Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
 1. Trwa rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

Trwa rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

Trwa rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

Już od 24 kwietnia ruszyła rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych. Na terenie naszego powiatu uczniowie III klas gimnazjów mogą wybierać spośród ofert czterech placówek. Są to dwa zespoły szkół w Dąbrowie Tarnowskiej: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 (dawne Liceum Ogólnokształcące) oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 (dawny Zespół Szkół Zawodowych). Oprócz tego działa nowoczesna placówka w Szczucinie - Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych. Ponadto funkcjonuje Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu (koło Olesna).

Gimnazjaliści mogą składać dokumenty do wybranych szkół ponadgimnazjalnych od 24 kwietnia do 12 czerwca 2017 r. do godz. 15:00. Czas na dostarczenie kopii świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego do wybranej szkoły kandydaci mają od 23 do 27 czerwca 2017 r. do godz. 15:00. Wyniki postępowania rekrutacyjnego zostaną ogłoszone 30 czerwca 2017 r. do godz. 12:00.

Szczegółowy terminarz oraz regulamin procedury rekrutacyjnej można znaleźć na stronie internetowej każdej ze szkół oraz na stronie Kuratorium Oświaty w Krakowie. https://kuratorium.krakow.pl/category/szkoly-i-placowki/rekrutacja/

Szkoły w powiecie dąbrowskim są znane ze swojej wyrobionej przez lata renomy. Charakteryzuje je nowoczesna baza oświatowa, wykfalifikowana kadra nauczycielska, świetne zaplecze sportowe, a także doskonała, rodzinna atmosfera. Warto podkreślić, iż poziom szkół na Powiślu Dąbrowskim nie odbiega wcale od poziomu szkół w dużych ośrodkach. Młodzi ludzie nie muszą więc tracić czasu na dojazdy do Tarnowa.

Staramy się, aby nasze szkoły kształciły na najwyższym poziomie, a z nauki w naszych placówkach byli zadowoleni zarówno uczniowie, jak też rodzice. Nasze szkoły mają przygotować tak, aby uczniowie nie mieli problemów ze zdawaniem matury, czy egzaminów zawodowych, a zdobyte wykształcenie stanowiło przepustkę do dalszego kształcenia. Warto skorzystać z naszej oferty oświatowej, bo nie ustępuje ona ofertom oświatowym dużych ośrodków miejskich – mówi starosta dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski.

W dziedzinie edukacji powiat dąbrowski postawił w ostatnich latach przede wszystkim na szkolnictwo zawodowe.

W 2016 roku uroczyście otwarliśmy zmodernizowane warsztaty szkolne w Powiatowym Centrum Edukacji  i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie. Dzięki realizacji projektów w ramach MRPO opiewających na kwotę ponad 4,1 mln zł, i środkom własnym z budżetu, możemy poszczycić się najnowocześniejszą placówką w Małopolsce, kształcącą na najwyższym poziomie. Gruntownie wyremontowane i zmodernizowane budynki dawnych warsztatów szkolnych w Szczucinie oraz wspaniała baza dydaktyczna sprawiają, że wracamy do najlepszych tradycji szkoły zawodowej. W tak pięknym obiekcie nasza młodzież zdobywa nowe umiejętności, które z pewnością wykorzysta ona podczas przyszłej pracy zawodowej – podkreśla starosta Tadeusz Kwiatkowski.

Aktualnie trzy szkoły zawodowe na Powiślu (w Dąbrowie Tarnowskiej, Szczucinie i Brniu) realizują też drugą edycję projektu modernizacji kształcenia zawodowego. Liderem projektu jest szkoła w Szczucinie, a cały projekt opiewa na kwotę 3,7 mln zł. W ramach projektu młodzież z tych szkół ma możliwość uczestnictwa w dodatkowych kursach i szkoleniach. Oprócz tego uczniowie mogą uzyskać wsparcie takie jak udział w stażach zawodowych, wizytach zawodoznawczych, zajęciach dodatkowych oraz uzyskać stypendia dla uzdolnionych uczniów.

Warto zatem wybrać którąś ze szkół z terenu powiatu dąbrowskiego!

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej
ul. Piłsudskiego 44

33-200 Dąbrowa Tarnowska
http://www.lo-dabrowa.tarnow.pl/
https://www.facebook.com/lodabrowatarnowska/

 files/aktualnosci/2017/05_Maj/22_Trwa_rekrutacja_do_szkol_ponadgimnazjalnych_w_powiecie/1.png

 

 Wykaz klas pierwszych w roku szkolnym 2017/2018:

 • klasa medyczna,
 • klasa psychologiczno-pedagogiczna,
 • klasa politechniczna,
 • klasa mundurowa,
 • klasa turystyczno-ekonomiczna,
 • klasa medialno-językowa,
 • klasa sportowa.

Szczegółowe informacja na stronie szkoły: http://www.lo-dabrowa.tarnow.pl/index.php/rekrutacja

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej
ul. Kościuszki 5

33-200 Dąbrowa Tarnowska
http://zsp2.miasto.net.pl/
https://www.facebook.com/Zsp-Baczynski-Dabrowa-Tarnowska-1543609715969571/

 files/aktualnosci/2017/05_Maj/22_Trwa_rekrutacja_do_szkol_ponadgimnazjalnych_w_powiecie/2.JPG

 Nabór na rok szkolny 2017/2018:

 • technik ekonomista,
 • technik handlowiec,
 • technik hotelarz,
 • technik logistyk,
 • technik informatyk,
 • Szkoła Branżowa I stopnia.

Szczegółowe informacja na stronie szkoły: http://zsp2.miasto.net.pl/?page_id=272

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu
Breń 3

33-210 Olesno
http://www.zspbren.pl/
https://www.facebook.com/Zespol-Szkol-Ponadgimnazjalnych-w-Brniu-429284167157697

 files/aktualnosci/2017/05_Maj/22_Trwa_rekrutacja_do_szkol_ponadgimnazjalnych_w_powiecie/3.jpg

Nabór na rok szkolny 2017/2018:

• technik budownictwa,
• technik architektury krajobrazu,
• technik organizacji reklamy,
• technik inżynierii środowiska i melioracji,
• technik agrobiznesu,
• Branżowa Szkoła I stopnia.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu trwa też nabór do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla absolwentów gimnazjum, posiadających orzeczenie o upośledzeniu umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Szkoła specjalna wzbogaca ofertę edukacyjną dla młodzieży, dając im szansę na wszechstronny rozwój, na miarę możliwości psychofizycznych. Uczniowie mogą kontynuować naukę w swoim środowisku, w bliskości domu rodzinnego, z ułatwionym dojazdem do szkoły, dzięki jej centralnemu położeniu na mapie powiatu. Szkoła funkcjonuje w oparciu o istniejącą bazę dydaktyczną oraz kadrę Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu. Wielkim atutem placówki jest z pewnością piękne położenie, wśród zieleni, obok zabytkowego parku w Brniu.

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy jest szkołą ponadgimnazjalną o trzyletnim okresie nauczania. Głównym celem szkoły jest przygotowanie uczniów do jak najpełniejszego samodzielnego życia w integracji ze społeczeństwem poprzez stworzenie uczniom możliwości rozwoju w dostępnym im zakresie, za pomocą specjalnych metod.

Szkoła przysposabia uczniów do pracy, a w szczególności kształtuje określone umiejętności i nawyki, a także rozwija i wspiera uczniów w osiąganiu maksymalnej niezależności w zakresie zaspokajania własnych potrzeb, zaradności w życiu codziennym oraz przygotowuje do pracy we własnym gospodarstwie domowym i warunkach pracy chronionej.

Szczegółowe informacja na stronie szkoły: http://www.zspbren.pl/index.php/14-oferta-szkoly/22-oferta-szkoly

Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie
ul. Witosa 2

33-230 Szczucin
http://www.pceikz.pl/
https://www.facebook.com/PCEiKZSzczucin

 files/aktualnosci/2017/05_Maj/22_Trwa_rekrutacja_do_szkol_ponadgimnazjalnych_w_powiecie/4.jpg

Nabór na rok szkolny 2017/2018:

- Liceum Ogólnokształcące

 • klasa humanistyczna,
 • klasa matematyczno-fizyczna,
 • klasa biologiczno-chemiczna z elementami kosmetologii.

 - Technikum

 • technik pojazdów samochodowych,
 • technik ochrony środowiska,
 • technik chłodnictwa i klimatyzacji,
 • technik obsługi turystycznej,
 • technik mechanik,
 • technik teleinformatyk,
 • technik elektronik,
 • technik informatyk.

- Branżowa szkoła I stopnia

- Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

Szczegółowe informacja na stronie szkoły: http://www.pceikz.pl/index.php/menu-glowne/prezentacja-zawodow

 Zachęcamy również do obejrzenia VII odcinka programu „Na Powiślu" pt. „Edukacja w powiecie", w którym zaprezentowane są szkoły ponadgimnazjalne powiatu dąbrowskiego.

  AW/mags

Już od 24 kwietnia ruszyła rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych. Na terenie naszego powiatu uczniowie III klas gimnazjów mogą wybierać spośród ofert czterech placówek. Są to dwa zespoły szkół w Dąbrowie Tarnowskiej: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 (dawne Liceum Ogólnokształcące) oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 (dawny Zespół Szkół Zawodowych). Oprócz tego działa nowoczesna placówka w Szczucinie - Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych. Ponadto funkcjonuje Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu (koło Olesna). Gimnazjaliści mogą składać dokumenty do wybranych szkół ponadgimnazjalnych od 24 kwietnia do 12 czerwca 2017 r. do godz. 15:00. Czas na dostarczenie kopii świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego do wybranej szkoły kandydaci mają od 23 do 27 czerwca 2017 r. do godz. 15:00. Wyniki postępowania rekrutacyjnego zostaną ogłoszone 30 czerwca 2017 r. do godz. 12:00. Szczegółowy terminarz oraz regulamin procedury rekrutacyjnej można znaleźć na stronie internetowej każdej ze szkół oraz na stronie Kuratorium Oświaty w Krakowie. https://kuratorium.krakow.pl/category/szkoly-i-placowki/rekrutacja/ Szkoły w powiecie dąbrowskim są znane ze swojej wyrobionej przez lata renomy. Charakteryzuje je nowoczesna baza oświatowa, wykfalifikowana kadra nauczycielska, świetne zaplecze sportowe, a także doskonała, rodzinna atmosfera. Warto podkreślić, iż poziom szkół na Powiślu Dąbrowskim nie odbiega wcale od poziomu szkół w dużych ośrodkach. Młodzi ludzie nie muszą więc tracić czasu na dojazdy do Tarnowa. Staramy się, aby nasze szkoły kształciły na najwyższym poziomie, a z nauki w naszych placówkach byli zadowoleni zarówno uczniowie, jak też rodzice. Nasze szkoły mają przygotować tak, aby uczniowie nie mieli problemów ze zdawaniem matury, czy egzaminów zawodowych, a zdobyte wykształcenie stanowiło przepustkę do dalszego kształcenia. Warto skorzystać z naszej oferty oświatowej, bo nie ustępuje ona ofertom oświatowym dużych ośrodków miejskich – mówi starosta dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski. W dziedzinie edukacji powiat dąbrowski postawił w ostatnich latach przede wszystkim na szkolnictwo zawodowe. W 2016 roku uroczyście otwarliśmy zmodernizowane warsztaty szkolne w Powiatowym Centrum Edukacji  i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie. Dzięki realizacji projektów w ramach MRPO opiewających na kwotę ponad 4,1 mln zł, i środkom własnym z budżetu, możemy poszczycić się najnowocześniejszą placówką w Małopolsce, kształcącą na najwyższym poziomie. Gruntownie wyremontowane i zmodernizowane budynki dawnych warsztatów szkolnych w Szczucinie oraz wspaniała baza dydaktyczna sprawiają, że wracamy do najlepszych tradycji szkoły zawodowej. W tak pięknym obiekcie nasza młodzież zdobywa nowe umiejętności, które z pewnością wykorzysta ona podczas przyszłej pracy zawodowej – podkreśla starosta Tadeusz Kwiatkowski. Aktualnie trzy szkoły zawodowe na Powiślu (w Dąbrowie Tarnowskiej, Szczucinie i Brniu) realizują też drugą edycję projektu modernizacji kształcenia zawodowego. Liderem projektu jest szkoła w Szczucinie, a cały projekt opiewa na kwotę 3,7 mln zł. W ramach projektu młodzież z tych szkół ma możliwość uczestnictwa w dodatkowych kursach i szkoleniach. Oprócz tego uczniowie mogą uzyskać wsparcie takie jak udział w stażach zawodowych, wizytach zawodoznawczych, zajęciach dodatkowych oraz uzyskać stypendia dla uzdolnionych uczniów. Warto zatem wybrać którąś ze szkół z terenu powiatu dąbrowskiego!  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Piłsudskiego 44 33-200 Dąbrowa Tarnowska http://www.lo-dabrowa.tarnow.pl/ https://www.facebook.com/lodabrowatarnowska/      Wykaz klas pierwszych w roku szkolnym 2017/2018: klasa medyczna, klasa psychologiczno-pedagogiczna, klasa politechniczna, klasa mundurowa, klasa turystyczno-ekonomiczna, klasa medialno-językowa, klasa sportowa. Szczegółowe informacja na stronie szkoły: http://www.lo-dabrowa.tarnow.pl/index.php/rekrutacja Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Kościuszki 5 33-200 Dąbrowa Tarnowska http://zsp2.miasto.net.pl/ https://www.facebook.com/Zsp-Baczynski-Dabrowa-Tarnowska-1543609715969571/    Nabór na rok szkolny 2017/2018: technik ekonomista, technik handlowiec, technik hotelarz, technik logistyk, technik informatyk, Szkoła Branżowa I stopnia. Szczegółowe informacja na stronie szkoły: http://zsp2.miasto.net.pl/?page_id=272 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu Breń 3 33-210 Olesno http://www.zspbren.pl/ https://www.facebook.com/Zespol-Szkol-Ponadgimnazjalnych-w-Brniu-429284167157697   Nabór na rok szkolny 2017/2018: • technik budownictwa, • technik architektury krajobrazu, • technik organizacji reklamy, • technik inżynierii środowiska i melioracji, • technik agrobiznesu, • Branżowa Szkoła I stopnia. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu trwa też nabór do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla absolwentów gimnazjum, posiadających orzeczenie o upośledzeniu umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Szkoła specjalna wzbogaca ofertę edukacyjną dla młodzieży, dając im szansę na wszechstronny rozwój, na miarę możliwości psychofizycznych. Uczniowie mogą kontynuować naukę w swoim środowisku, w bliskości domu rodzinnego, z ułatwionym dojazdem do szkoły, dzięki jej centralnemu położeniu na mapie powiatu. Szkoła funkcjonuje w oparciu o istniejącą bazę dydaktyczną oraz kadrę Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu. Wielkim atutem placówki jest z pewnością piękne położenie, wśród zieleni, obok zabytkowego parku w Brniu. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy jest szkołą ponadgimnazjalną o trzyletnim okresie nauczania. Głównym celem szkoły jest przygotowanie uczniów do jak najpełniejszego samodzielnego życia w integracji ze społeczeństwem poprzez stworzenie uczniom możliwości rozwoju w dostępnym im zakresie, za pomocą specjalnych metod. Szkoła przysposabia uczniów do pracy, a w szczególności kształtuje określone umiejętności i nawyki, a także rozwija i wspiera uczniów w osiąganiu maksymalnej niezależności w zakresie zaspokajania własnych potrzeb, zaradności w życiu codziennym oraz przygotowuje do pracy we własnym gospodarstwie domowym i warunkach pracy chronionej. Szczegółowe informacja na stronie szkoły: http://www.zspbren.pl/index.php/14-oferta-szkoly/22-oferta-szkoly Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie ul. Witosa 2 33-230 Szczucin http://www.pceikz.pl/ https://www.facebook.com/PCEiKZSzczucin   Nabór na rok szkolny 2017/2018: - Liceum Ogólnokształcące klasa humanistyczna, klasa matematyczno-fizyczna, klasa biologiczno-chemiczna z elementami kosmetologii.  - Technikum technik pojazdów samochodowych, technik ochrony środowiska, technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik obsługi turystycznej, technik mechanik, technik teleinformatyk, technik elektronik, technik informatyk. - Branżowa szkoła I stopnia - Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Szczegółowe informacja na stronie szkoły: http://www.pceikz.pl/index.php/menu-glowne/prezentacja-zawodow  Zachęcamy również do obejrzenia VII odcinka programu „Na Powiślu" pt. „Edukacja w powiecie", w którym zaprezentowane są szkoły ponadgimnazjalne powiatu dąbrowskiego.   AW/mags