Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Trwa nabór dotyczący wsparcia na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska

Trwa nabór dotyczący wsparcia na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska

Trwa nabór dotyczący wsparcia na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska

Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska informuje, że w dniach od 3 sierpnia do 11 września 2020 roku odbywa się nabór wniosków w programie: „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” (będącym podziałaniem nr 8,5 Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020).

O pomoc będzie mógł ubiegać się właściciel lasu prywatnego, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Pomoc jest przyznawana beneficjentowi do lasów:

  • dla których opracowany jest Uproszczony Plan Urządzenia Lasu lub dla których zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty wydana na podstawie inwentaryzacji stanu lasu,
  • stanowiących własność wnioskodawcy,
  • w wieku 11–60 lat - średni wiek drzewostanu rozumiany jako średni wiek gatunku panującego w drzewostanie,
  • o powierzchni co najmniej 0,1 hai maksymalnej powierzchni 20 ha na jednego beneficjenta w ciągu całego okresu trwania PROW 2014–2020,
  • nieobjętych 5 letnią premią pielęgnacyjną przyznawaną w ramach działań zalesieniowych w ramach PROW 2007-2013 i PROW 2014-2020.

Więcej informacji można uzyskana stronie internetowej www.gov.pl/web/rolnictwo

Źródło: Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska

Pliki do pobrania

Pobierz plik Ulotka.pdf

Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska informuje, że w dniach od 3 sierpnia do 11 września 2020 roku odbywa się nabór wniosków w programie: „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” (będącym podziałaniem nr 8,5 Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020). O pomoc będzie mógł ubiegać się właściciel lasu prywatnego, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Pomoc jest przyznawana beneficjentowi do lasów: dla których opracowany jest Uproszczony Plan Urządzenia Lasu lub dla których zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty wydana na podstawie inwentaryzacji stanu lasu, stanowiących własność wnioskodawcy, w wieku 11–60 lat - średni wiek drzewostanu rozumiany jako średni wiek gatunku panującego w drzewostanie, o powierzchni co najmniej 0,1 hai maksymalnej powierzchni 20 ha na jednego beneficjenta w ciągu całego okresu trwania PROW 2014–2020, nieobjętych 5 letnią premią pielęgnacyjną przyznawaną w ramach działań zalesieniowych w ramach PROW 2007-2013 i PROW 2014-2020. Więcej informacji można uzyskana stronie internetowej www.gov.pl/web/rolnictwo Źródło: Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska Pliki do pobrania Pobierz plik Ulotka.pdf