Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Przed nami kolejny Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Od 22 do 28 lutego 2021 roku każdy zainteresowany będzie mógł uzyskać informacje w prokuraturach regionalnych, okręgowych i rejonowych w całym kraju o swoich uprawnieniach w postępowaniach przygotowawczych i sądowych.

W organizację obchodów – oprócz Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Krajowej – aktywnie włączyli się asystenci sędziów, referendarze, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, psycholodzy, kuratorzy sądowi, policjanci oraz inni specjaliści.

Idea obchodów Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw zrodziła się w 2000 roku w Ministerstwie Sprawiedliwości i ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Jest ona związana z obchodzonym corocznie Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 roku o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. Ma on przypominać o trudnej sytuacji ofiar przestępstw i ich rodzin.

Informacje o dyżurach pełnionych przez prokuratorów udzielających porad prawnych zostaną zamieszczone w formie komunikatów na tablicach informacyjnych i stronach internetowych prokuratur regionalnych i okręgowych.
(Dział Prasowy Prokuratura Krajowa)

Wzorem lat ubiegłych osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać porad prawnych w Prokuraturze Rejonowej w Dąbrowie Tarnowskiej
(ul. Wyszyńskiego 2).

W dniach od 22 do 26 lutego 2021 roku w godzinach od 10:00 do 13:00 dyżurni prokuratorzy i asystent będą udzielać bezpłatnie porad prawnych osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Z uwagi na okres pandemii porady udzielane będą w pierwszej kolejności drogą pisemną za pośrednictwem Internetu: dąbrowa.t@tarnow.po.gov.pl oraz telefonicznie pod nr 14 642 27 48.

Przed nami kolejny Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Od 22 do 28 lutego 2021 roku każdy zainteresowany będzie mógł uzyskać informacje w prokuraturach regionalnych, okręgowych i rejonowych w całym kraju o swoich uprawnieniach w postępowaniach przygotowawczych i sądowych. W organizację obchodów – oprócz Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Krajowej – aktywnie włączyli się asystenci sędziów, referendarze, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, psycholodzy, kuratorzy sądowi, policjanci oraz inni specjaliści. Idea obchodów Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw zrodziła się w 2000 roku w Ministerstwie Sprawiedliwości i ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Jest ona związana z obchodzonym corocznie Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 roku o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. Ma on przypominać o trudnej sytuacji ofiar przestępstw i ich rodzin. Informacje o dyżurach pełnionych przez prokuratorów udzielających porad prawnych zostaną zamieszczone w formie komunikatów na tablicach informacyjnych i stronach internetowych prokuratur regionalnych i okręgowych. (Dział Prasowy Prokuratura Krajowa) Wzorem lat ubiegłych osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać porad prawnych w Prokuraturze Rejonowej w Dąbrowie Tarnowskiej (ul. Wyszyńskiego 2). W dniach od 22 do 26 lutego 2021 roku w godzinach od 10:00 do 13:00 dyżurni prokuratorzy i asystent będą udzielać bezpłatnie porad prawnych osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Z uwagi na okres pandemii porady udzielane będą w pierwszej kolejności drogą pisemną za pośrednictwem Internetu: dąbrowa.t@tarnow.po.gov.pl oraz telefonicznie pod nr 14 642 27 48.