Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Trening sztabowy pk. „RUDAWA-17"

Trening sztabowy pk. „RUDAWA-17"

Trening sztabowy pk. „RUDAWA-17

W dniach 24-25 października 2017 r. pod przewodnictwem dowódcy Centrum Operacji Lądowych - Dowódcy Komponentu Lądowego w Krakowie (COLąd-DKL) gen. bryg. Sławomira Kowalskiego przeprowadzony został trening sztabowy pk. RUDAWA-17, w którym udział wzięli przedstawiciele powiatu dąbrowskiego.

Ćwiczenie realizowane było przy współudziale Administracji Publicznej Województwa Małopolskiego oraz instytucji i jednostek wojskowych: Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie, 6. Brygady Powietrznodesantowej, 5. batalionu dowodzenia, 35. Wojskowego Oddziału Gospodarczego, Wojskowej Komendy Uzupełnień w Krakowie, Wojskowej Komendy Uzupełnień w Oświęcimiu, Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tarnowie.

Zakładanym celem przedsięwzięcia było przygotowanie elementów systemu zarządzania Kryzysowego Centrum Operacji Lądowych – Dowództwa Komponentu Lądowego do realizacji zadań reagowania kryzysowego we współdziałaniu z lokalnymi władzami i służbami odpowiedzialnymi za zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców województwa małopolskiego.

files/aktualnosci/2017/10_Pazdziernik/31_Trening_sztabowy_pk_RUDAWA_17/01.JPG

Pierwszy dzień treningu składał się prelekcji połączonej z dyskusją na temat zagrożeń powodziowych na terenie Gmin Drwinia i Szczucin, a także wyjazdu terenowego na wał Wiślany do miejscowości Lubasz.

files/aktualnosci/2017/10_Pazdziernik/31_Trening_sztabowy_pk_RUDAWA_17/07.JPG

Natomiast drugiego dnia do Centrum Operacji Lądowych - Dowództwa Komponentu Lądowego w Krakowie zaproszeni zostali przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, które reprezentowali: Marek Kopia wicestarosta dąbrowski, Zdzisław Kogut kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, Sylwia Ziemian i Michał Kiełbasa inspektorzy w Referacie Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej, a także przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy w Szczucinie na czele z burmistrzem Andrzejem Gorzkowiczem.

Udział wzięli również pracownicy instytucji z małopolski, reprezentujący Starostwo Powiatowe w Bochni, Urząd Gminy w Drwini, Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Bochni, Komendę Powiatową Policji w Bochni, a także Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

files/aktualnosci/2017/10_Pazdziernik/31_Trening_sztabowy_pk_RUDAWA_17/11.jpg

Goście zapoznani zostali z miejscem, zadaniami i rolą Centrum Operacji Lądowych - Dowództwa Komponentu Lądowego w systemie kierowania i dowodzenia SZ RP, organizacją, wyposażeniem oraz zasadami funkcjonowania Połączonego Centrum Operacyjnego Centrum Operacji Lądowych - Dowództwa Komponentu Lądowego podczas kierowania Wojskowymi Zgrupowaniami Zadaniowymi w ramach operacji zarządzania kryzysowego, a także historią i tradycjami Centrum

źródło: Urząd Miasta i Gminy Szczucin, COLąd-DKL(oladdkl.wp.mil.pl)/Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

W dniach 24-25 października 2017 r. pod przewodnictwem dowódcy Centrum Operacji Lądowych - Dowódcy Komponentu Lądowego w Krakowie (COLąd-DKL) gen. bryg. Sławomira Kowalskiego przeprowadzony został trening sztabowy pk. RUDAWA-17, w którym udział wzięli przedstawiciele powiatu dąbrowskiego. Ćwiczenie realizowane było przy współudziale Administracji Publicznej Województwa Małopolskiego oraz instytucji i jednostek wojskowych: Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie, 6. Brygady Powietrznodesantowej, 5. batalionu dowodzenia, 35. Wojskowego Oddziału Gospodarczego, Wojskowej Komendy Uzupełnień w Krakowie, Wojskowej Komendy Uzupełnień w Oświęcimiu, Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tarnowie. Zakładanym celem przedsięwzięcia było przygotowanie elementów systemu zarządzania Kryzysowego Centrum Operacji Lądowych – Dowództwa Komponentu Lądowego do realizacji zadań reagowania kryzysowego we współdziałaniu z lokalnymi władzami i służbami odpowiedzialnymi za zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców województwa małopolskiego. Pierwszy dzień treningu składał się prelekcji połączonej z dyskusją na temat zagrożeń powodziowych na terenie Gmin Drwinia i Szczucin, a także wyjazdu terenowego na wał Wiślany do miejscowości Lubasz. Natomiast drugiego dnia do Centrum Operacji Lądowych - Dowództwa Komponentu Lądowego w Krakowie zaproszeni zostali przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, które reprezentowali: Marek Kopia wicestarosta dąbrowski, Zdzisław Kogut kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, Sylwia Ziemian i Michał Kiełbasa inspektorzy w Referacie Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej, a także przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy w Szczucinie na czele z burmistrzem Andrzejem Gorzkowiczem. Udział wzięli również pracownicy instytucji z małopolski, reprezentujący Starostwo Powiatowe w Bochni, Urząd Gminy w Drwini, Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Bochni, Komendę Powiatową Policji w Bochni, a także Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Goście zapoznani zostali z miejscem, zadaniami i rolą Centrum Operacji Lądowych - Dowództwa Komponentu Lądowego w systemie kierowania i dowodzenia SZ RP, organizacją, wyposażeniem oraz zasadami funkcjonowania Połączonego Centrum Operacyjnego Centrum Operacji Lądowych - Dowództwa Komponentu Lądowego podczas kierowania Wojskowymi Zgrupowaniami Zadaniowymi w ramach operacji zarządzania kryzysowego, a także historią i tradycjami Centrum źródło: Urząd Miasta i Gminy Szczucin, COLąd-DKL(oladdkl.wp.mil.pl)/Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych