Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Szpital powiatowy będzie miał nowoczesną kotłownię

Szpital powiatowy będzie miał nowoczesną kotłownię

Szpital powiatowy będzie miał nowoczesną kotłownię

31 lipca 2017 roku w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej wicemarszałek województwa małopolskiego Stanisław Sorys oraz dyrektor ZOZ Łukasz Węgrzyn podpisali umowę na realizację projektu pn. „Modernizacja kotłowni szpitalnej – poprawa efektywności energetycznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii".

Projekt, którego całkowity koszt wynosi 8 314 172,61 zł, realizowany będzie przez dąbrowski szpital w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Zgodnie z umową dotacji ZOZ na realizację tej ważnej inwestycji otrzyma dofinansowanie w kwocie 4 410 546,19 zł ze środków RPO Województwa Małopolskiego, pozostała kwota 3 903 626,42 zł stanowi wkład własny ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej i prawie w całości została zabezpieczona w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na lata 2017-2018 jako dotacja dla ZOZ.

Podczas uroczystego podpisania umowy obecni byli również starosta dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski, Marek Kopia wicestarosta oraz Alicja Kiełbania główny księgowy ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej.

files/aktualnosci/2017/08_Sierpien/01_Szpital_powiatowy_bedzie_mial_nowoczesna_kotlownie/DSC_6088.JPG

Podpisanie umowy gwarantującej dotację na remont w szpitalu powiatowym poprzedziło powitanie wszystkich zgromadzonych przez starostę Tadeusza Kwiatkowskiego. Gospodarz naszego powiatu wyraził zadowolenie z możliwości realizacji tak dużej inwestycji, dzięki której uda się obniżyć koszty za ogrzewanie szpitala, a także znacznie zredukować emisję szkodliwych pyłów do atmosfery. Jak podkreślił na liście priorytetowych zadań samorządu powiatowego znalazły się działania zmierzające do unowocześnienia szpitala powiatowego. Dlatego wciąż przeprowadzany jest szereg inwestycji, by zapewnić nowoczesne warunki leczenia. Skierował także podziękowanie na ręce wicemarszałka Stanisława Sorysa dla Zarządu Województwa Małopolskiego za pomoc i wsparcie przy realizacji licznych projektów w powiecie dąbrowskim.

files/aktualnosci/2017/08_Sierpien/01_Szpital_powiatowy_bedzie_mial_nowoczesna_kotlownie/DSC_6105.JPG

Projekt polega na modernizacji kotłowni ZOZ, która po realizacji będzie wyposażona w gruntowe pompy ciepła i gazowe kotły kondensacyjne współpracujące z istniejącymi kolektorami słonecznymi. Zaplanowana w ramach prezentowanego projektu inwestycja polegać będzie na modernizacji kotłowni parowej na kotłownię niskoparametrową z pompami ciepła, a także instalacją fotowoltaiki oraz przebudową instalacji zewnętrznej sieci ciepłowniczej, c.w.u., oraz energetycznej. Przedmiotowa inwestycja ma na celu zastąpienie istniejącej kanałowej instalacji ciepłowniczej nową preizolowaną, co spowoduje zmniejszenie strat ciepła oraz zwiększenie niezawodności dostawy ciepła do budynków wchodzących w skład szpitala.

Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej, poprawa jakości powietrza, oszczędność energii i paliw oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych substancji szkodliwych poprzez montaż odnawialnych źródeł energii, wprowadzenie zasad energooszczędności użytkowania budynków szpitala, estetyka - poprawa stanu środowiska na terenie powiatu dąbrowskiego oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie, poprawa życia mieszkańców w poszanowaniu zasad ochrony środowiska.

files/aktualnosci/2017/08_Sierpien/01_Szpital_powiatowy_bedzie_mial_nowoczesna_kotlownie/DSC_6095.JPGfiles/aktualnosci/2017/08_Sierpien/01_Szpital_powiatowy_bedzie_mial_nowoczesna_kotlownie/RPO Wojewodztwa Malopolskiego.jpg

dj/mags

31 lipca 2017 roku w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej wicemarszałek województwa małopolskiego Stanisław Sorys oraz dyrektor ZOZ Łukasz Węgrzyn podpisali umowę na realizację projektu pn. „Modernizacja kotłowni szpitalnej – poprawa efektywności energetycznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii". Projekt, którego całkowity koszt wynosi 8 314 172,61 zł, realizowany będzie przez dąbrowski szpital w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Zgodnie z umową dotacji ZOZ na realizację tej ważnej inwestycji otrzyma dofinansowanie w kwocie 4 410 546,19 zł ze środków RPO Województwa Małopolskiego, pozostała kwota 3 903 626,42 zł stanowi wkład własny ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej i prawie w całości została zabezpieczona w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na lata 2017-2018 jako dotacja dla ZOZ. Podczas uroczystego podpisania umowy obecni byli również starosta dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski, Marek Kopia wicestarosta oraz Alicja Kiełbania główny księgowy ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej. Podpisanie umowy gwarantującej dotację na remont w szpitalu powiatowym poprzedziło powitanie wszystkich zgromadzonych przez starostę Tadeusza Kwiatkowskiego. Gospodarz naszego powiatu wyraził zadowolenie z możliwości realizacji tak dużej inwestycji, dzięki której uda się obniżyć koszty za ogrzewanie szpitala, a także znacznie zredukować emisję szkodliwych pyłów do atmosfery. Jak podkreślił na liście priorytetowych zadań samorządu powiatowego znalazły się działania zmierzające do unowocześnienia szpitala powiatowego. Dlatego wciąż przeprowadzany jest szereg inwestycji, by zapewnić nowoczesne warunki leczenia. Skierował także podziękowanie na ręce wicemarszałka Stanisława Sorysa dla Zarządu Województwa Małopolskiego za pomoc i wsparcie przy realizacji licznych projektów w powiecie dąbrowskim. Projekt polega na modernizacji kotłowni ZOZ, która po realizacji będzie wyposażona w gruntowe pompy ciepła i gazowe kotły kondensacyjne współpracujące z istniejącymi kolektorami słonecznymi. Zaplanowana w ramach prezentowanego projektu inwestycja polegać będzie na modernizacji kotłowni parowej na kotłownię niskoparametrową z pompami ciepła, a także instalacją fotowoltaiki oraz przebudową instalacji zewnętrznej sieci ciepłowniczej, c.w.u., oraz energetycznej. Przedmiotowa inwestycja ma na celu zastąpienie istniejącej kanałowej instalacji ciepłowniczej nową preizolowaną, co spowoduje zmniejszenie strat ciepła oraz zwiększenie niezawodności dostawy ciepła do budynków wchodzących w skład szpitala. Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej, poprawa jakości powietrza, oszczędność energii i paliw oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych substancji szkodliwych poprzez montaż odnawialnych źródeł energii, wprowadzenie zasad energooszczędności użytkowania budynków szpitala, estetyka - poprawa stanu środowiska na terenie powiatu dąbrowskiego oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie, poprawa życia mieszkańców w poszanowaniu zasad ochrony środowiska. dj/mags