Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Termomodernizacje szkół w powiecie dąbrowskim

Termomodernizacje szkół w powiecie dąbrowskim

Termomodernizacje szkół w powiecie dąbrowskim

Powiat dąbrowski zakończył roboty termomodernizacyjne w szkołach ponadgimnazjalnych. Wykonana została termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 i 2 w Dąbrowie Tarnowskiej. W ramach robót termomodernizacyjnych w ZSP Nr 1 wykonano docieplenie ścian, docieplono strop i stropodach, wykonano elewację zewnętrzną, wymalowano dach oraz wymieniono stolarkę okienną. W ZSP Nr 2 również wykonano docieplenie ścian, stropu, wykonano elewację zewnętrzną i wymieniono stolarkę okienną.
Wybudowano również nową kotłownię kondensacyjną w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu.
Całkowity koszt wykonanych inwestycji wyniósł 1.016.986 zł. Na termomodernizację ZSP Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej i budowę kotłowni w ZSP w Brniu powiat otrzymał w 2006 roku pożyczkę w wysokości 265.417 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Pozostałe pieniądze pochodzą z funduszy własnych powiatu. Natomiast na wykonanie termomodernizacji ZSP Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej przyznana została już promesa z WFOŚ i GW, ale pożyczka zostanie udzielona w bieżącym roku.

Obecnie trwa przetarg na wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Jednostek Wspierających Rodzinę i budynku Internatu, w którym mieszczą się dodatkowo Powiatowy Urząd Pracy, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna i Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W ramach tych robót wykonane zostanie docieplenie ścian, wykonanie elewacji zewnętrznej, częściowa wymiana stolarki okiennej, izolacja fundamentów, izolacja stropu. Na wykonanie tego zadania powiat uzyskał również decyzję o udzieleniu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Po wykonaniu tych zadań, zakończony zostanie cykl prac i modernizacji zmierzający do efektywnego gospodarowania ciepłem oraz uzyskania poprawy estetyki tych budynków.

Powiat dąbrowski zakończył roboty termomodernizacyjne w szkołach ponadgimnazjalnych. Wykonana została termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 i 2 w Dąbrowie Tarnowskiej. W ramach robót termomodernizacyjnych w ZSP Nr 1 wykonano docieplenie ścian, docieplono strop i stropodach, wykonano elewację zewnętrzną, wymalowano dach oraz wymieniono stolarkę okienną. W ZSP Nr 2 również wykonano docieplenie ścian, stropu, wykonano elewację zewnętrzną i wymieniono stolarkę okienną.Wybudowano również nową kotłownię kondensacyjną w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu.Całkowity koszt wykonanych inwestycji wyniósł 1.016.986 zł. Na termomodernizację ZSP Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej i budowę kotłowni w ZSP w Brniu powiat otrzymał w 2006 roku pożyczkę w wysokości 265.417 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Pozostałe pieniądze pochodzą z funduszy własnych powiatu. Natomiast na wykonanie termomodernizacji ZSP Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej przyznana została już promesa z WFOŚ i GW, ale pożyczka zostanie udzielona w bieżącym roku. Obecnie trwa przetarg na wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Jednostek Wspierających Rodzinę i budynku Internatu, w którym mieszczą się dodatkowo Powiatowy Urząd Pracy, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna i Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W ramach tych robót wykonane zostanie docieplenie ścian, wykonanie elewacji zewnętrznej, częściowa wymiana stolarki okiennej, izolacja fundamentów, izolacja stropu. Na wykonanie tego zadania powiat uzyskał również decyzję o udzieleniu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Po wykonaniu tych zadań, zakończony zostanie cykl prac i modernizacji zmierzający do efektywnego gospodarowania ciepłem oraz uzyskania poprawy estetyki tych budynków.