z tytułu „ustawy 203” oraz inne zaległe niewypłacone kwoty z lat 2001-2003. Zakończenie wypłacania wszystkich kwot zaległych pracownikom powinno nastąpić po zaciągnięciu kolejnej pożyczki restrukturyzacyjnej zabezpieczonej majątkiem szpitala. Jesteśmy dobrze przygotowani do zaciągnięcia tej pożyczki. Wdrażamy program restrukturyzacyjny. Nasz wniosek znajduje się na trzecim miejscu w rejestrze urzędu wojewody– mówi dyrektor szpitala Teresa Kopczyńska. Obecnie szpital wykonuje plan dostosowawczy, który przewiduje architektoniczne dostosowanie swoich obiektów według obowiązujących standardów na potrzeby prowadzonej działalności. Związane są z tym konieczne do przeprowadzenia remonty. Najpilniejsze to: zmiany w obrębie izby przyjęć i zmiana lokalizacji rehabilitacji, także ważne są zakupy aparatury diagnostyki, między innymi diagnostyki obrazowej. Dotychczasowy aparat RTG jest wyeksploatowany i nie jest w stanie sprostać obecnym wymogom technicznym. O środki na potrzebne remonty i zakupy szpital będzie występował do funduszy europejskich, natomiast udział własny w wysokości 274 tysiące zł zadeklarował Zarząd i Rada Powiatu. Obecnie trwają prace nad adaptacją części budynku zakaźnego na potrzeby oddziału dializy nerki. Fundusze na ten cel przeznacza firma zewnętrzna oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który dzięki staraniom Zarządu i dyrekcji zadeklarował na wykonanie windy kwotę 150 tysięcy. Zmienia się również otoczenie szpitala. Została wyremontowana kuchnia szpitalna, naprawiane są ulice dojazdowe, chodniki na terenie szpitala. Duży udział finansowy w tych pracach mają sponsorzy szpitala, którzy rozumieją potrzeby służby zdrowia. Obecna sytuacja finansowa szpitala jest stabilna. Wynika również to z dobrze określonej struktury kadrowej, co świadczy o tym, że nie będzie redukcji zatrudnienia w tej instytucji. Jest to największy zakład na terenie powiatu, zatrudniający powyżej 500 osób, które dbają o zdrowie mieszkańców Powiśla Dąbrowskiego, dokładamy wszelkich starań aby załoga mogła spokojnie pracować a pacjenci byli dobrze leczeni. Wyniki ubiegłego roku potwierdzają, że przyjęty kierunek naprawczy był właściwy – mówi starosta dąbrowski Krzysztof Kaczmarski. Jednak bardzo wysoki dług z poprzednich lat ciążący na szpitalu wymaga ciągłej restrukturyzacji i ogromnego wysiłku załogi i dyrekcji szpitala. Likwidacja tego długu to także „oddech ulgi” dla budżetu powiatu, który poręczył kwotą 4 mln poprzednie zobowiązania szpitala.