Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
 1. Trwa nabór wniosków do programu „Nasze Powietrze”

Trwa nabór wniosków do programu „Nasze Powietrze”

Trwa nabór wniosków do programu „Nasze Powietrze”

Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy zaprasza organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne działające przy organizacjach pozarządowych do składania wniosków w ramach pierwszej edycji programu „Nasze powietrze". Program ukierunkowany jest na wspieranie społeczności lokalnych w podejmowaniu działań na rzecz czystego powietrza i jest realizowany na terenie dwóch województw: małopolskiego i śląskiego.

Program ukierunkowany jest na edukację oraz aktywizację społeczności lokalnych ponieważ to zrozumienie i zaangażowanie ze strony mieszkańców jest jednym z kluczowych czynników wpływających na powodzenie działań na rzecz ochrony powietrza. Powietrze jest naszym dobrem wspólnym i razem musimy o nie dbać.

Cele programu obejmują:

 1. Podniesienie świadomości wśród członków społeczności lokalnych na terenie województwa małopolskiego i/lub śląskiego na temat zanieczyszczenia powietrza i rozwiązań służących poprawie jakości powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem niskiej emisji;
 2. Podniesienie poziomu zaangażowania społeczności lokalnych na terenie województwa małopolskiego i/lub śląskiego w działania na rzecz poprawy jakości powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem niskiej emisji;
 3. Rozwój ruchów i inicjatyw społecznych działających na rzecz poprawy jakości powietrza w województwie małopolskim i/lub śląskim.

W ramach programu przyznawane będą dotacje od 3 000 do 15 000 zł. Nie jest wymagany finansowy wkład własny. O dotacje mogą ubiegać się zarówno organizacje pozarządowe, jak i grupy nieformalne działające przy organizacjach pozarządowych. Projekty można realizować w okresie od 1 listopada 2016 r. do 30 kwietnia 2017 roku. Minimalny okres realizacji projektu wynosi 1 miesiąc, a maksymalny – 6 miesięcy.

Termin składania wniosków mija 3 października 2016 r. o godzinie 15:00.

files/aktualnosci/2016/09_Wrzesien/26_Trwa_nabor_wnioskow_do_programu_Nasze_Powietrze/711right.jpg

Na jakie projekty można uzyskać dofinansowanie?

Projekty powinny zawierać działania zarówno edukacyjne, jak i aktywizujące społeczność lokalną.

1. Edukacja dotycząca jakości powietrza, w szczególności na temat:

 • stanu powietrza i czynników wpływających na ten stan,
 • oddziaływania powietrza na stan zdrowia mieszkańców,
 • działań jakie mieszkańcy mogą podjąć żeby poprawić stan powietrza w swoim otoczeniu,
 • ekonomicznych konsekwencji złego stanu powietrza,
 • ram prawnych dotyczących działań w obszarze jakości powietrza,
 • kompetencji władz lokalnych w zakresie działań służących poprawie jakości powietrza,
 • rozwiązań prawnych, organizacyjnych oraz finansowych związanych z jakością powietrza,
 • przykładów dobrych praktyk.

2. Aktywizacja społeczności lokalnych do działania na rzecz ochrony jakości powietrza, w szczególności poprzez:

 • tworzenie i rozwijanie ruchów i inicjatyw działających na rzecz jakości powietrza,
 • zachęcanie mieszkańców, lokalnych liderów, przedstawicieli organizacji pozarządowych i władz lokalnych do angażowania się w działania na rzecz jakości powietrza,
 • organizowanie społeczności lokalnej wokół tematyki ochrony powietrza.

Przykładowe działania możliwe do zrealizowania w ramach projektu (nie jest to lista zamknięta, jedynie propozycje działań):

 • spotkania informacyjne, edukacyjne, wykłady, konferencje, seminaria,
 • warsztaty, prelekcje, pogadanki w szkołach,
 • działania informacyjne w mediach,
 • kampanie internetowe,
 • tworzenie i dystrybucja materiałów informacyjnych i promocyjnych (broszur, ulotek, plakatów, publikacji),
 • happeningi, konkursy,
 • konsultacje i doradztwo,
 • wizyty studyjne,
 • współpraca z władzami, organizacjami pozarządowymi, społecznością lokalną.

files/aktualnosci/2016/09_Wrzesien/26_Trwa_nabor_wnioskow_do_programu_Nasze_Powietrze/life.jpg

 

Program grantowy „Nasze Powietrze" realizowany jest przez stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy w ramach projektu zintegrowanego „Wdrażanie Programu ochrony powietrza w województwie małopolskim – Małopolska w zdrowej atmosferze", wspieranego z programu Unii Europejskiej LIFE.

Do pobrania:

Więcej informacji dostępnych na stronie: http://www.krakowskialarmsmogowy.pl/naszepowietrze

Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy zaprasza organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne działające przy organizacjach pozarządowych do składania wniosków w ramach pierwszej edycji programu „Nasze powietrze". Program ukierunkowany jest na wspieranie społeczności lokalnych w podejmowaniu działań na rzecz czystego powietrza i jest realizowany na terenie dwóch województw: małopolskiego i śląskiego. Program ukierunkowany jest na edukację oraz aktywizację społeczności lokalnych ponieważ to zrozumienie i zaangażowanie ze strony mieszkańców jest jednym z kluczowych czynników wpływających na powodzenie działań na rzecz ochrony powietrza. Powietrze jest naszym dobrem wspólnym i razem musimy o nie dbać. Cele programu obejmują: Podniesienie świadomości wśród członków społeczności lokalnych na terenie województwa małopolskiego i/lub śląskiego na temat zanieczyszczenia powietrza i rozwiązań służących poprawie jakości powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem niskiej emisji; Podniesienie poziomu zaangażowania społeczności lokalnych na terenie województwa małopolskiego i/lub śląskiego w działania na rzecz poprawy jakości powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem niskiej emisji; Rozwój ruchów i inicjatyw społecznych działających na rzecz poprawy jakości powietrza w województwie małopolskim i/lub śląskim. W ramach programu przyznawane będą dotacje od 3 000 do 15 000 zł. Nie jest wymagany finansowy wkład własny. O dotacje mogą ubiegać się zarówno organizacje pozarządowe, jak i grupy nieformalne działające przy organizacjach pozarządowych. Projekty można realizować w okresie od 1 listopada 2016 r. do 30 kwietnia 2017 roku. Minimalny okres realizacji projektu wynosi 1 miesiąc, a maksymalny – 6 miesięcy. Termin składania wniosków mija 3 października 2016 r. o godzinie 15:00. Na jakie projekty można uzyskać dofinansowanie? Projekty powinny zawierać działania zarówno edukacyjne, jak i aktywizujące społeczność lokalną. 1. Edukacja dotycząca jakości powietrza, w szczególności na temat: stanu powietrza i czynników wpływających na ten stan, oddziaływania powietrza na stan zdrowia mieszkańców, działań jakie mieszkańcy mogą podjąć żeby poprawić stan powietrza w swoim otoczeniu, ekonomicznych konsekwencji złego stanu powietrza, ram prawnych dotyczących działań w obszarze jakości powietrza, kompetencji władz lokalnych w zakresie działań służących poprawie jakości powietrza, rozwiązań prawnych, organizacyjnych oraz finansowych związanych z jakością powietrza, przykładów dobrych praktyk. 2. Aktywizacja społeczności lokalnych do działania na rzecz ochrony jakości powietrza, w szczególności poprzez: tworzenie i rozwijanie ruchów i inicjatyw działających na rzecz jakości powietrza, zachęcanie mieszkańców, lokalnych liderów, przedstawicieli organizacji pozarządowych i władz lokalnych do angażowania się w działania na rzecz jakości powietrza, organizowanie społeczności lokalnej wokół tematyki ochrony powietrza. Przykładowe działania możliwe do zrealizowania w ramach projektu (nie jest to lista zamknięta, jedynie propozycje działań): spotkania informacyjne, edukacyjne, wykłady, konferencje, seminaria, warsztaty, prelekcje, pogadanki w szkołach, działania informacyjne w mediach, kampanie internetowe, tworzenie i dystrybucja materiałów informacyjnych i promocyjnych (broszur, ulotek, plakatów, publikacji), happeningi, konkursy, konsultacje i doradztwo, wizyty studyjne, współpraca z władzami, organizacjami pozarządowymi, społecznością lokalną.   Program grantowy „Nasze Powietrze" realizowany jest przez stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy w ramach projektu zintegrowanego „Wdrażanie Programu ochrony powietrza w województwie małopolskim – Małopolska w zdrowej atmosferze", wspieranego z programu Unii Europejskiej LIFE. Do pobrania: Regulamin programu Instrukcja wypełniania wniosku Wniosek Więcej informacji dostępnych na stronie: http://www.krakowskialarmsmogowy.pl/naszepowietrze