Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Trening akcji kurierskiej na terenie Powiatu Dąbrowskiego

Trening akcji kurierskiej na terenie Powiatu Dąbrowskiego

Trening akcji kurierskiej na terenie Powiatu Dąbrowskiego

W dniu 27.03.2014 r. w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej odbył się  trening akcji kurierskiej, zorganizowany przez Wydział  Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie  przy współudziale Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tarnowie.

Polegał on na ćwiczeniu sprawności procedur doręczania kart powołania do stawienia się osób do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji lub wojny. Trening obejmował Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej, Urząd Miasta i Gminy Szczucin oraz Urząd Gminy Radgoszcz. Akcją kurierską na terenie powiatu kierował Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski.

W treningu udział wzieli:  Wicestarosta Dąbrowski Robert Pantera, Kierownik Oddziału Spraw Obronnych Wydziału  Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie płk Józef Mazurek, Inspektor Wojewódzki w Oddziale Spraw Obronnych Wydziału  Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Katarzyna Kiwior, Kierownik  Wydziału  Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Oddziale Zamiejscowym w Tarnowie Józef Rajchel, Specjalista w Wydziale Mobilizacji i Uzupełnień Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie mjr Krzysztof Ozdoba, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Tarnowie ppłk Zbigniew Skurnowicz, Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Tarnowie mjr Wiesław Maciejowski oraz przedstawiciele sąsiednich Starostw Powiatowych i urzędów miast i gmin powiatu dąbrowskiego.

Głównym celem treningu było doskonalenie systemu realizacji zadań na rzecz zabezpieczenia mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych przez organy samorządu terytorialnego.

Według oceny kontrolujących przedstawicieli Wojewody Małopolskiego i Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie należy stwierdzić, że Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej,Urząd Miasta i Gminy Szczucin oraz  Urząd Gminy Radgoszcz są bardzo dobrze przygotowane do realizacji tego przedsięwzięcia

Podczas treningu miała miejsce uroczystość wręczenia  medalu  „Za zasługi dla obronności kraju” nadanego  przez Ministra Obrony Narodowej. W uznaniu zasług w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej  brązowy medal „Za zasługi dla obronności kraju” otrzymał Wicestarosta Robert Pantera. Medal wręczył w imieniu Wojewody Małopolskiego Kierownik Oddziału Spraw Obronnych Wydziału  Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie płk Józef Mazurek.

W dniu 27.03.2014 r. w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej odbył się  trening akcji kurierskiej, zorganizowany przez Wydział  Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie  przy współudziale Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tarnowie. Polegał on na ćwiczeniu sprawności procedur doręczania kart powołania do stawienia się osób do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji lub wojny. Trening obejmował Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej, Urząd Miasta i Gminy Szczucin oraz Urząd Gminy Radgoszcz. Akcją kurierską na terenie powiatu kierował Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski. W treningu udział wzieli:  Wicestarosta Dąbrowski Robert Pantera, Kierownik Oddziału Spraw Obronnych Wydziału  Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie płk Józef Mazurek, Inspektor Wojewódzki w Oddziale Spraw Obronnych Wydziału  Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Katarzyna Kiwior, Kierownik  Wydziału  Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Oddziale Zamiejscowym w Tarnowie Józef Rajchel, Specjalista w Wydziale Mobilizacji i Uzupełnień Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie mjr Krzysztof Ozdoba, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Tarnowie ppłk Zbigniew Skurnowicz, Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Tarnowie mjr Wiesław Maciejowski oraz przedstawiciele sąsiednich Starostw Powiatowych i urzędów miast i gmin powiatu dąbrowskiego. Głównym celem treningu było doskonalenie systemu realizacji zadań na rzecz zabezpieczenia mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych przez organy samorządu terytorialnego. Według oceny kontrolujących przedstawicieli Wojewody Małopolskiego i Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie należy stwierdzić, że Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej,Urząd Miasta i Gminy Szczucin oraz  Urząd Gminy Radgoszcz są bardzo dobrze przygotowane do realizacji tego przedsięwzięcia Podczas treningu miała miejsce uroczystość wręczenia  medalu  „Za zasługi dla obronności kraju” nadanego  przez Ministra Obrony Narodowej. W uznaniu zasług w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej  brązowy medal „Za zasługi dla obronności kraju” otrzymał Wicestarosta Robert Pantera. Medal wręczył w imieniu Wojewody Małopolskiego Kierownik Oddziału Spraw Obronnych Wydziału  Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie płk Józef Mazurek.