Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Ułatwienia i oszczędności dla kierowców i właścicieli pojazdów

Ułatwienia i oszczędności dla kierowców i właścicieli pojazdów

Ułatwienia i oszczędności dla kierowców i właścicieli pojazdów
4 i 5 grudnia 2020 roku weszły w życie zmiany ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw - wprowadzające szereg ułatwień dla właścicieli pojazdów i kierujących pojazdami oraz uproszczeń w procedurach związanych z rejestracją pojazdów.
 
Prawo jazdy on-line
Kierujący pojazdami posiadający polskie prawo jazdy są zwolnieni od 5 grudnia 2020 roku z obowiązku posiadania przy sobie i okazywania dokumentu podczas kontroli drogowej na terytorium Polski. Dane i uprawnienia kierowcy będą podczas kontroli drogowej sprawdzane w centralnej ewidencji kierowców.
 
Koniec z wymianą dowodu rejestracyjnego, kiedy skończy się miejsce na pieczątki
W sytuacji, w której w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym wypełnione zostały wszystkie rubryki przeznaczone do wpisania terminu następnego badania technicznego, nie trzeba już będzie wymieniać dowodu rejestracyjnego pojazdu. Takie rozwiązanie to znaczna oszczędność czasu i pieniędzy dla właścicieli pojazdów. Nowe rozwiązanie obowiązuje od 4 grudnia 2020 roku.
 
Pojazd zarejestruje starosta w miejscu czasowego zamieszkania
Od 4 grudnia 2020 roku nowelizacja ustawy wprowadza możliwość rejestracji pojazdu lub czasowej rejestracji na wniosek właściciela, również przez starostę właściwego ze względu na miejsce czasowego zamieszkania, a także czasowej rejestracji pojazdu na wniosek właściciela w przypadku konieczności przejazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru, również przez starostę właściwego dla miejsca zakupu lub odbioru pojazdu.
 
Przepisy ustawy umożliwią również zwrot zatrzymanego elektronicznie przez organ kontroli ruchu drogowego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) przez stację kontroli pojazdów. Rozwiązanie to wyeliminuje konieczność zwracania się kierowcy o zwrot dokumentu np. do urzędu lub też jednostki organu, który zatrzymał dokument. Data wejścia w życie – 4 października 2020 roku.
 
Dużym ułatwieniem dla właścicieli pojazdów będzie wprowadzenie powiązania czasowej rejestracji pojazdu w celu wywozu za granicę z wyrejestrowaniem pojazdu z urzędu. Rozwiązanie to weszło w życie 4 grudnia 2020 roku.
 
Jeśli od ostatniej rejestracji pojazdu na terytorium RP nie nastąpiła zmiana własności, od 4 grudnia 2020 roku nie będzie obowiązku przedkładania do rejestracji dowodu własności pojazdu. Do wniosku o rejestrację wystarczy dowód rejestracyjny z aktualnymi badaniami technicznymi, nie trzeba już będzie dostarczać  do urzędu umowy kupna pojazdu.
 
Prawo jazdy w aplikacji mObywatel, czyli e-prawo jazdy
Prawo jazdy to kolejny dokument, którego nie trzeba już przy sobie nosić od 5 grudnia 2020 roku, ponieważ jest on dostępny on-line w aplikacji mObywatel. W aplikacji tej znajdziemy również dowód rejestracyjny i polisę ubezpieczeniową OC. Dostępny jest również licznik punktów karnych, dzięki któremu szybko i wygodnie będzie można sprawdzić stan swojego konta.
Aplikacja jest bezpłatna. Płacimy jedynie za korzystanie z internetu podczas pobrania danych - według taryfy swojego operatora.
Aktywacja aplikacji mObywatel odbywa się poprzez profil zaufany.
 
 
Źródło:
mPrawo jazdy - mObywatel - Portal Gov.pl (www.gov.pl)
Ułatwienia i oszczędności dla kierowców i właścicieli pojazdów - Ministerstwo Infrastruktury - Portal Gov.pl (www.gov.pl)
4 i 5 grudnia 2020 roku weszły w życie zmiany ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw - wprowadzające szereg ułatwień dla właścicieli pojazdów i kierujących pojazdami oraz uproszczeń w procedurach związanych z rejestracją pojazdów.   Prawo jazdy on-line Kierujący pojazdami posiadający polskie prawo jazdy są zwolnieni od 5 grudnia 2020 roku z obowiązku posiadania przy sobie i okazywania dokumentu podczas kontroli drogowej na terytorium Polski. Dane i uprawnienia kierowcy będą podczas kontroli drogowej sprawdzane w centralnej ewidencji kierowców.   Koniec z wymianą dowodu rejestracyjnego, kiedy skończy się miejsce na pieczątki W sytuacji, w której w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym wypełnione zostały wszystkie rubryki przeznaczone do wpisania terminu następnego badania technicznego, nie trzeba już będzie wymieniać dowodu rejestracyjnego pojazdu. Takie rozwiązanie to znaczna oszczędność czasu i pieniędzy dla właścicieli pojazdów. Nowe rozwiązanie obowiązuje od 4 grudnia 2020 roku.   Pojazd zarejestruje starosta w miejscu czasowego zamieszkania Od 4 grudnia 2020 roku nowelizacja ustawy wprowadza możliwość rejestracji pojazdu lub czasowej rejestracji na wniosek właściciela, również przez starostę właściwego ze względu na miejsce czasowego zamieszkania, a także czasowej rejestracji pojazdu na wniosek właściciela w przypadku konieczności przejazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru, również przez starostę właściwego dla miejsca zakupu lub odbioru pojazdu.   Przepisy ustawy umożliwią również zwrot zatrzymanego elektronicznie przez organ kontroli ruchu drogowego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) przez stację kontroli pojazdów. Rozwiązanie to wyeliminuje konieczność zwracania się kierowcy o zwrot dokumentu np. do urzędu lub też jednostki organu, który zatrzymał dokument. Data wejścia w życie – 4 października 2020 roku.   Dużym ułatwieniem dla właścicieli pojazdów będzie wprowadzenie powiązania czasowej rejestracji pojazdu w celu wywozu za granicę z wyrejestrowaniem pojazdu z urzędu. Rozwiązanie to weszło w życie 4 grudnia 2020 roku.   Jeśli od ostatniej rejestracji pojazdu na terytorium RP nie nastąpiła zmiana własności, od 4 grudnia 2020 roku nie będzie obowiązku przedkładania do rejestracji dowodu własności pojazdu. Do wniosku o rejestrację wystarczy dowód rejestracyjny z aktualnymi badaniami technicznymi, nie trzeba już będzie dostarczać  do urzędu umowy kupna pojazdu.   Prawo jazdy w aplikacji mObywatel, czyli e-prawo jazdy Prawo jazdy to kolejny dokument, którego nie trzeba już przy sobie nosić od 5 grudnia 2020 roku, ponieważ jest on dostępny on-line w aplikacji mObywatel. W aplikacji tej znajdziemy również dowód rejestracyjny i polisę ubezpieczeniową OC. Dostępny jest również licznik punktów karnych, dzięki któremu szybko i wygodnie będzie można sprawdzić stan swojego konta. Aplikacja jest bezpłatna. Płacimy jedynie za korzystanie z internetu podczas pobrania danych - według taryfy swojego operatora. Aktywacja aplikacji mObywatel odbywa się poprzez profil zaufany.     Źródło: mPrawo jazdy - mObywatel - Portal Gov.pl (www.gov.pl) Ułatwienia i oszczędności dla kierowców i właścicieli pojazdów - Ministerstwo Infrastruktury - Portal Gov.pl (www.gov.pl)