Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Uchwalono dąbrowski budżet

Uchwalono dąbrowski budżet

Uchwalono dąbrowski budżet

Niemal jednogłośnie radni Dąbrowy Tarnowskiej uchwalili tegoroczny budżet dla gminy. Zakłada on dochody w wysokości blisko 24,5 mln złotych, wydatki w kwocie ponad 25,5 mln. Deficyt wyniesie ponad 2 mln złotych i ma być pokryty z pożyczek i kredytu bankowego. Połowę budżetu pochłonie oświata, do której gmina z własnych funduszy dołoży 3,3 mln złotych. Większość funduszy oświatowych pochłonie utrzymanie szkół i przedszkoli, jedynie 287 tys. przeznaczone będzie na wydatki majątkowe.

Wśród planowanych na ten rok inwestycji znajdą się kolejne odcinki kanalizacji, do października ma być zakończona kanalizacja ulic: Piłsudskiego. Legionistów, Hallera, Al. Wolności. Rozpoczęta będzie kanalizacja ulic: Szarwarskiej, Zagumnie, Ulinów, Szymanowskiego, Wieniawskiego, Chopina. Paderewskiego. Wykonane zostaną projekty kanalizacji dla wsi Brnik, Szarwark i Żelazówka, gmina stara się o fundusze unijne na ich realizację. W tym roku opracowany będzie także projekt kanalizacji wraz z modernizacją ul. Gruszowskiej i Leśnej, który finansowany będzie wspólnie z powiatem.
Inwestycję zaplanowano także na kilku drogach. Na dwa lata rozłożono gruntowną przebudowę ul. Ligęzów i gen. Kukiela, zarezerwowano fundusze na modernizację ul. Hallera. Mimo że Zarząd Dróg Wojewódzkich zaplanował modernizację całej drogi Dąbrowa - Szczurowa, gmina nadal zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami chce współfinansować nowy chodnik od granic miasta do Morzychny. Odnowienia doczekają się w tym roku alejki parkowe oraz chodnik na ul. Zazamcze w okolicy przedszkola.
Wydatki na administrację publiczną zaplanowane na ten rok oceniane są jako niższe od średniej w miastach powiatowych i wyniosą ok. 11 proc. budżetu. W związku z wchodzącymi przepisami gmina musi zatrudnić architekta i inspektora wewnętrznej kontroli finansowej.
Burmistrz Stanisław Początek podkreślał również priorytety w wydatkach na kulturę. Pieniędzy nie powinno zabraknąć na orkiestrę dętą i zespół "Nieczajnianie" działające przy Domu Kultury. "To zespoły, które bardzo się podobają, nie tylko u nas, ale zdobywają popularność, także goszcząc w innych miastach, gdzie promują naszą gminę. Ludzie, którzy działają w nich społecznie, powinni liczyć przynajmniej na drobne nagrody rekompensujące koszty dojazdów na próby" - mówił burmistrz.

Budżet na rok 2004 będzie deficytowy, ponad 2 mln różnicy między dochodami a wydatkami gmina zamierza pokryć z preferencyjnej pożyczki z WFOŚ-u, która sfinansuje kanalizację ul. Szarwarskiej oraz z komercyjnego kredytu na modernizację drogi w Nieczajnej Dolnej, która ma być dofinansowana z Sapardu. Jak zapewnia burmistrz, poziom zadłużenia gminy jest bezpieczny i wyniesie około 26 proc. budżetu, podczas, gdy dopuszczalne jest 60 proc. (BAJA)

Źródło: Dziennik Polski

Niemal jednogłośnie radni Dąbrowy Tarnowskiej uchwalili tegoroczny budżet dla gminy. Zakłada on dochody w wysokości blisko 24,5 mln złotych, wydatki w kwocie ponad 25,5 mln. Deficyt wyniesie ponad 2 mln złotych i ma być pokryty z pożyczek i kredytu bankowego. Połowę budżetu pochłonie oświata, do której gmina z własnych funduszy dołoży 3,3 mln złotych. Większość funduszy oświatowych pochłonie utrzymanie szkół i przedszkoli, jedynie 287 tys. przeznaczone będzie na wydatki majątkowe. Wśród planowanych na ten rok inwestycji znajdą się kolejne odcinki kanalizacji, do października ma być zakończona kanalizacja ulic: Piłsudskiego. Legionistów, Hallera, Al. Wolności. Rozpoczęta będzie kanalizacja ulic: Szarwarskiej, Zagumnie, Ulinów, Szymanowskiego, Wieniawskiego, Chopina. Paderewskiego. Wykonane zostaną projekty kanalizacji dla wsi Brnik, Szarwark i Żelazówka, gmina stara się o fundusze unijne na ich realizację. W tym roku opracowany będzie także projekt kanalizacji wraz z modernizacją ul. Gruszowskiej i Leśnej, który finansowany będzie wspólnie z powiatem.Inwestycję zaplanowano także na kilku drogach. Na dwa lata rozłożono gruntowną przebudowę ul. Ligęzów i gen. Kukiela, zarezerwowano fundusze na modernizację ul. Hallera. Mimo że Zarząd Dróg Wojewódzkich zaplanował modernizację całej drogi Dąbrowa - Szczurowa, gmina nadal zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami chce współfinansować nowy chodnik od granic miasta do Morzychny. Odnowienia doczekają się w tym roku alejki parkowe oraz chodnik na ul. Zazamcze w okolicy przedszkola.Wydatki na administrację publiczną zaplanowane na ten rok oceniane są jako niższe od średniej w miastach powiatowych i wyniosą ok. 11 proc. budżetu. W związku z wchodzącymi przepisami gmina musi zatrudnić architekta i inspektora wewnętrznej kontroli finansowej.Burmistrz Stanisław Początek podkreślał również priorytety w wydatkach na kulturę. Pieniędzy nie powinno zabraknąć na orkiestrę dętą i zespół "Nieczajnianie" działające przy Domu Kultury. "To zespoły, które bardzo się podobają, nie tylko u nas, ale zdobywają popularność, także goszcząc w innych miastach, gdzie promują naszą gminę. Ludzie, którzy działają w nich społecznie, powinni liczyć przynajmniej na drobne nagrody rekompensujące koszty dojazdów na próby" - mówił burmistrz. Budżet na rok 2004 będzie deficytowy, ponad 2 mln różnicy między dochodami a wydatkami gmina zamierza pokryć z preferencyjnej pożyczki z WFOŚ-u, która sfinansuje kanalizację ul. Szarwarskiej oraz z komercyjnego kredytu na modernizację drogi w Nieczajnej Dolnej, która ma być dofinansowana z Sapardu. Jak zapewnia burmistrz, poziom zadłużenia gminy jest bezpieczny i wyniesie około 26 proc. budżetu, podczas, gdy dopuszczalne jest 60 proc. (BAJA) Źródło: Dziennik Polski