Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Trwa nabór kandydatów do nagród „Amicus Hominum” i „Kryształy Soli”

Trwa nabór kandydatów do nagród „Amicus Hominum” i „Kryształy Soli”

Trwa nabór kandydatów do nagród „Amicus Hominum” i „Kryształy Soli”

Do 16 sierpnia 2021 roku Zarząd Województwa Małopolskiego oczekuje na zgłoszenia kandydatur do honorowych nagród „Amicus Hominum” i „Kryształy Soli”. Pierwsza z nich dedykowana jest osobom działającym na rzecz dobra innych, z kolei drugą nagrodą nagradzane są najlepsze małopolskie organizacje pozarządowe. Wyróżnienia te są kierowane w stronę osób czy organizacji pozarządowych realizujących godne uwagi i pożyteczne inicjatywy, a także podejmujących aktywności na rzecz wielu środowisk.

Nagroda „Amicus Hominum” dla osób działających na rzecz dobra innych - została ustanowiona w 2006 roku przez Samorząd Województwa Małopolskiego w celu wyróżnienia osób prywatnych, które swoją bezinteresowną aktywnością wspierają drugiego człowieka. Nagroda „Amicus Hominum” promuje ideę wolontariatu i ma charakter honorowy.
Zgłoszenia do nagrody przyjmowane są w pięciu kategoriach:
• Polityka Społeczna i Prorodzinna, Pomoc Osobom z Niepełnosprawnościami
• Promocja i Ochrona Zdrowia
• Sport i Edukacja
• Działalność Filantropijna
• Inicjatywa Młodych

Nagroda „Kryształy Soli” dla najlepszych małopolskich organizacji pozarządowych - jej głównym celem jest wzmacnianie wizerunku trzeciego sektora, promocja działań najlepszych organizacji, popularyzacja „dobrych praktyk” oraz upowszechnianie najlepszych pomysłów. Nazwa Nagrody „Kryształy Soli” nawiązuje do wyrażenia „sól ziemi” oznaczającego ludzi cennych, wyjątkowych, godnych naśladowania, najbardziej wartościowe jednostki lub grupy ludzi w danej społeczności.
Organizacje pozarządowe mogą uzyskać tytuł laureata lub wyróżnionego w następujących kategoriach:
• Polityka Społeczna, Zdrowie oraz Działalność na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami
• Kultura, Dziedzictwo Narodowe, Tożsamość Regionalna
• Edukacja, Nauka, Społeczeństwo Obywatelskie
• Sport, Turystyka, Środowisko, Ekologia
• Gospodarka i Zrównoważony Rozwój
• Najlepszy Projekt Społeczny
W tegorocznej edycji Nagrody „Kryształy Soli” najlepsza małopolska organizacja pozarządowa otrzyma nagrodę finansową w wysokości 15 tys. zł ufundowaną przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Kandydatów do obu nagród mogą zgłaszać osoby prawne, osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, instytucje oraz organy i jednostki organizacyjne administracji publicznej.
Wszelkie informacje dotyczące konkursów, w tym regulaminy oraz wzory formularzy zgłoszeniowych, dostępne są na stronie internetowej https://www.malopolska.pl/aktualnosci/sprawy-spoleczne-i-rodzina/malopolska-szuka-dobroczyncow-i-najlepszych-organizacji-pozarzadowych oraz w Zespole Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Kancelarii Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, tel. 12/ 61 60 121, ngo@umwm.malopolska.pl.

 

Do 16 sierpnia 2021 roku Zarząd Województwa Małopolskiego oczekuje na zgłoszenia kandydatur do honorowych nagród „Amicus Hominum” i „Kryształy Soli”. Pierwsza z nich dedykowana jest osobom działającym na rzecz dobra innych, z kolei drugą nagrodą nagradzane są najlepsze małopolskie organizacje pozarządowe. Wyróżnienia te są kierowane w stronę osób czy organizacji pozarządowych realizujących godne uwagi i pożyteczne inicjatywy, a także podejmujących aktywności na rzecz wielu środowisk. Nagroda „Amicus Hominum” dla osób działających na rzecz dobra innych - została ustanowiona w 2006 roku przez Samorząd Województwa Małopolskiego w celu wyróżnienia osób prywatnych, które swoją bezinteresowną aktywnością wspierają drugiego człowieka. Nagroda „Amicus Hominum” promuje ideę wolontariatu i ma charakter honorowy.Zgłoszenia do nagrody przyjmowane są w pięciu kategoriach:• Polityka Społeczna i Prorodzinna, Pomoc Osobom z Niepełnosprawnościami• Promocja i Ochrona Zdrowia• Sport i Edukacja• Działalność Filantropijna• Inicjatywa Młodych Nagroda „Kryształy Soli” dla najlepszych małopolskich organizacji pozarządowych - jej głównym celem jest wzmacnianie wizerunku trzeciego sektora, promocja działań najlepszych organizacji, popularyzacja „dobrych praktyk” oraz upowszechnianie najlepszych pomysłów. Nazwa Nagrody „Kryształy Soli” nawiązuje do wyrażenia „sól ziemi” oznaczającego ludzi cennych, wyjątkowych, godnych naśladowania, najbardziej wartościowe jednostki lub grupy ludzi w danej społeczności.Organizacje pozarządowe mogą uzyskać tytuł laureata lub wyróżnionego w następujących kategoriach: • Polityka Społeczna, Zdrowie oraz Działalność na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami• Kultura, Dziedzictwo Narodowe, Tożsamość Regionalna• Edukacja, Nauka, Społeczeństwo Obywatelskie• Sport, Turystyka, Środowisko, Ekologia• Gospodarka i Zrównoważony Rozwój• Najlepszy Projekt SpołecznyW tegorocznej edycji Nagrody „Kryształy Soli” najlepsza małopolska organizacja pozarządowa otrzyma nagrodę finansową w wysokości 15 tys. zł ufundowaną przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Kandydatów do obu nagród mogą zgłaszać osoby prawne, osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, instytucje oraz organy i jednostki organizacyjne administracji publicznej.Wszelkie informacje dotyczące konkursów, w tym regulaminy oraz wzory formularzy zgłoszeniowych, dostępne są na stronie internetowej https://www.malopolska.pl/aktualnosci/sprawy-spoleczne-i-rodzina/malopolska-szuka-dobroczyncow-i-najlepszych-organizacji-pozarzadowych oraz w Zespole Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Kancelarii Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, tel. 12/ 61 60 121, ngo@umwm.malopolska.pl.