Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Trzydzieści inwestycji

Trzydzieści inwestycji

Trzydzieści inwestycji

- Przyszłoroczny budżet jest proinwestycyjny, dość odważny, ale i bezpieczny. 28 proc. przeznaczonych zostanie na wydatki majątkowe, co przy średniej w kraju 16-18 proc. jest dobrym wskaźnikiem - podsumowuje burmistrz Dąbrowy, Stanisław Początek.

Dochody gminy Dąbrowa Tarnowska w przyszłym roku wyniosą 26,7 mln złotych. W jednej trzeciej stanowić je będą dochody własne gminy, pozostałą część subwencje i dotacje z budżetu państwa. - W trakcie roku dochody mogą się zwiększać, staramy się o dodatkowe pieniądze ze źródeł pozabudżetowych. Będą one przeznaczone m.in. na termomodernizację i zainstalowanie windy w miejskiej przychodni, budowę kanalizacji we wsiach: Żelazówka, Brnik i Szarwark oraz rozwój wiejskich centrów kultury - mówi burmistrz Stanisław Początek.

Przyszłoroczne wydatki w Dąbrowie wyniosą 32 mln złotych, najwięcej, bo 42 proc. tej sumy, gmina wyda na oświatę. Około 14 proc. budżetu pochłoną wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, w tym na budowę kanalizacji i oświetlenia ulicznego oraz wagę samochodową przy składowisku odpadów. Na pomoc społeczną gmina przeznaczy 12 proc. budżetu. Wzrosną wydatki na kulturę fizyczną i sport, z 1,5 w roku ubiegłym, do 9 proc.

W sumie w przyszłym roku w gminie realizowanych będzie 30 zadań. Najkosztowniejsze to kanalizacja i budowa krytej pływalni. Wśród pozostałych znalazły się m.in. nowa elewacja domu kultury, wymiana części okien w bibliotece, modernizacja bloków komunalnych. Nowe nawierzchnie położone zostaną na ulicach Ligęzów, Kukiela i Hallera, przebudowana zostanie ul. Różana, wybudowany będzie chodnik w centrum Żelazówki.

Deficyt w wysokości 5,3 mln pokryty zostanie z pożyczki WFOŚ na kanalizację oraz kredytów bankowych na budowę krytej pływalni i sali gimnastycznej w Nieczajnej Górnej. 18 proc. to, zdaniem burmistrza Początka, zadłużenie bezpieczne. - Tym bardziej, że pieniądze przeznaczone zostaną na inwestycje. Jest to duży wysiłek, ale warto, tym bardziej, że na przykład pożyczka z NFOŚ jest korzystna i częściowo może być umorzona - podkreśla burmistrz. (baja)

źródło: Dziennik Polski

- Przyszłoroczny budżet jest proinwestycyjny, dość odważny, ale i bezpieczny. 28 proc. przeznaczonych zostanie na wydatki majątkowe, co przy średniej w kraju 16-18 proc. jest dobrym wskaźnikiem - podsumowuje burmistrz Dąbrowy, Stanisław Początek. Dochody gminy Dąbrowa Tarnowska w przyszłym roku wyniosą 26,7 mln złotych. W jednej trzeciej stanowić je będą dochody własne gminy, pozostałą część subwencje i dotacje z budżetu państwa. - W trakcie roku dochody mogą się zwiększać, staramy się o dodatkowe pieniądze ze źródeł pozabudżetowych. Będą one przeznaczone m.in. na termomodernizację i zainstalowanie windy w miejskiej przychodni, budowę kanalizacji we wsiach: Żelazówka, Brnik i Szarwark oraz rozwój wiejskich centrów kultury - mówi burmistrz Stanisław Początek. Przyszłoroczne wydatki w Dąbrowie wyniosą 32 mln złotych, najwięcej, bo 42 proc. tej sumy, gmina wyda na oświatę. Około 14 proc. budżetu pochłoną wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, w tym na budowę kanalizacji i oświetlenia ulicznego oraz wagę samochodową przy składowisku odpadów. Na pomoc społeczną gmina przeznaczy 12 proc. budżetu. Wzrosną wydatki na kulturę fizyczną i sport, z 1,5 w roku ubiegłym, do 9 proc. W sumie w przyszłym roku w gminie realizowanych będzie 30 zadań. Najkosztowniejsze to kanalizacja i budowa krytej pływalni. Wśród pozostałych znalazły się m.in. nowa elewacja domu kultury, wymiana części okien w bibliotece, modernizacja bloków komunalnych. Nowe nawierzchnie położone zostaną na ulicach Ligęzów, Kukiela i Hallera, przebudowana zostanie ul. Różana, wybudowany będzie chodnik w centrum Żelazówki. Deficyt w wysokości 5,3 mln pokryty zostanie z pożyczki WFOŚ na kanalizację oraz kredytów bankowych na budowę krytej pływalni i sali gimnastycznej w Nieczajnej Górnej. 18 proc. to, zdaniem burmistrza Początka, zadłużenie bezpieczne. - Tym bardziej, że pieniądze przeznaczone zostaną na inwestycje. Jest to duży wysiłek, ale warto, tym bardziej, że na przykład pożyczka z NFOŚ jest korzystna i częściowo może być umorzona - podkreśla burmistrz. (baja) źródło: Dziennik Polski