Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Szpital odzyskuje kondycję

Szpital odzyskuje kondycję

Szpital odzyskuje kondycję

Zarząd Powiatu od pierwszych dni funkcjonowania ogromną wagę przykłada do poprawy bardzo trudnej sytuacji w szpitalu, która zaistniała w poprzednich latach. Dzięki wysiłkom Zarządu i dyrekcji szpitala, w listopadzie ubiegłego roku udało się po raz pierwszy od 5 lat zbilansować działalność szpitala. 
Wpłynęło na to wiele czynników: ogromna determinacja pracowników szpitala, zmniejszenie stanu zatrudnienia, duże oszczędności poczynione na poszczególnych oddziałach oraz zmiany w systemie organizacji pracy i funkcjonowania instytucji. Szpital na obecną chwilę ma wielomilionowe zadłużenie, jednak spłaca odsetki od zaciągniętych kredytów, jak również kwoty kapitałowe. Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej jako 3 zakład w województwie małopolskim i jako pierwszy w byłym województwie tarnowskim otrzymał stosowną Decyzję Wojewody Małopolskiego w sprawie podjętych działań naprawczych, i jako czwarty w Polsce wypłaca pracownikom zaległe zobowiązania z tytułu „ustawy 203” oraz inne zaległe niewypłacone kwoty z lat 2001-2003. Zakończenie wypłacania wszystkich kwot zaległych pracownikom powinno nastąpić w drugiej połowie września. Pierwsza z trzech transy została już zrealizowana, a cała pożyczka po zrealizowaniu programu restrukturyzacyjnego będzie w połowie umorzona. Obecnie szpital wykonuje plan dostosowawczy, który przewiduje architektoniczne dostosowanie swoich obiektów według obowiązujących standardów na potrzeby prowadzonej działalności. Związane są z tym konieczne do przeprowadzenia remonty. Najpilniejsze to: zmiany w obrębie izby przyjęć i zmiana lokalizacji rehabilitacji, także ważne są zakupy aparatury diagnostyki, między innymi diagnostyki obrazowej. Dotychczasowy aparat RTG jest wyeksploatowany i nie jest w stanie sprostać obecnym wymogom technicznym. O środki na potrzebne remonty i zakupy szpital będzie występował do funduszy europejskich, natomiast zabezpieczenie udziału własnego w wysokości 274 tysiące zł zadeklarował Zarząd i Rada Powiatu. Obecnie trwają prace nad adaptacją części budynku zakaźnego na potrzeby oddziału dializy nerki. Fundusze na ten cel przeznacza firma zewnętrzna oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który dzięki staraniom Zarządu i dyrekcji zadeklarował na wykonanie windy kwotę 150 tysięcy. Zmienia się również otoczenie szpitala. Została wyremontowana kuchnia szpitalna, naprawiane są ulice dojazdowe, chodniki na terenie szpitala. Duży udział finansowy w tych pracach mają sponsorzy szpitala, którzy rozumieją potrzeby służby zdrowia. Obecna sytuacja finansowa szpitala jest stabilna. Wynika również to z dobrze określonej struktury kadrowej, co świadczy o tym, że nie będzie redukcji zatrudnienia w tej instytucji. Jest to największy zakład na terenie powiatu, zatrudniający powyżej 500 osób, które dbają o zdrowie mieszkańców Powiśla Dąbrowskiego, dokładamy wszelkich starań aby załoga mogła spokojnie pracować a pacjenci byli dobrze leczeni. Wyniki ubiegłego roku potwierdzają, że przyjęty kierunek naprawczy był właściwy, i choć nie wszyscy byli do niego przekonani to dziś widać pierwsze pozytywne efekty trudnej decyzji – mówi starosta dąbrowski Krzysztof Kaczmarski. Jednak bardzo wysoki dług z poprzednich lat ciążący na szpitalu wymaga ciągłej restrukturyzacji i ogromnego wysiłku załogi i dyrekcji szpitala. Likwidacja tego długu to także „oddech ulgi” dla budżetu powiatu, który poręczył kwotą 4 mln poprzednie zobowiązania szpitala. W przyszłym roku szpital będzie spłacał trzy rodzaje kredytów, jednocześnie musi realizować program naprawczy i bilansować bieżącą działalność. To ogromny wysiłek, który należy włożyć w to aby szpital mógł dobrze funkcjonować, a budżet powiatu mógłby być odciążony wielomilionowymi kwotami poręczeń. Jest to bardzo ważne z punktu widzenia rozwoju powiatu i możliwości prowadzenia dalszych inwestycji w zakresie ochrony zdrowia, edukacji czy też infrastruktury drogowej, a także możliwości emisji obligacji przez Starostwo Powiatowe. 

Źródło: Gazeta Krakowska

Zarząd Powiatu od pierwszych dni funkcjonowania ogromną wagę przykłada do poprawy bardzo trudnej sytuacji w szpitalu, która zaistniała w poprzednich latach. Dzięki wysiłkom Zarządu i dyrekcji szpitala, w listopadzie ubiegłego roku udało się po raz pierwszy od 5 lat zbilansować działalność szpitala.  Wpłynęło na to wiele czynników: ogromna determinacja pracowników szpitala, zmniejszenie stanu zatrudnienia, duże oszczędności poczynione na poszczególnych oddziałach oraz zmiany w systemie organizacji pracy i funkcjonowania instytucji. Szpital na obecną chwilę ma wielomilionowe zadłużenie, jednak spłaca odsetki od zaciągniętych kredytów, jak również kwoty kapitałowe. Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej jako 3 zakład w województwie małopolskim i jako pierwszy w byłym województwie tarnowskim otrzymał stosowną Decyzję Wojewody Małopolskiego w sprawie podjętych działań naprawczych, i jako czwarty w Polsce wypłaca pracownikom zaległe zobowiązania z tytułu „ustawy 203” oraz inne zaległe niewypłacone kwoty z lat 2001-2003. Zakończenie wypłacania wszystkich kwot zaległych pracownikom powinno nastąpić w drugiej połowie września. Pierwsza z trzech transy została już zrealizowana, a cała pożyczka po zrealizowaniu programu restrukturyzacyjnego będzie w połowie umorzona. Obecnie szpital wykonuje plan dostosowawczy, który przewiduje architektoniczne dostosowanie swoich obiektów według obowiązujących standardów na potrzeby prowadzonej działalności. Związane są z tym konieczne do przeprowadzenia remonty. Najpilniejsze to: zmiany w obrębie izby przyjęć i zmiana lokalizacji rehabilitacji, także ważne są zakupy aparatury diagnostyki, między innymi diagnostyki obrazowej. Dotychczasowy aparat RTG jest wyeksploatowany i nie jest w stanie sprostać obecnym wymogom technicznym. O środki na potrzebne remonty i zakupy szpital będzie występował do funduszy europejskich, natomiast zabezpieczenie udziału własnego w wysokości 274 tysiące zł zadeklarował Zarząd i Rada Powiatu. Obecnie trwają prace nad adaptacją części budynku zakaźnego na potrzeby oddziału dializy nerki. Fundusze na ten cel przeznacza firma zewnętrzna oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który dzięki staraniom Zarządu i dyrekcji zadeklarował na wykonanie windy kwotę 150 tysięcy. Zmienia się również otoczenie szpitala. Została wyremontowana kuchnia szpitalna, naprawiane są ulice dojazdowe, chodniki na terenie szpitala. Duży udział finansowy w tych pracach mają sponsorzy szpitala, którzy rozumieją potrzeby służby zdrowia. Obecna sytuacja finansowa szpitala jest stabilna. Wynika również to z dobrze określonej struktury kadrowej, co świadczy o tym, że nie będzie redukcji zatrudnienia w tej instytucji. Jest to największy zakład na terenie powiatu, zatrudniający powyżej 500 osób, które dbają o zdrowie mieszkańców Powiśla Dąbrowskiego, dokładamy wszelkich starań aby załoga mogła spokojnie pracować a pacjenci byli dobrze leczeni. Wyniki ubiegłego roku potwierdzają, że przyjęty kierunek naprawczy był właściwy, i choć nie wszyscy byli do niego przekonani to dziś widać pierwsze pozytywne efekty trudnej decyzji – mówi starosta dąbrowski Krzysztof Kaczmarski. Jednak bardzo wysoki dług z poprzednich lat ciążący na szpitalu wymaga ciągłej restrukturyzacji i ogromnego wysiłku załogi i dyrekcji szpitala. Likwidacja tego długu to także „oddech ulgi” dla budżetu powiatu, który poręczył kwotą 4 mln poprzednie zobowiązania szpitala. W przyszłym roku szpital będzie spłacał trzy rodzaje kredytów, jednocześnie musi realizować program naprawczy i bilansować bieżącą działalność. To ogromny wysiłek, który należy włożyć w to aby szpital mógł dobrze funkcjonować, a budżet powiatu mógłby być odciążony wielomilionowymi kwotami poręczeń. Jest to bardzo ważne z punktu widzenia rozwoju powiatu i możliwości prowadzenia dalszych inwestycji w zakresie ochrony zdrowia, edukacji czy też infrastruktury drogowej, a także możliwości emisji obligacji przez Starostwo Powiatowe.  Źródło: Gazeta Krakowska