Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Trening akcji kurierskiej

Trening akcji kurierskiej

Trening akcji kurierskiej

W dniu 13 czerwca 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej odbył się  trening akcji kurierskiej, zorganizowany przez Wydział  Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie  przy współudziale Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tarnowie.

Polegał on na ćwiczeniu sprawności procedur doręczania kart powołania do stawienia się osób do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji lub wojny. Trening obejmował Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej, Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Urząd Gminy w Oleśnie. Akcją kurierską na terenie powiatu kierował Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek.

W treningu udział wzięli również: Krzysztof Bryk Wicestarosta Dąbrowski, Katarzyna Kiwior Kierownik Oddziału Spraw Obronnych Wydziału  Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Mirosław Kucharski Inspektor Wojewódzki w Oddziale Spraw Obronnych Wydziału  Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Jerzy Skowroński Inspektor Wojewódzki w Oddziale Spraw Obronnych Wydziału  Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, mjr Krzysztof Ozdoba specjalista w Wydziale Mobilizacji i Uzupełnień Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie, por Adrian Łukaszyk przedstawiciel Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie, ppłk Piotr Waręcki Wojskowy Komendant Uzupełnień w Tarnowie oraz osoby bezpośrednio zaangażowane w akcję kurierską.

Głównym celem treningu było doskonalenie systemu realizacji zadań na rzecz zabezpieczenia mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych przez organy samorządu terytorialnego.

Według oceny kontrolujących przedstawicieli Wojewody Małopolskiego i Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie należy stwierdzić, że Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej, Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Urząd Gminy
w Oleśnie są bardzo dobrze przygotowane do realizacji tego przedsięwzięcia.

Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych/mags

W dniu 13 czerwca 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej odbył się  trening akcji kurierskiej, zorganizowany przez Wydział  Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie  przy współudziale Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tarnowie. Polegał on na ćwiczeniu sprawności procedur doręczania kart powołania do stawienia się osób do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji lub wojny. Trening obejmował Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej, Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Urząd Gminy w Oleśnie. Akcją kurierską na terenie powiatu kierował Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek. W treningu udział wzięli również: Krzysztof Bryk Wicestarosta Dąbrowski, Katarzyna Kiwior Kierownik Oddziału Spraw Obronnych Wydziału  Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Mirosław Kucharski Inspektor Wojewódzki w Oddziale Spraw Obronnych Wydziału  Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Jerzy Skowroński Inspektor Wojewódzki w Oddziale Spraw Obronnych Wydziału  Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, mjr Krzysztof Ozdoba specjalista w Wydziale Mobilizacji i Uzupełnień Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie, por Adrian Łukaszyk przedstawiciel Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie, ppłk Piotr Waręcki Wojskowy Komendant Uzupełnień w Tarnowie oraz osoby bezpośrednio zaangażowane w akcję kurierską. Głównym celem treningu było doskonalenie systemu realizacji zadań na rzecz zabezpieczenia mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych przez organy samorządu terytorialnego. Według oceny kontrolujących przedstawicieli Wojewody Małopolskiego i Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie należy stwierdzić, że Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej, Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Urząd Gminy w Oleśnie są bardzo dobrze przygotowane do realizacji tego przedsięwzięcia. Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych/mags