Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Trwa rekrutacja do Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży z Terenu Powiatu Dąbrowskiego

Trwa rekrutacja do Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży z Terenu Powiatu Dąbrowskiego

Trwa rekrutacja do Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży  z Terenu Powiatu Dąbrowskiego

Dyrektor Zespołu Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Brniu w związku z realizacją projektu pn. „Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży
z Terenu Powiatu Dąbrowskiego” ogłasza nabór. Projekt współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa małopolskiego na lata 2014 -2020 w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu C. Usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej ogłasza trwa rekrutacja do Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży z Terenu Powiatu Dąbrowskiego.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się Regulaminem Rekrutacyjnym
oraz o wypełnienie dokumentów aplikacyjnych i złożenia ich w biurze projektu pod adresem:

Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Brniu, 33-210 Olesno, Breń 3

od pn. – pt. w godzinach od 08.00 do 14.00

Zgłoszenia dziecka do placówki dokonują rodzice/opiekuni prawni składając formularz rekrutacji oraz wymagany komplet dokumentów potwierdzających sytuację rodzinną (Oświadczenia, Zaświadczenia, Kserokopie).

Decyzję o przyjęciu dziecka do placówki podejmie Komisja Rekrutacyjna.

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w terminie

od 26.09.2022r. do 03.10.2022

w biurze projektu lub wysłać na adres biura projektowego
za pośrednictwem operatora pocztowego
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy:
swietlicadt@interia.pl

Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży z Terenu Powiatu Dąbrowskiego przeznaczona jest dla uczniów szkół podstawowych i szkół licealnych z terenu Powiatu Dąbrowskiego. Zajęcia w Placówce odbywać będą się od poniedziałku do piątku w godzinach 15:00 – 19:00. W ramach zajęć w Placówce Uczestnicy Projektu będą mieć zapewnione:

  1. zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w procesie uczenia się - kompetencja porozumiewania się w języku ojczystym, języku obcym, kompetencji matematycznych i informatycznych,
  2. zajęcia rozwijające kompetencje społeczne, obywatelskie, w tym wyjazdowe warsztaty połączone z edukacją ekologiczną na terenie parku narodowego, wyjazdowe warsztaty wiedzy o społeczeństwie w Warszawie,
  3. warsztaty w zakresie kreatywnego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów
  4. warsztaty dla osób zainteresowanych rozwojem osobistym, osób chcących zwiększyć swoją efektywność osobistą, chcących rozwijać swoje kompetencje społeczne,
  5. warsztaty z zarządzania budżetem domowym i bycia świadomym konsumentem,
  6. warsztaty z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego i zdrowego żywienia,
  7. warsztaty z zakresu arteterapii, muzykoterapii, socjoterapii,
  8. wyżywienie.

Siedziba Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży z Terenu Powiatu Dąbrowskiego: Centrum Polonii Ośrodek Kultury, turystyki i rekreacji w Brniu - 33-210 Olesno, Breń 1

Realizator Projektu zapewnia transport Uczestników Projektu

DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW PROJEKTU, UDZIAŁ W NIM JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY.

Dyrektor Zespołu Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Brniu w związku z realizacją projektu pn. „Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży z Terenu Powiatu Dąbrowskiego” ogłasza nabór. Projekt współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa małopolskiego na lata 2014 -2020 w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu C. Usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej ogłasza trwa rekrutacja do Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży z Terenu Powiatu Dąbrowskiego. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się Regulaminem Rekrutacyjnym oraz o wypełnienie dokumentów aplikacyjnych i złożenia ich w biurze projektu pod adresem: Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Brniu, 33-210 Olesno, Breń 3 od pn. – pt. w godzinach od 08.00 do 14.00 Zgłoszenia dziecka do placówki dokonują rodzice/opiekuni prawni składając formularz rekrutacji oraz wymagany komplet dokumentów potwierdzających sytuację rodzinną (Oświadczenia, Zaświadczenia, Kserokopie). Decyzję o przyjęciu dziecka do placówki podejmie Komisja Rekrutacyjna. Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w terminie od 26.09.2022r. do 03.10.2022 w biurze projektu lub wysłać na adres biura projektowego za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: swietlicadt@interia.pl Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży z Terenu Powiatu Dąbrowskiego przeznaczona jest dla uczniów szkół podstawowych i szkół licealnych z terenu Powiatu Dąbrowskiego. Zajęcia w Placówce odbywać będą się od poniedziałku do piątku w godzinach 15:00 – 19:00. W ramach zajęć w Placówce Uczestnicy Projektu będą mieć zapewnione: zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w procesie uczenia się - kompetencja porozumiewania się w języku ojczystym, języku obcym, kompetencji matematycznych i informatycznych, zajęcia rozwijające kompetencje społeczne, obywatelskie, w tym wyjazdowe warsztaty połączone z edukacją ekologiczną na terenie parku narodowego, wyjazdowe warsztaty wiedzy o społeczeństwie w Warszawie, warsztaty w zakresie kreatywnego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów warsztaty dla osób zainteresowanych rozwojem osobistym, osób chcących zwiększyć swoją efektywność osobistą, chcących rozwijać swoje kompetencje społeczne, warsztaty z zarządzania budżetem domowym i bycia świadomym konsumentem, warsztaty z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego i zdrowego żywienia, warsztaty z zakresu arteterapii, muzykoterapii, socjoterapii, wyżywienie. Siedziba Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży z Terenu Powiatu Dąbrowskiego: Centrum Polonii Ośrodek Kultury, turystyki i rekreacji w Brniu - 33-210 Olesno, Breń 1 Realizator Projektu zapewnia transport Uczestników Projektu DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW PROJEKTU, UDZIAŁ W NIM JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY. Pliki do pobrania Pobierz plik Karta zgłoszenia.doc Pobierz plik Karta zgłoszenia.pdf Pobierz plik Regulamin.pdf